Rewitalizacja w 3D

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi wykorzystuje specjalistyczne oprogramowanie do tworzenia planów oraz cyfrowych makiet miasta.

Publikacja: 28.02.2017 22:00

Woonerf na ul. Włókienniczej to jeden  z projektów rewitalizacji obszarowej

Woonerf na ul. Włókienniczej to jeden z projektów rewitalizacji obszarowej

Foto: UM Łódź

Do głównych zadań tej pracowni należy sporządzanie planistycznych dokumentów dla Łodzi, jakimi są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W swej pracy urzędnicy tej komórki wykorzystują m.in. oprogramowanie wchodzące w skład pakietu Autodesk Infrastructure Design Suite Premium.

Makietowanie miasta

Dla każdego projektu Miejskiego Programu Zagospodarowania Przestrzennego przygotowywane są dwie cyfrowe makiety – stanu istniejącego i projektowanego. Makieta obrazującą dzisiejszy stan składa się z numerycznego modelu terenu, wysokiej rozdzielczości ortofotomapy, zieleni 3D oraz budynków opracowanych na podstawie zdjęć lotniczych i skaningu laserowego LIDAR. Dodatkowo na podstawie mapy zasadniczej można zobrazować znajdującą się pod ziemią infrastrukturę techniczną wraz z przyłączami do budynków.

Dzięki tego typu narzędziom można w czytelny sposób przedstawić, jak wygląda część miasta dzisiaj i jak będzie wyglądać po wprowadzeniu zmian wynikających z różnych opracowań urbanistycznych.

– Stworzenie makiety umożliwia także dalsze przetwarzanie danych, jak chociażby wydrukowanie makiety z tworzywa sztucznego lub dalsze uszczegóławianie modelu za pomocą programu 3ds Max – opisuje Małgorzata Saciuk z Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi.

Skoordynować zmiany

Cyfrowe modele odgrywają nie tylko kluczową rolę w procesie planowania i urbanistyki, ale również powoli stają się platformą koordynującą dla procesu rewitalizacji. Te zaś traktowane są przez łódzki magistrat priorytetowo. To kontynuacja wielkiego programu przekształcania miasta, w ramach którego od 2011 roku odnowiono już 100 budynków.

Przygotowany przez urząd program rewitalizacji miasta obejmie remonty zabytkowych kamienic, modernizację ulic i tworzenie nowych skwerów i placów. Władze chcą odnawiać całe kwartały, a przewidziany na najbliższe lata program obejmie kilkadziesiąt projektów. To zarówno remonty kamienic i modernizacje ulic, tworzenie nowych miejsc rekreacji i wypoczynku, a także wspieranie przedsiębiorczości. Najważniejszą inwestycją z zakresu komunikacji publicznej jest projekt „Tramwaj dla Łodzi”, zakładający remonty torowisk i zakup nowego taboru.

Śródmieście podzielono na 20 kwartałów wymagających wsparcia. Osiem najważniejszych objętych zostanie tzw. rewitalizacją obszarową, w ramach której wyremontowane zostaną wszystkie należące do miasta kamienice, powstaną w nich nowe mieszkania, a na parterach lokale użytkowe dla małych i średnich firm. Zmieni się także wygląd ulic: pojawią się na nich szpalery drzew, chodniki zostaną poszerzone. Plany obejmują także nowe miejsca rekreacji: skwery i place zabaw.

Rewitalizacja obszarowa obejmie m.in. ul. Włókienniczą, na której ma powstać woonerf (rodzaj ulicy w strefie zurbanizowanej o uspokojonym ruchu, ale z zachowaniem miejsc parkingowych), adaptację zaniedbanego placu przy zbiegu ul. Kilińskiego i Jaracza oraz aranżację terenów w obrębie ul. Sienkiewicza i Narutowicza. Woonerf na ul. Włókienniczej ma wyglądać jak „podwórzec miejski”, czyli przestrzeń publiczna łącząca różne funkcje, będąca jednocześnie strefą zamieszkania. Dziewiątym obszarem, w którym skumulują się inwestycje, jest Księży Młyn. Na osiedlu domów robotniczych wyremontowane zostaną wszystkie budynki, bo do projektu zgłosiły się zarządzające nimi wspólnoty mieszkaniowe. Program rewitalizacji obejmuje także kilkanaście instytucji kultury, które staną się bardziej dostępne szczególnie dla seniorów i osób niepełnosprawnych.

Zdążyć na Expo

Wartość już zatwierdzonych i planowanych projektów przekracza 2,6 mld zł. Znaczącą część tej kwoty mają stanowić dotacje unijne. Łódzki magistrat złożył już 24 wnioski o dofinansowanie projektów o wartości przeszło 1,6 mld zł. Udział funduszy unijnych przekroczy w nich 1,050 mld zł. W 2017 roku miasto przygotuje 16 kolejnych wniosków na projekty o wartości 1,09 mld zł (dofinansowanie – 520 mln zł).

Efekty tej przemiany Łódź chce pokazać podczas międzynarodowej wystawy Expo w 2022 roku. Jej główną areną ma być Nowe Centrum Łodzi. Do tego czasu poza pawilonami wystawowymi mają tam powstać nowe biura, mieszkania i hotele.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: m.kozubal@rp.pl

Do głównych zadań tej pracowni należy sporządzanie planistycznych dokumentów dla Łodzi, jakimi są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W swej pracy urzędnicy tej komórki wykorzystują m.in. oprogramowanie wchodzące w skład pakietu Autodesk Infrastructure Design Suite Premium.

Makietowanie miasta

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej