– Przebudowa tej drogi to jedna z najważniejszych inwestycji komunikacyjnych realizowanych przez województwo podlaskie – mówi Józef Sulima, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku. Przyznaje, że było to konieczne, by dostosować trasę do wymogów rosnącego ruchu i wymagań ochrony środowiska. Istniejąca jednojezdniowa droga wojewódzka nr 678 na odcinku Kleosin – skrzyżowanie z DK 682 w Markowszczyźnie nie była konstrukcyjnie dostosowana do standardów dróg wojewódzkich klasy G, a stan techniczny nawierzchni jezdni był niezadowalający i nieprzystosowany do przenoszenia wymaganych obciążeń nawet na poziomie 80 kN/oś, przy standardach UE wynoszących 115 kN/oś. Dyrektor Sulima podkreśla, że z powodu wzrostu natężenia ruchu wyczerpywała się przepustowość tego odcinka, co prowadziło coraz częściej do korkowania się wlotu do Białegostoku, zwłaszcza podczas porannego i popołudniowego szczytu.

Prace obejmują odcinek o długości 6,5 km, od miejscowości Horodniany do Markowszczyzny. Inwestycja będzie kosztować ok. 140 mln zł, z czego większość to dotacje unijne. Roboty rozpoczęły się 28 marca. Wtedy właśnie wykonawcy – firmie Budimex – przekazany został plac budowy. W ramach projektu powstaną obwodnice miejscowości Księżyno i Zalesiany, a na pozostałym odcinku trasa zostanie gruntownie zmodernizowana. Po zakończeniu prac będzie ona miała po dwa pasy ruchu w każdą stronę, powstaną także chodniki i ścieżki rowerowe.

Prace mają potrwać do sierpnia 2018 roku. – Nie przewidujemy całkowitego zamykania tej drogi, będzie ona dostępna w czasie realizacji robót, chociaż z pewnością na różnych etapach inwestycji będą się pojawiały większe lub mniejsze utrudnienia – przyznaje dyr. Sulima.

Podkreśla, że na realizacji inwestycji zyskają przede wszystkim użytkownicy dróg, zarówno uczestnicy ruchu tranzytowego, jak i lokalnego. Powiązania komunikacyjne z lokalnym układem dróg zapewni sześć skrzyżowań z ruchem okrężnym typu rondo turbinowe, a ochronę przed hałasem tworzyć będą ekrany akustyczne. Drogowcy przewidują, że bezpieczeństwo ruchu poprawi budowa przejść podziemnych, drogowych barier ochronnych i oświetlenia skrzyżowań.

Jak mówi dyr. Sulima, w tym roku zaplanowano też rozpoczęcie wielu ważnych dla regionu projektów drogowych, których realizacja zdecydowanie poprawi jakość obsługi komunikacyjnej Podlasia. Wśród nich jest m.in. przebudowa drogi wojewódzkiej nr 673 na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka o długości ponad 30 km. Inwestycja ma kosztować 94 mln zł, z czego niemal 80 mln będzie pochodzić z programu „Polska Wschodnia”. Poza tym w planach ZDW w Białymstoku jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 690 na odcinku Ciechanowiec – Ostrożany o długości ok. 19 km. Inwestycja pochłonie ok. 77 mln zł, z czego 65,5 mln to dotacje unijne. Przebudowana ma być też droga wojewódzka nr 676 na odcinku Białystok – Supraśl, w sumie ok. 10 km za 135 mln zł (102 mln zł dołoży Unia). Prace będą również prowadzone na ponad 10 km drogi wojewódzkiej nr 645 na odcinku Nowogród – Łomża. Pochłoną ok. 40 mln zł, z czego 34 mln to dotacje z UE. Remont będzie prowadzony również na 14,5-kilometrowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 677 od Łomży do Śniadowa. Ta inwestycja będzie kosztować ok. 40 mln zł.