Nowe laboratoria i miejsca pracy

Kosztem 200 mln zł do 2021 roku w Kielcach ma powstać kampus laboratoryjny Głównego Urzędu Miar.

Publikacja: 30.07.2017 22:30

Kampus GUM może przyciągnąć do Kielc wyspecjalizowane firmy z branży metrologicznej, współpracujące

Kampus GUM może przyciągnąć do Kielc wyspecjalizowane firmy z branży metrologicznej, współpracujące z laboratoriami

Foto: Rzeczpospolita

– Dzięki temu powstaną lepsze produkty, z których korzystać będą przedsiębiorcy i wszyscy obywatele – tłumaczy Włodzimierz Lewandowski, prezes Głównego Urzędu Miar (GUM).

GUM ma siedzibę w centrum Warszawy, przy ul. Elektoralnej. Nigdy nie posiadał kampusu, choć plany jego budowy na obrzeżach stolicy lub nawet poza nią istniały już przed wojną.

Metro i konserwator

Prezes Lewandowski mówi, że od dawna istnieje potrzeba unowocześnienia laboratoriów, które muszą sprostać nowym wyzwaniom i skuteczniej wspomagać przemysł, rozwijając wzorce najnowszych generacji.

– Budowa kampusu jest niezbędna również ze względów czysto technicznych. Laboratoria GUM mieszczą się w centrum Warszawy, w pobliżu intensywnego ruchu miejskiego, oddziaływania metra. Nie pozostaje to bez wpływu na niektóre pomiary, które powinny być wykonywane z najwyższą dokładnością – tłumaczy prezes Lewandowski.

Podkreśla, że sam budynek, w którym dziś są się laboratoria, ma pewne ograniczenia konstrukcyjne. Poza tym jest pod opieką konserwatora zabytków, więc nie ma możliwości daleko posuniętej modernizacji, by podnieść jakość prowadzonych badań.

Powstał więc pomysł budowy kampusu poza miastem, w stabilnych warunkach geologicznych. – Chcemy się inspirować najlepszymi rozwiązaniami w tej dziedzinie. Konsultowaliśmy się z instytutami w Turcji, Finlandii i innych państwach, gdzie stosunkowo niedawno wybudowano kampusy. Te doświadczenia chcemy wykorzystać, uwzględniając nasze możliwości i realia – tłumaczy prezes Lewandowski.

GUM zaczął szukać nowego miejsca. – Rozważaliśmy kilka lokalizacji, głównie w okolicach Warszawy. Podczas analiz brano pod uwagę wiele czynników związanych z oceną ryzyk, zarówno inwestycyjnych, jak i eksploatacyjnych. Poza tym istotne było nieodpłatne pozyskanie działki o powierzchni ok. 10 ha, mającej odpowiednie warunki geologiczne i tektoniczne – tłumaczy prezes Lewandowski.

Dodaje, że pod uwagę brano też wszelkie zakłócenia fizyczne, koszty eksploatacyjne oraz dostępność ośrodków kształcenia i przygotowania kadry. Te warunki najlepiej spełniała oferta władz Kielc.

– Do tego należy dołączyć bardzo konkretne, efektywne rozmowy z przychylnymi inwestycji władzami miasta i województwa. Możliwe tam będzie zagospodarowanie terenu o powierzchni 10–11 ha, dobrze skomunikowanego, o odpowiednich parametrach geologicznych dla takiej inwestycji – tłumaczy prezes Lewandowski.

Impuls rozwojowy dla lokalnej gospodarki

Podkreśla, że budowa kampusu od podstaw eliminuje ograniczenia wynikające z konieczności adaptacji gotowych już budynków, a to posłuży optymalnej organizacji pracy i uprości drogę do celu – aby gospodarka i przemysł mogły korzystać w pełni z zaawansowanych technologii pomiarowych. Kielce przekażą pod kampus 11 ha gruntu w okolicach skrzyżowania ul. Wrzosowej i ks. Popiełuszki. Prace projektowe powinny zostać sfinalizowane do końca 2018 r. Na razie nie zostało jeszcze rozstrzygnięte, czy cały kampus będzie się mieścić w jednym budynku czy w kilku mniejszych pawilonach.

Wsparciem ma służyć Kielecki Park Technologiczny. To za jego pośrednictwem miasto przygotowało wniosek do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego o włączenie budowy kampusu do kontraktu terytorialnego.

– Trwają negocjacje z Komisją Europejską. Dofinansowanie pochodzić zatem będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – mówi Anna Ciulęba, rzeczniczka prezydenta Kielc.

– Według wstępnych informacji inwestycja zostanie sfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Oś Priorytetowa 1 – Innowacje i nauka. Wartość projektu to ok. 50 mln euro, wysokość dofinansowania ok. 34 mln euro – informuje Diana Głownia ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Potwierdza to prezes GUM. – Jednym z pewnych źródeł może być RPO Województwa Świętokrzyskiego – mówi. Inwestycja ma być gotowa pod koniec 2021 r.

– Przewidujemy, że około połowy laboratoriów GUM zmieniłoby siedzibę. Pozostałe, nieodczuwające tak mocno oddziaływań ruchu miejskiego, pozostałyby w Warszawie – mówi szef GUM. – Ewentualna przeprowadzka dotyczyłaby części pracowników. Jednak nikt nie będzie do tego zmuszony – zapewni. Podkreśla, że jeśli pracownicy będą chcieli zmienić miejsce pracy na Kielce, to urząd stworzy im taką możliwość.

Poza tym w nowym kampusie znajdą zatrudnienie fachowcy z Kielc i okolic. – Liczymy na profesjonalnie wykształcone kadry wywodzące się z kieleckich uczelni. Budowa kampusu to olbrzymia szansa dla przyszłych pracowników służących polskiej metrologii, a obecnie kształcących się na Politechnice Świętokrzyskiej bądź innych uczelniach – wskazuje prezes Lewandowski.

Anna Ciulęba podkreśla, że ta inwestycja oznacza dla miasta duży prestiż. – Pojawienie się tak wyspecjalizowanej instytucji przyczyni się do lokowania w mieście wyspecjalizowanych firm działających w branży metrologicznej, na co dzień współpracujących z laboratoriami. Obecność laboratoriów pomoże im prowadzić prace badawczo-rozwojowe nad swoimi produktami. Laboratoria służyć też będą naukowcom, w tym kieleckim uczelniom. Pracę znajdzie tam wysoko wykwalifikowana kadra – wylicza urzędniczka.

A Daria Głownia dodaje, że kampus stanie się swego rodzaju kołem zamacho- wym świętokrzyskiej gospodarki.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: j.blikowska@rp.pl

– Dzięki temu powstaną lepsze produkty, z których korzystać będą przedsiębiorcy i wszyscy obywatele – tłumaczy Włodzimierz Lewandowski, prezes Głównego Urzędu Miar (GUM).

GUM ma siedzibę w centrum Warszawy, przy ul. Elektoralnej. Nigdy nie posiadał kampusu, choć plany jego budowy na obrzeżach stolicy lub nawet poza nią istniały już przed wojną.

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej