Mocne strony Śląska

Produkcja drewna, dronów, czy gier komputerowych – w regionie rozwija się nie tylko ciężki przemysł.

Publikacja: 11.04.2017 22:30

Mocne strony Śląska

Foto: Forum, Jacek R. Gruszczyński

Kojarzony głównie z węglem i przemysłem ciężkim Śląsk staje się wiodącym regionem, jeśli chodzi o rozwój przyszłościowych sektorów: samolotów bezzałogowych i dronów oraz gier wideo. Na tle innych województw jest też liderem, jeśli chodzi o ilość i jakość dróg publicznych (175,5 km na 100 km kw.), posiada największą sieć szpitali (152) i przychodni (blisko 3 tys.).

Co ciekawe, jest też najbardziej zielonym regionem w Polsce. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego ma najwięcej parków, skwerów czy zieleńców (stanowią one aż 60 proc. powierzchni województwa). Ze śląskich lasów, głównie Beskidu Śląskiego, Małego i Żywieckiego, pochodzi znaczna część drewna pozyskiwanego z Lasów Państwowych. W 2016 r. Regionalna Dyrekcja Lasów w Katowicach wyprodukowała prawie 3,5 mln m sześc. drewna, co plasuje ją na trzecim miejscu w Polsce. Cały przemysł drzewny eksportuje wyroby o wartości ok. 45 mld zł rocznie (wypracowuje około 2 proc. polskiego PKB).

Badania rynku dronów Fundacji Instytut Mikromakro pokazują, że aglomeracja śląska obok Mazowsza i Małopolski jest regionem, w którym powstaje najwięcej firm z szeroko pojętego rynku dronów. – Są to zarówno osoby posiadające licencje operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne i sportowe – UAVO, przez firmy informatyczne produkujące oprogramowanie specjalistyczne do dronów, po spółki handlujące sprzętem dla różnych celów – wymienia Sławomir Kosieliński, prezes Fundacji Instytut Mikromakro, która zajmuje się m.in. rozwojem systemów inteligentnych, takich jak np. drony.

W Gliwicach siedzibę ma spółka Flytronic, produkująca bezzałogowce m.in. dla polskiej armii (FlyEye czy Łoś) czy Novelty RPAS, której drony inwentaryzują potencjalne źródła zanieczyszczenia powietrza w Krakowie.

Śląsk staje się też kolebką polskiego sektora gier wideo i rozrywki interaktywnej – jednej z najszybciej rozwijających się i innowacyjnych gałęzi gospodarki. Nowa spółka Agencji Rozwoju Przemysłu – ARP Games, która ma finansowo i merytorycznie wspierać startupy działające w tej branży – od fazy pomysłu do komercjalizacji – właśnie rozstrzygnęła pierwszy konkurs dla młodych talentów.

– Zgłosiło się 26 zespołów, głównie z południa Polski, wybraliśmy siedem z nich. Jesteśmy w trakcie podpisywania umów na granty – mówi Remigiusz Kopoczek z ARP Games, która powstała dzięki współpracy powiatu cieszyńskiego, rządowej Agencji i Uniwersytetu Śląskiego (jej siedzibą jest Cieszyn). Dlaczego akurat to miasto? Bo to właśnie w filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie na wydziale artystycznym, otworzono kierunek „Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej”, opracowany przy współpracy z branżą gier wideo.

Firmy wybrane do dalszego etapu otrzymają – poza 20 tys. zł – dostęp do sprzętu, oprogramowania, warsztatów. Kolejny etap to poszukiwanie inwestorów. ARP szacuje, że w tym roku wartość polskiego rynku gier wideo osiągnie 1,84 mld złotych. A że w regionie warto w nią inwestować, potwierdzają m.in. sukcesy takich firm jak Infinite Dreams czy The Farm 51 – obydwu z Gliwic.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: i.kacprzak@rp.pl

Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej