Mieszkańcy decydują o wydatkach

Rozpoczęło się zgłaszanie projektów do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego w Szczecinie.

Publikacja: 22.06.2017 23:30

Do 5 lipca mieszkańcy Szczecina mogą składać projekty, które będą miały szansę na sfinansowanie ich

Do 5 lipca mieszkańcy Szczecina mogą składać projekty, które będą miały szansę na sfinansowanie ich z budżetu obywatelskiego.

Foto: Fotolia

Rewitalizacja Jeleniego Stawu przed degradacją z wyznaczeniem terenów rekreacyjnych wokół stawu, budowa ul. Misia Wojtka wraz z pełną infrastrukturą czy przebudowa Reduty Ordona – takie wnioski złożyły m.in. rady osiedli do budżetu Szczecina na 2018 r.

Osiedlowe inicjatywy

Do przyszłorocznego budżetu miasta 183 wnioski złożyło 35 rad osiedli. Do dalszej realizacji przekazano 89 z nich. Wśród nich znajdują się: zabudowa terenu wzdłuż ul. Narutowicza (aleja kasztanowa) na odcinku od ul. Potulickiej do ul. Kusocińskiego i stworzenie wybiegu dla psów, amfiteatr przy Rubinowym Stawie zgodnie z projektem z 2011 r. „Zagospodarowanie terenu przy Rubinowym Stawie” (os. Słoneczne). Ponadto zrealizowane zostaną: remont chodników na terenie osiedla Stare Miasto oraz wymiana nawierzchni na ul. Wyszyńskiego nr 36-38, budowa infrastruktury podziemnej w obszarze Warszewo I – kontynuacja, budowa parku rekreacyjnego Warszewo–Podbórz – etap II. Odrestaurowana zostanie rzeźba Gryfa stojąca przy zbiegu ul. Goleniowskiej i Kablowej i będzie przeniesiona na rondo Gryfa Pomorskiego. Powstanie również polana rekreacyjna i alejki spacerowe przy Stawach Bliźniaczych.

Łączna wartość? oszacowanych zadań wynosi ok. 100 mln zł. Jak tłumaczą władze Szczecina, wprowadzone zostały maksymalnie trzy wnioski z jednej rady osiedla. W drodze wyjątku przyjęto więcej, ale wynika to z połączenia kilku mniejszych zadań w jedno większe. Najwięcej wniosków – pięć – przyjęto od Rady Osiedla Żelechowa (część wniosków jest kompatybilna), natomiast Rada Osiedla Żydowce–Klucz nie złożyła żadnego wniosku.

Urzędnicy przeprowadzili też konsultacje przyszłorocznego budżetu w formie otwartych spotkań konsultacyjnych.

Pomysły szczecinian

– Wystartowała też procedura zgłaszania projektów do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego – mówi rzecznik prezydenta Szczecina Łukasz Kolasa.

Do 5 lipca mieszkańcy miasta mogą składać projekty, w których wskażą, na co ich zdaniem powinna zostać wydana tegoroczna pula Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Do wydania na projekty zgłoszone przez mieszkańców jest 8 mln zł. Każdy mieszkaniec może złożyć tyle propozycji, ile uzna za stosowne. Projekty będą podzielone na trzy kategorie. Na projekty ogólnomiejskie, czyli takie, z których będą mogli korzystać mieszkańcy więcej niż jednej dzielnicy, przeznaczono 2,4 mln zł. Na dzielnicowe duże projekty (wartość jednego powinna mieścić się w przedziale od 140 tys. zł do 1,12 mln zł) zaplanowano 1,12 mln zł na każdą dzielnicę. Z kolei na małe dzielnicowe projekty (o wartości do 140 tys. zł) przeznaczono w każdej dzielnicy 280 tys. zł. W zależności od tego, jak zagłosują mieszkańcy, w 2018 roku będą realizowane: przynajmniej jeden projekt ogólnomiejski, cztery dzielnicowe duże i osiem dzielnicowych małych.

Urząd miasta uruchomił też nową stronę internetową poświęconą w całości Szczecińskiemu Budżetowi Obywatelskiemu (sbo.szczecin.eu). Można na niej nie tylko złożyć wniosek, ale również dowiedzieć się, jak ustrzec się błędów. Osoby, które nie mają dostępu do internetu, mogą skorzystać z tradycyjnej formy i złożyć wniosek w Urzędzie Miasta. Można to zrobić w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, sala 62 (pl. Armii Krajowej 1) oraz w Biurze Obsługi Interesantów Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu (ul. Rydla 39/40).

– Mamy nadzieję, że nowa strona oraz rozwiązania, jakie proponujemy w tym roku, wszystkim zaangażowanym i tym, którzy dopiero planują wziąć udział w procesie tworzenia Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, znacznie przybliżą ideę partycypacji i zachęcą do aktywnego działania na tym polu – mówi Daniel Wacinkiewicz, zastępca prezydenta Szczecina. – Już dziś z serdecznie zapraszamy wszystkich do składania swoich propozycji do SBO 2018.

Wymogi projektów

Ze środków SBO mogą być finansowane zadania należące do zadań własnych miasta, zlokalizowane w przestrzeni miejskiej i na majątku miasta, nieobciążonym na rzecz osób trzecich i nieprzeznaczonym na sprzedaż, zgodne z kompetencjami miasta, ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców oraz możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. Projekty muszą być zgodne z obowiązującymi w mieście planami, programami i strategiami, w tym w szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nienaruszające obowiązujących przepisów prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności oraz nie mogą polegać wyłącznie na sporządzeniu projektu bądź planu zadania inwestycyjnego. W przypadku projektów wymagających współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych należy uzyskać pisemną zgodę dotyczącą powstawania na ich terenie zadania inwestycyjnego i wyrażenia woli jego utrzymania.

Dotychczas z budżetu obywatelskiego sfinansowane zostało m.in. stworzenie Szczecińskiego Roweru Miejskiego, remont i modernizacja schroniska dla bezdomnych zwierząt w Szczecinie oraz budowa wybiegu dla psów w śródmieściu Szczecina.

Miasto uruchomiło też badania związane z procesami partycypacji społecznej. Objęły one m.in. wywiady z radnymi osiedlowymi, przedstawicielami organizacji pozarządowych i mieszkańców.

– Budżet partycypacyjny to jeden z najważniejszych instrumentów w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego – mówi wiceprezydent Daniel Wacinkiewicz. – Ewaluacja pomoże nam stworzyć ścieżkę dotarcia do mieszkańców i zainteresowania ich szerszym uczestnictwem w tym procesie. Zdaję sobie sprawę, że czeka nas dużo wytężonej pracy, ale jestem również przekonany, że warto podjąć to wyzwanie.

Rewitalizacja Jeleniego Stawu przed degradacją z wyznaczeniem terenów rekreacyjnych wokół stawu, budowa ul. Misia Wojtka wraz z pełną infrastrukturą czy przebudowa Reduty Ordona – takie wnioski złożyły m.in. rady osiedli do budżetu Szczecina na 2018 r.

Osiedlowe inicjatywy

Pozostało 95% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej