Idea, która wyzwoliła energię Polaków

Samorządność jest podstawą wolności – przekonywali uczestnicy I Kongresu Sejmików Województw Rzeczypospolitej Polskiej w Łodzi.

Publikacja: 06.06.2017 23:00

„My radni sejmików województw RP zebrani pierwszy raz w historii na Kongresie Województw Rzeczypospolitej Polskiej, deklarujemy swoje przywiązanie do idei, jaka stała u podstaw odrodzenia się samorządności w Polsce, a więc zapisanej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadzie pomocniczości, głoszącej, że wszystkie decyzje powinny zapadać na szczeblu najbliższym obywatelom, a której celem jest realne oddanie w ręce wspólnot lokalnych i regionalnych zadań bezpośrednio ich dotyczących” – napisano w deklaracji, która została wyłożona podczas obrad i podpisana przez większość uczestników.

Podczas obrad poruszano wiele problemów, przed jakimi stoją aktualnie samorządy – głównie wskazywano na zasługi dla przemian ustrojowych, zapoczątkowanych w Polsce po roku 1989. Podkreślano także znaczenie reformy samorządowej, którą zgodnie uznano za jedną z najlepszych w III RP.

– Za jej największy sukces uważam to, że wyzwoliliśmy energię Polaków, którzy zdali sobie sprawę, że mogą o czymś decydować, ktoś ich słucha, ktoś z nimi konsultuje – mówił marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień. – Zobaczyli, że mogą kontrolować, weryfikować i zgłaszać swoje propozycje, mogą być obywatelami państwa. Tę wartość, która od 27 lat dzieje się w lokalnych wspólnotach, uważam za najważniejszą – dodał.

Wielu mówców wskazywało także na zagrożenia dla samorządności, czyli zahamowanie procesu decentralizacji państwa, a nawet na jego odwrócenie i powtórną centralizację władzy publicznej, czego przykładem jest odbieranie samorządom regionalnym kolejnych kompetencji.

– Obecnie nie dyskutujemy tylko o tym, jak będą wyglądały regiony po roku 2020, jakie będą narzędzia rozwoju regionalnego, ale niestety zaczynamy dyskutować o ponownej centralizacji – mówił prezes Związku Województw RP Olgierd Geblewicz. – W zeszłym roku przekazaliśmy na poziom centralny Ośrodki Doradztwa Rolniczego, w tym roku odebrano nam wpływ na rozwój wojewódzkich baz sportowych, jesteśmy w czasie zaboru przez rząd Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska, mamy jeszcze na agendzie zarządy melioracji. Po raz pierwszy mamy do czynienia z sytuacją, kiedy samorządom odbiera się kompetencje – dodał.

Na „Sejmik Sejmików” przybyło ponad 400 radnych ze wszystkich polskich województw, wielu marszałków i członków zarządów województw, członkowie korporacji samorządowych, a także specjalnie zaproszeni na kongres goście: prof. Jerzy Buzek, prof. Jerzy Stępień, dr Jan Olbrycht oraz liderzy partii politycznych.

– W moim przekonaniu w istocie samorządności, kultury politycznej i administracyjnej zawiera się możliwość budowy naszej wolności – mówił były premier RP i były przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.

Pomysłodawcą i głównym organizatorem „Sejmiku Sejmików” był Marek Mazur, przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego. – Jestem bardzo zadowolony z tak dużej frekwencji, choć wcześniej pojawiały się głosy sceptyczne co do charakteru tej konferencji – mówi przewodniczący Mazur. – „Sejmik Sejmików” odbył się po raz pierwszy w historii, ale też w czasie, kiedy mamy wiele tematów do dyskusji. Mimo że nie było najwyższych władz państwowych, na sali znaleźli się przedstawiciele zarówno rządu, jak i prezydenta. Warte podkreślenia jest to, że mimo iż w 15 z 16 samorządów wojewódzkich rządzi koalicja PO-PSL, zgłosiły one do wypowiedzi również radnych opozycji. Tak duża frekwencja i zainteresowanie tematami dowodzi, że podobne spotkanie warto będzie zorganizować również za rok.

„My radni sejmików województw RP zebrani pierwszy raz w historii na Kongresie Województw Rzeczypospolitej Polskiej, deklarujemy swoje przywiązanie do idei, jaka stała u podstaw odrodzenia się samorządności w Polsce, a więc zapisanej w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadzie pomocniczości, głoszącej, że wszystkie decyzje powinny zapadać na szczeblu najbliższym obywatelom, a której celem jest realne oddanie w ręce wspólnot lokalnych i regionalnych zadań bezpośrednio ich dotyczących” – napisano w deklaracji, która została wyłożona podczas obrad i podpisana przez większość uczestników.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą