Lepiej będzie się jeździć po Podkarpaciu

Trwają prace przy budowie drogi S19 w kierunku północnym od Rzeszowa. Szykowana jest budowa trudniejszej części – na południe, do granicy w Barlinku.

Publikacja: 18.04.2017 21:00

Budowę drogi ekspresowej S19 wspomoże finansowo Komisja Europejska.

Budowę drogi ekspresowej S19 wspomoże finansowo Komisja Europejska.

Foto: Fotolia

Budowę drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów na odcinkach Sokołów Małopolski Północ – Stobierna oraz Świlcza – Rzeszów Południe wspomoże finansowo Komisja Europejska. Całkowita długość projektowanej trasy wynosi ok. 19 km. – Złożyliśmy też wnioski o dofinansowanie kolejnych odcinków, ale nie mamy jeszcze podpisanych umów – mówi Joanna Rarus, rzeczniczka rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Jak podaje rzeszowski oddział GDDKiA, na budowie odcinka Sokołów Młp. – Stobierna trwają intensywne prace budowlane. Na całym odcinku budowanej trasy głównej drogi ekspresowej S19 wykonano podbudowę zasadniczą. Prawie cały odcinek posiada warstwę wiążącą, a na dł. ok. 3,7 km położona została już warstwa ścieralna. Trwają także prace wykończeniowe. Wykonawca m.in. kontynuuje układanie krawężników oraz stawia słupy pod ekrany akustyczne. Koszt zadania to blisko 290 mln zł. Planowany termin zakończenia robót na tym odcinku to czerwiec tego roku.

Trwają też prace na budowie odcinka od węzła Świlcza do węzła Rzeszów Południe. Zrealizowano już prace związane ze wzmocnieniem podłoża pod nasypy oraz na dojazdach do obiektów inżynierskich. Zabezpieczano skarpy wykopów, wykonano też prace związane z ekranami akustycznymi i ekranami przeciwolśnieniowych. Na trasie zasadniczej położono warstwy konstrukcji nawierzchni. Również przy obiektach mostowych wykonano już szereg robót konstrukcyjnych.

Trasa od Lasów Janowskich

Jeszcze w tym roku mają zostać podpisane umowy na zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinkach: Lasy Janowskie – Nisko Południe (o długości 24,3 km) oraz Nisko Południe – Sokołów Małopolski (29,9 km).

– Prace toczą się jednocześnie w województwie podkarpackim i lubelskim – mówi Joanna Rarus. – Plan jest taki, żeby cała inwestycja w obydwóch województwach zakończyła się w podobnym terminie.

Ruszył także drugi etap przetargu na zaprojektowanie oraz wybudowanie drogi ekspresowej S19 od granicy województw lubelskiego i podkarpackiego (Lasy Janowskie) do Niska. Przetarg obejmuje swym zakresem zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Lasy Janowskie do węzła Nisko Południe z podziałem na trzy odcinki realizacyjne: Lasy Janowskie – Zdziary o dł. ok. 9,3 km, Zdziary – Rudnik nad Sanem o dł. ok. 9 km i Rudnik nad Sanem – Nisko Południe o dł. ok. 6 km.

Inwestycja realizowana będzie w systemie „projektuj i buduj”. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w I połowie 2019 r., a zakończenie w 2021 r.

Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym dla ostatniego odcinka S19, Babica – Barwinek (granica państwa).

– To będzie o wiele trudniejszy odcinek niż ten, który budowany jest obecnie – mówi Joanna Rarus. – Tam znajdują się m.in. osuwiska, trzeba będzie zaprojektować też tunele.

Czas na obwodnice

Droga S19 to niejedyna inwestycja, na której skupia się GDDKiA. 11 wykonawców jest zainteresowanych zaprojektowaniem i budową obwodnicy Stalowej Woli i Niska w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl, o dł. ok. 15,3 km. Początek projektowanej obwodnicy zlokalizowany jest ciągu drogi krajowej w miejscu skrzyżowania ulic Podskarpowej i Chopina w Stalowej Woli. Koniec zaś stanowi włączenie obwodnicy do istniejącej DK77 w miejscowości Przędzel przed węzłem Rudnik, stanowiącym połączenie projektowanej obwodnicy z drogą ekspresową S19 (docelowo po wybudowaniu drogi ekspresowej – włączenie do węzła Rudnik).

Ta inwestycja realizowana będzie również w systemie „projektuj i buduj”. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na początek 2019 r., zakończenie – najwcześniej w II kwartale 2021 r.

– Takie inwestycje mają bardzo duży wpływ na gospodarkę całego regionu – mówi Łukasz Bernatowicz, ekspert ds. infrastruktury Business Centre Club. – Gdy inwestorzy mogą łatwiej dojechać w dane miejsce, chętniej w nie inwestują, np. tworząc zakłady produkcyjne. Efektem takiej poprawy infrastruktury jest zwiększenie liczby miejsc pracy i inwestycji. Z kolei władze wydają mniej pieniędzy na likwidację skutków wypadków samochodowych, kierowcy zużywają mniej paliwa, gdyż nie stoją w korkach. A ta pozycja jest bardzo ważna np. dla firm transportowych. Ważne jest, by wreszcie „domknąć” wszystkie drogi ekspresowe, bo w naszym kraju jest dużo kilometrów takich dróg, ale nie ma spójnej sieci, przez co kierowcy jeżdżą raz szybciej, raz wolniej. A to jest bardziej kosztowne niż ciągłe jechanie powoli – uważa Łukasz Bernatowicz.

Mosty i bezpieczeństwo

Planowane są także inwestycje mostowe w województwie. Najdroższe z nich będą prawdopodobnie: rozbudowa drogi krajowej nr 77 wraz z budową mostu przez rzekę Łęg w miejscowości Gorzyce oraz budowa mostu przez potok Kosinka w miejscowości Kosina w ciągu drogi krajowej nr 94. Rok 2017 to także szereg prac na istniejącej sieci dróg krajowych w województwie podkarpackim, których ważnym elementem jest realizacja zadań z rządowego Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Aktualnie w realizacji jest 55 zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na Podkarpaciu.

Budowę drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów na odcinkach Sokołów Małopolski Północ – Stobierna oraz Świlcza – Rzeszów Południe wspomoże finansowo Komisja Europejska. Całkowita długość projektowanej trasy wynosi ok. 19 km. – Złożyliśmy też wnioski o dofinansowanie kolejnych odcinków, ale nie mamy jeszcze podpisanych umów – mówi Joanna Rarus, rzeczniczka rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Jak podaje rzeszowski oddział GDDKiA, na budowie odcinka Sokołów Młp. – Stobierna trwają intensywne prace budowlane. Na całym odcinku budowanej trasy głównej drogi ekspresowej S19 wykonano podbudowę zasadniczą. Prawie cały odcinek posiada warstwę wiążącą, a na dł. ok. 3,7 km położona została już warstwa ścieralna. Trwają także prace wykończeniowe. Wykonawca m.in. kontynuuje układanie krawężników oraz stawia słupy pod ekrany akustyczne. Koszt zadania to blisko 290 mln zł. Planowany termin zakończenia robót na tym odcinku to czerwiec tego roku.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej