Zawodu nauczą się bezpośrednio w firmie

Młodzież z OHP ma szansę na atrakcyjne staże i szkolenia, a przedsiębiorcy – na zdobycie wykwalifikowanych pracowników z refundacją zatrudnienia.

Publikacja: 28.05.2017 22:00

Młodzi ludzie z regionu będący w OHP zyskali szansę na praktyki w zakładach na terenie SSE Starachow

Młodzi ludzie z regionu będący w OHP zyskali szansę na praktyki w zakładach na terenie SSE Starachowice.

Foto: materiały prasowe

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda (ŚWK) OHP podpisała porozumienie ze Specjalną Strefą Ekonomiczną (SSE) Starachowice. – Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w oparciu o zezwolenie SSE Starachowice, muszą wykazać się innowacyjnością produkcji. To dla młodych ludzi może być gwarancją, że wiążąc się z OHP i SSE Starachowice, nabędą nowoczesnych kompetencji, a firmy funkcjonujące w ramach specjalnej strefy ekonomicznej są stabilne finansowo i dają gwarancję zatrudnienia – mówi Marcin Perz, prezes SEE Starachowice. To pionierska, pierwsza taka forma współpracy w Polsce.

Dawid Tobiasz, rzecznik ŚWK OHP, wskazuje, że inicjatywa wzięła się z potrzeby poszukiwania dobrych miejsc praktyk dla uczestników Hufców. Na koniec kwietnia z kształcenia w ŚWK OHP w Kielcach korzystało 979 osób. Hufce przeznaczone są dla osób w wieku 15–18 lat, które z różnych przyczyn chcą lub muszą realizować obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, łącząc go z pracą zarobkową. Praktyczne przygotowanie zawodowe w OHP odbywa się na warsztatach szkoleniowych Hufców lub u pracodawców zewnętrznych.

W Świętokrzyskiem młodzież kształci się w zawodach: kucharz, fryzjer, sprzedawca, murarz-tynkarz, betoniarz-zbrojarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, lakiernik, blacharz samochodowy, ślusarz, operator obrabiarek skrawających, mechanik pojazdów samochodowych, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, piekarz, stolarz, krawiec.

Rozmowy w sprawie porozumienia trwały od początku roku. – Obie strony postanowiły realizować wspólnie działania na rzecz kształcenia praktycznego młodzieży. Doświadczenie oraz kwalifikacje kadry OHP oraz możliwość odbywania praktyk przez uczestników OHP u pracodawców posiadających nowoczesne zakłady pracy umożliwiają podjęcie wspólnych inicjatyw związanych z kształceniem młodzieży i umożliwieniem im wejścia na rynek pracy jako wysoko wykwalifikowanym pracownikom – tłumaczy Dawid Tobiasz.

Podkreśla, że dzięki porozumieniu uczestnicy Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Starachowicach odbywają praktyki u pracodawców z SSE Starachowice głównie w zawodach mechanicznych i budowlanych oraz zdobywają umiejętności praktyczne niezbędne podczas pracy zawodowej. A prezes Perz dodaje, że porozumienie ma połączyć potencjał SSE Starachowice z OHP i stworzyć ofertę dla przedsiębiorców oraz młodzieży w oparciu o ośrodki OHP, które dysponują nowoczesnymi warsztatami w całym województwie, wykwalifikowaną kadrą, możliwością refundacji kosztów dla pracodawcy, wsparciem finansowym dla uczniów i pozwalają na zdobycie kwalifikacji bezpośrednio u pracodawców.

Zwraca też uwagę, że inwestorzy, którzy rozważają lokalizację firm w regionie, oprócz dobrze skomunikowanych i uzbrojonych terenów jako drugi element decydujący o wyborze wskazują dostęp do słabo i wysoko wykwalifikowanej kadry. – Porozumienie ma na celu uzupełnienie oferty inwestycyjnej naszego województwa w zakresie przygotowywania kadr dla przedsiębiorców. Współpraca ta ma tworzyć warunki dla młodzieży do uczenia się zawodu bezpośrednio u pracodawców, a z drugiej strony ma być gwarancją szybkiego reagowania na potrzeby przedsiębiorców – podkreśla szef SSE.

Świętokrzyski OHP podpisał ostatnio porozumienia z oddziałem kieleckim PFRON oraz Okręgowym Inspektoratem Pracy w Kielcach. – Zamierzamy zawrzeć podobne ze Świętokrzyskim Kuratorium Oświaty. Będzie ono propagować usługi doradztwa zawodowego, które prowadzi nasza instytucja, a także wpisze się w obecną reformę systemu oświaty – mówi Dawid Tobiasz.

Z kolei SSE, poza porozumieniem z OHP, należy do inicjatorów-założycieli Świętokrzyskiego Klastra Edukacji Zawodowej (ŚKEZ). – Tworzą go instytucje szkolnictwa wyższego, zawodowego, przedsiębiorstwa, instytucje wsparcia biznesu, przedstawiciele samorządów i władz województwa – wylicza prezes Perz. Klaster łączy potencjał gospodarczy, edukacyjny i naukowy na rzecz kształcenia zawodowego i lokalnych rynków pracy.

– W jego ramach funkcjonują klasy patronackie. W roku szkolnym 2015/2016 powstały dwie, w których uczniowie kształcą się w systemie dualnym, w partnerstwie z przedsiębiorcami –tłumaczy prezes Perz. Dodaje, że najlepsi absolwenci zostaną zatrudnieni i będą mieli szansę na kontynuację edukacji zawodowej w ramach podnoszenia kwalifikacji pracowniczych na poszczególnych etapach kariery.

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda (ŚWK) OHP podpisała porozumienie ze Specjalną Strefą Ekonomiczną (SSE) Starachowice. – Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność w oparciu o zezwolenie SSE Starachowice, muszą wykazać się innowacyjnością produkcji. To dla młodych ludzi może być gwarancją, że wiążąc się z OHP i SSE Starachowice, nabędą nowoczesnych kompetencji, a firmy funkcjonujące w ramach specjalnej strefy ekonomicznej są stabilne finansowo i dają gwarancję zatrudnienia – mówi Marcin Perz, prezes SEE Starachowice. To pionierska, pierwsza taka forma współpracy w Polsce.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Akcje Specjalne
Mapa drogowa do neutralności klimatycznej
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Archiwum
Innowacje wkraczają na miejskie przejścia dla pieszych