Pieniądze na lokalną kulturę

Letnia Akademia Jazzu, Igrzyska Wolności, Tango Salon Festiwal – to kilka z wybranych imprez kulturalnych, które dostały finansowe wsparcie z łódzkiego ratusza.

Publikacja: 04.04.2017 21:00

Jedną z imprez dofinansowanych przez miasto  jest Tango Salon Festiwal.

Jedną z imprez dofinansowanych przez miasto jest Tango Salon Festiwal.

Foto: shutterstock

Miasto przyznało właśnie tzw. małe i duże granty na realizację wydarzeń kulturalnych. W sumie 2,1 mln zł dla 45 łódzkich organizacji. – Nasz wydział pięć lat temu wprowadził taki rodzaj wsparcia dla organizacji pozarządowych działających w obszarze kultury – opowiada Małgorzata Loeffler z Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi.

Tzw. duże granty to dofinansowanie powyżej 50 tys. zł, na które mogą być podpisywane umowy wieloletnie, a z kolei oferty dofinansowywane w ramach tzw. małych grantów mają na celu upowszechnianie kultury w środowiskach lokalnych. W tym roku wnioski w ramach otwartych konkursów na wsparcie przez łódzki ratusz realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego złożyły 124 organizacje pozarządowe, większość z nich to NGO , które za obszar działania wybrały miasto Łódź i województwo łódzkie.

– Wysokość otrzymanej dotacji uzależniona jest od indywidualnych kosztów realizacji imprezy oraz ilości otrzymanych punktów. Im wyższa ocena, tym wyższy procent przyznanego wsparcia – tłumaczy Małgorzata Loeffler.

W tym roku w konkursie dużych grantów kwoty dofinansowania wahały się od 50,1 tys. zł do 300 tys. zł. Najwyższą kwotę otrzymała Fundacja Wytwórnia na realizację dziesiątej edycji Letniej Akademii Jazzu – legendy polskiego i światowego jazzu. Dofinansowanie przyznane w ramach małych grantów wynosi od 3 do 27 tys. zł. 3 tys. otrzyma m.in. Chór Dziecięcy Miasta Łodzi na „wymianę dorobku, informacji i doświadczeń z zakresu kultury”. A 27 tys. zł – Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie Projekt Beit – Ruchome Szkoły Miejskie. Wsparcie przyznano również m.in. organizatorom Igrzysk Wolności, Tango Salon Festiwal czy Festiwalu Sztuki Współczesnej Blask Brzask.

– W tym roku w związku z organizacją obchodów Roku Awangardy do realizacji zostały również wybrane przedsięwzięcia prezentujące spuściznę polskiej awangardy, inspirowanych nią lub wchodzących z nią w dialog – mówi Małgorzata Loeffler.

Urzędniczka zdradza, że w ostatnich latach dotacje utrzymują się mniej więcej na tym samym poziomie, a jest to uwarunkowane liczbą organizacji, które aplikują do konkursu. – Nie bez znaczenia pozostaje także rodzaj i poziom składanych ofert – tłumaczy Małgorzata Loeffler. Dodaje, że celem konkursu jest wspieranie imprez kulturalnych, w szczególności z zakresu: filmu, sztuk wizualnych oraz muzyki, wspieranie imprez kulturalnych, upowszechnianie kultury poprzez produkcję i prezentację wydarzeń artystycznych z różnych dziedzin sztuki. Poza tym miastu zależy na edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, wspieraniu artystycznej twórczości amatorskiej, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów czy wspieraniu realizacji przedsięwzięć przybliżających łodzianom sylwetki wielkich twórców kultury łódzkiej.

– Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych organizowane są raz w roku. Dodatkowo mogą się one ubiegać się o dofinansowanie projektów wydawania niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią – tłumaczy urzędniczka. W tym roku po raz pierwszy wydział kultury ma zarezerwowane w swoim budżecie środki przeznaczone specjalnie w ramach tzw. mikrograntów z pominięciem otwartego konkursu ofert. Tu kwota dofinansowania projektu nie może przekroczyć 10 tys. zł.

Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej