Nauka wejdzie do biznesu

Niemal 3,5 mln zł otrzymały lubelskie uczelnie na komercjalizację rezultatów prowadzonych badań.

Publikacja: 16.03.2017 22:00

Prawie 1,3 mln zł dotacji powędruje do konsorcjum UMCS i KUL.

Prawie 1,3 mln zł dotacji powędruje do konsorcjum UMCS i KUL.

Foto: Rzeczpospolita, Kuba Krzysiak Kuba Krzysiak

To pieniądze, które uczelnie otrzymają z programu „Inkubator innowacyjności+” ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wsparcie ma doprowadzić do zainicjowania i wzmocnienia współpracy między uczelniami a firmami. Dotacje w wysokości do 100 tys. zł naukowcy będą mogli wydać m.in. na zakup sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego, zakup analiz rynku, wycenę praw własności przemysłowej, przygotowanie strategii komercjalizacji opracowanych rozwiązań. Poza tym także na ochronę praw własności intelektualnej, promocję uzyskanych rezultatów na krajowych oraz zagranicznych wystawach i targach wynalazczości. Konkretne projekty przewidziane do dofinansowania wybrane zostaną w drodze konkursu, ogłoszonego przez konsorcja poszczególnych uczelni.

Łącznie 1,26 mln zł powędruje do konsorcjum złożonego z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Szansę na wsparcie otrzyma co najmniej pięć projektów badawczych z UMCS i trzy z KUL.

– To pierwszy projekt dotyczący komercjalizacji wiedzy o tak kompleksowym zakresie, skierowany do pracowników naukowych naszego uniwersytetu – wyjaśnia Anna Grzegorczyk, dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS.

Blisko 3 mln zł otrzyma również konsorcjum złożone z Politechniki Lubelskiej, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Zamościu i Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej. Najwięcej z tej puli, bo 2 mln zł, powędruje do PL.

Paweł Chrapowicki, dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej, liczy, że w ciągu dwóch lat dzięki wsparciu zrealizowanych zostanie 15 prac przedwdrożeniowych, których efekty będą wprowadzone w przedsiębiorstwach. Chodzi o produkty i technologie, które pomogą w rozwiązywaniu aktualnych problemów firm z różnych branż: przemysłu samochodowego, maszynowego, przetwórstwa rolno-spożywczego czy szeroko pojętej inżynierii środowiska i branży odnawialnych źródeł energii. Mogą one stać się również podstawą do założenia spółek typu spin-off z udziałem uczelni.

– Będziemy zachęcać przedsiębiorców, aby inwestowali w nasze pomysły, a wtedy zyskają zarówno pracownicy uczelni, jak i firmy. Przede wszystkim nastąpi wzmocnienie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym. Wzrośnie promocja osiągnięć naukowych oraz zwiększy się ich wpływ na rozwój innowacyjności – przekonuje Paweł Chrapowicki.

„Inkubator innowacyjności” obejmuje również cykl spotkań ludzi nauki z przedsiębiorcami, poświęconych tematyce badawczej oraz posiadanym technologiom. Pracownicy naukowi będą mieli możliwość przedstawienia swojej oferty, a przedstawiciele firm i organizacji określenia swoich potrzeb. Na UMCS zaplanowano 13 takich spotkań pod szyldem „Poranek z innowacją”.

Ponadto na uczelniach uczestniczących w projekcie powołane zostaną profesjonalne zespoły brokerów innowacji, którzy po odbyciu szkoleń i wizyt studyjnych w innych ośrodkach akademickich w kraju będą pełnić rolę pośredników odpowiedzialnych za nawiązywanie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

To pieniądze, które uczelnie otrzymają z programu „Inkubator innowacyjności+” ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wsparcie ma doprowadzić do zainicjowania i wzmocnienia współpracy między uczelniami a firmami. Dotacje w wysokości do 100 tys. zł naukowcy będą mogli wydać m.in. na zakup sprzętu i wyposażenia laboratoryjnego, zakup analiz rynku, wycenę praw własności przemysłowej, przygotowanie strategii komercjalizacji opracowanych rozwiązań. Poza tym także na ochronę praw własności intelektualnej, promocję uzyskanych rezultatów na krajowych oraz zagranicznych wystawach i targach wynalazczości. Konkretne projekty przewidziane do dofinansowania wybrane zostaną w drodze konkursu, ogłoszonego przez konsorcja poszczególnych uczelni.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej