Unijne pieniądze w wojewódzkim obiegu

Niemal 900 mln zł z programów Jeremie i Jessica z perspektywy finansowej 2007–2013 wciąż będzie służyć rozwojowi regionu.

Publikacja: 02.04.2017 21:30

Zakup pociągów ELF to jedna z inwestycji, które udało się zrealizować w regionie dzięki unijnym dota

Zakup pociągów ELF to jedna z inwestycji, które udało się zrealizować w regionie dzięki unijnym dotacjom.

Foto: materiały prasowe

Do tej pory ze wsparcia zwrotnego w województwie skorzystało prawie 10 tys. odbiorców – m.in. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z zasadami zwrócone pieniądze pochodzące z funduszy Unii Europejskiej pozostają środkami publicznymi. Ich dysponentem staje się samorząd województwa. Przyjmując rekomendację Komisji Europejskiej, należy je przeznaczyć na ten sam cel i typ działań, w tym samym regionie i w tej samej formie co pierwotny wkład.

– Środki te będą inwestowane w te miejsca i te zagadnienia, które wymagają większego wsparcia. Będą to m.in. pożyczki i poręczenia ukierunkowane na powiaty, przed którymi stoją większe wyzwania rozwojowe. Fundusze trafiać też będą do przedsiębiorstw z naszego województwa wychodzących poza rynki europejskie – mówi Leszek Wojtasiak, członek zarządu województwa wielkopolskiego, zapewniając, że planowane działania będą miały transparentny charakter, przy pełnej kontroli samorządu wojewódzkiego.

Zarząd województwa powierzył w marcu zarządzanie tymi aktywami niekomercyjnej spółce celowej – Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju (WFR), powstałej w październiku ubiegłego roku. Jej misją jest działanie na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Województwo wielkopolskie objęło wszystkie udziały w jej kapitale zakładowym, wynoszącym 150 tys. zł. – Znacząca kwota, która będzie zarządzana przez WFR, stanie się trzecim, obok budżetu województwa i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+, elementem kreacji spójnego i zrównoważonego rozwoju naszego regionu – podkreśla prezes WFR Łukasz Walczyna.

Według zapisów umowy, zawartej na dziesięć lat i dotyczącej zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013, WFR ma przy ich pomocy wspierać rozwój mikro, małych i średnich firm oraz projekty z zakresu rozwoju obszarów miejskich. Na wsparcie wielkopolskich przedsiębiorstw – m.in. ich przedsięwzięć eksportowych i startupów – oraz projektów realizowanych przy współudziale jednostek samorządu terytorialnego, mających na celu osiągnięcie spójności i zrównoważonego rozwoju wewnątrz Wielkopolski, przewidziano ponad 890 mln zł. Wsparcie ma być udzielane w formie produktów finansowych o charakterze dłużnym – m.in. pożyczek i gwarancji.

Wielkopolscy przedsiębiorcy mogą liczyć dodatkowo na ponad 516 mln zł z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020, które będą uruchamiane w postaci poręczeń i pożyczek dla mikro, małych i średnich firm. Wsparcie w szczególności przeznaczone będzie dla firm, które mają utrudniony dostęp do finansowania bankowego. Jego zadaniem jest również wzmocnienie aktywności inwestycyjnej podmiotów gospodarczych z Wielkopolski, poprzez wzmocnienie ich pozycji, zwiększenie konkurencyjności i rozwijanie działalności gospodarczej.

– Nowe środki w obecnej perspektywie będą stanowiły dodatkową dźwignię rozwoju przedsiębiorstw – przekonuje Leszek Wojtasiak. Na tę formę wsparcia rozwoju firm przeznaczono łącznie 607,98 mln zł, w tym 516,78 mln zł ze środków unijnych oraz 91,2 mln zł w postaci wkładu własnego pośredników finansowych. Projekt będzie realizowany do końca 2023 roku. Później pieniądze te zostaną w regionie i będą dalej przeznaczane na instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców.

Wielkopolska wykorzystuje fundusze

Zakup 22 nowych pociągów ELF dla regionalnych przewozów pasażerskich, budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej i powstanie trasy tramwajowej na Franowo w Poznaniu. Tych inwestycji nie byłoby, gdyby nie pieniądze z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 (WRPO). Dzięki nim wybudowano lub przebudowano ponad 950 km dróg, blisko 700 km kanalizacji sanitarnej, kupiono 230 jednostek komunikacji miejskiej. Powstało ponad 830 km szlaków turystycznych. Łącznie, dzięki alokacji ponad 1,3 mld euro unijnych środków dla tego programu, możliwe było zrealizowanie 2,5 tys. projektów. Ponad 40 proc. dotacji przeznaczono na infrastrukturę komunikacyjną.

– Wydaliśmy 100 proc. alokacji. Najbardziej cieszą nas osiągnięte w minionej perspektywie wskaźniki ekonomiczne, które obiektywnie pokazują, jak duże znaczenie dla rozwoju naszego regionu miał unijny budżet na lata 2007–2013. Wielkopolska przekroczyła już 75 proc. PKB per capita UE27 (bez Wielkiej Brytanii). Wskaźnik bezrobocia realnie obniżył się o 4,2 proc., utworzonych lub zachowanych zostało 22,5 tys. miejsc pracy – podkreślił marszałek województwa Marek Woźniak podczas podsumowania realizacji WRPO 2007–2013.

Wielkopolska była jednym z liderów w realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych w minionej perspektywie unijnej, za co została nagrodzona dodatkową pulą pieniędzy w ramach Krajowej Rezerwy Wykonania. Było to niemal 260 mln zł.

– Naszym celem był wzrost konkurencyjności regionu i wzrost zatrudnienia. Dlatego inwestycje dotyczyły fundamentów rozwoju: infrastruktury gospodarczej, transportowej, edukacyjnej i kulturalnej. Dzisiaj Wielkopolska jest jednym z liderów gospodarczych kraju – dodał Marek Woźniak.

W grudniu 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014–2020, w którego ramach do dyspozycji jest 2,45 mld euro.

Do tej pory ze wsparcia zwrotnego w województwie skorzystało prawie 10 tys. odbiorców – m.in. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z zasadami zwrócone pieniądze pochodzące z funduszy Unii Europejskiej pozostają środkami publicznymi. Ich dysponentem staje się samorząd województwa. Przyjmując rekomendację Komisji Europejskiej, należy je przeznaczyć na ten sam cel i typ działań, w tym samym regionie i w tej samej formie co pierwotny wkład.

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej