Samorządów pomysły na rewitalizację

Wielkopolskie gminy opracowują gminne programy rewitalizacji (GPR). Trwa nabór projektów, które się w nich znajdą.

Publikacja: 05.02.2017 23:00

Tak ulica św. Marcin ma wyglądać po zakończeniu inwestycji…

Tak ulica św. Marcin ma wyglądać po zakończeniu inwestycji…

Foto: materiały prasowe

Plany rewitalizacyjne samorządów na ten rok nie ograniczają się jednak do przygotowania dokumentu, który będzie podstawą do pozyskania przez nie środków na rewitalizację obszarów problemowych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO) na lata 2014–2020.

– Planujemy, że jesienią zakończymy prace nad GPR i przedstawimy go radnym. Przyjęcie programu będzie oznaczało, że miasto będzie mogło ubiegać się o środki na cele związane z rewitalizacją, np. na płytę Starego Rynku – mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Jeszcze zanim dokument zostanie przyjęty przez radnych, rozpocznie się wiele inwestycji, które miałyby ożywić miejską przestrzeń. Jedną z najważniejszych jest realizacja Programu Centrum, który pochłonąć ma 260 mln zł. Prawie 104,5 mln zł z tej kwoty ma pochodzić z unijnych dotacji. Pierwsze prace na ul. św. Marcin mają ruszyć w trzecim kwartale. Potrwają do 2021 r. Ich celem jest uspokojenie ruchu samochodowego w centrum, przebudowa tras tramwajowych i budowa nowej trasy tramwajowej w ul. Ratajczaka.

Poznańska reanimacja

– Przewidujemy, że pod koniec roku podpiszemy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę o dofinansowanie. Obecnie trwa przetarg ogłoszony przez Poznańskie Inwestycje Miejskie, który wyłoni wykonawcę przebudowy ul. św. Marcin – informuje Piotr Wiśniewski, dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Urzędu Miasta Poznania.

Ożywianie okolic ul. św. Marcin przewiduje oprócz inwestycji infrastrukturalnych działania społeczne, których zadaniem jest odtworzenie i tworzenie lokalnej tożsamości. Jedną z atrakcji ul. św. Marcin ma być upamiętniające poznańskich kryptologów muzeum Enigmy. Koszt powstania tej placówki szacowany jest na 15 mln zł, z czego 10,4 mln zł ma pochodzić z WRPO. Wniosek o dofinansowanie wraz z pełną dokumentacją projektową zostanie złożony w marcu. Muzeum ma być gotowe w 2019 r.

Na ten rok zaplanowano też początek przebudowy placu Kolegiackiego, rozstrzygnięcie konkursu na rewaloryzację Rynku Łazarskiego oraz współpracę z ekspertami z Wiednia w zakresie stworzenia w dawnej zajezdni przy Madalińskiego Muzeum Komunikacji Miejskiej. Prowadzone będą prace mające na celu ożywienie terenów nadwarciańskich, a z pomocą unijnego dofinansowania powstaną dwa kolejne odcinki Wartostrady.

W Kaliszu z końcem stycznia zamknięto drugą turę zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych do GPR. Powołano komitet rewitalizacyjny, a w marcu odbędą się konsultacje społeczne w sprawie treści dokumentu, który ma zostać przyjęty przez radnych w kwietniu. W Pile nabór projektów rewitalizacyjnych do realizacji w GPR potrwa do 14 lutego.

W trakcie i na finiszu

Konin już w styczniu zakończył prace nad lokalnym programem rewitalizacji miasta na lata 2016–2023. Wartość zawartych w dokumencie podstawowych projektów określono na 85,5 mln zł. W programie zaznaczono, że ten rok upłynie miejskim urzędnikom na analizie możliwości ich finansowania – m.in. w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Zmagający się z bezrobociem i niskim na tle województwa wskaźnikiem przedsiębiorczości Konin podzielony jest przez Wartę. Oddzielona nią od pozostałej części miasta Starówka koncentruje najwięcej negatywnych zjawisk w mieście i jest słabiej rozwinięta. Jej ożywienie ma zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną tej części miasta.

Z kolei projekt „Nowe tory – centrum Leszna po kolei”, zakłada ożywienie zdegradowanych terenów pokolejowych, które wraz z torami kolejowymi dzielą obecnie miasto na pół. To powoduje, że mieszkańcy zachodniej części Leszna mają utrudniony dostęp do usług oferowanych w jego wschodniej części. Obszar, który w Lesznie ma objąć rewitalizacja, to 9 proc. całkowitej powierzchni miasta, zamieszkiwany przez ponad 13 tys. osób.

– Istotne znaczenie ma poprawa układu komunikacyjnego miasta. W ramach projektu opracowana zostanie koncepcja rozwiązań transportowych, z uwzględnieniem ciągów pieszo-rowerowych w centrum miasta. Ponadto planowane jest przygotowanie dokumentacji technicznej dla budowy dwóch kładek nad torami PKP dla zintegrowania dwóch części Leszna – wyjaśnia Beata Nawrocka, naczelnik wydziału promocji i rozwoju Urzędu Miasta Leszna. I podkreśla, że wszelkie inwestycje czy zmiany w przestrzeni miejskiej nie są celem samym w sobie. Mają prowadzić do poprawy jakości życia ludzi.

Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej