W jubileuszowej edycji wystawiono na licytację 253 prace najlepszych polskich artystów. Znalazły się na niej m.in. prace Zbigniewa Beksińskiego, Edwarda Dwurnika czy Jerzego Tchórzewskiego.

– Artyści raczej nam nie odmawiają. Na hasło: aukcja „Wielkie Serca” otwierają swoje serca i przekazują nam prace. Przez lata udowodniliśmy swoją rzetelność, a dochód z aukcji w całości trafia do naszych podopiecznych – mówi Marek Franaszek, prezes stowarzyszenia. Nie brakuje także kupujących. – Na naszą aukcję przyjeżdża wiele osób z zagranicy – dodaje Franaszek.

Dochód z niej przeznaczony jest na wsparcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Jana Matejki w Krakowie. – W tym ośrodku uczy się obecnie 250 osób, a w internacie przebywa 50 osób. Są to dzieci upośledzone, a wiele z nich pochodzi z rodzin ubogich, często niewydolnych fizycznie i wychowawczo, a niejednokrotnie także patologicznych – mówi prezes stowarzyszenia.

Pieniądze uzyskane w wyniku licytacji zostaną przeznaczone np. na sfinansowanie zajęć dla dzieci na basenie, przygotowanie paczek żywnościowych, a także zakup odzieży i butów.