Stolica województwa chce przyjąć specjalny plan rowerowy dla miasta, zgodnie z którym na takie inwestycje w najbliższych latach wyda nawet 100 mln zł. Radni zajmą się nim w lutym.

W Kaliszu w tym roku będzie budowanych sześć ścieżek rowerowych. W sumie wartość inwestycji wyniesie ok. 750 tys. zł. Część środków będzie pochodzić z budżetu miasta, część ze środków unijnych, a część z budżetu MSWiA.

Także Piła jeszcze w pierwszym kwartale startuje z przetargami na sześć ścieżek rowerowych. Poza tym projekty komplementarne w zakresie budowy ścieżek rowerowych będą realizowane przez gminy Kaczory i Szydłowo, a Piła będzie partnerem w projektach. Projekt gminy Szydłowo obejmuje odcinek od Dobrzycy do pętli autobusowej na os. Koszyce w Pile o łącznej długości 5,256 km, w tym 2,24 km na terenie Piły. Z kolei projekt gminy Kaczory to ścieżka o długości 6,52 km, w tym na terenie Piły niemal 2,5 km.

Sam Poznań chce wydać w najbliższych latach 100 mln zł na budowę nowych dróg rowerowych zaplanowanych w programie rowerowym na lata 2017–2022. – Wskazuje on najważniejsze trasy rowerowe, które powinny być zrealizowane w pierwszej kolejności. W bieżącym roku Zarząd Dróg Miejskich planuje budowę m.in. odcinka drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Grunwaldzkiej i adaptację ciągu technologicznego Aquanetu wzdłuż ulicy Dolna Wilda – mówi Marcin Idczak z Wydziału Wspomagania Zarządzania i Komunikacji Społecznej poznańskiego ratusza. Dodaje, że zaplanowano też prace projektowe dla kolejnych odcinków ujętych w programie rowerowym.

Obecnie długość infrastruktury drogowej w Poznaniu wynosi 145 km.