Od jej uzyskania do momentu rozpoczęcia wydobycia węgla minie nawet do kilkunastu lat. – Ma to związek z czasochłonnym okresem inwestycyjnym – tłumaczy Maciej Szczepaniuk, rzecznik grupy kapitałowej PGE. Kopalnia Bełchatów jest największą kopalnią odkrywkową w Polsce i jedną z największych w Europie. Węgiel wydobywany jest z dwóch pól: Bełchatów oraz Szczerców, a zasoby przemysłowe tego ostatniego pola szacowane są na 720 mln ton. – Bełchatowski węgiel jest najtańszym paliwem energetycznym w Polsce, z którego produkowana jest najtańsza energia w kraju. Obecnie w KWB Bełchatów wydobywa się rocznie blisko 42 mln ton węgla, co stanowi ponad 50 proc. krajowego rocznego wydobycia tego surowca energetycznego – informuje PGE.

Jak tłumaczy Maciej Szczepaniuk, zasoby oraz infrastruktura w obecnie działających polskich kopalniach węgla brunatnego umożliwiają zachowanie stabilnego poziomu wydobycia w perspektywie do 2030 roku. – Bez udostępniania nowych złóż i budowy nowych kompleksów opartych na tym paliwie w latach 2040–2045 nastąpi całkowity zanik mocy wytwórczych opartych na węglu brunatnym. Dlatego uruchomiliśmy projekty mające na celu uzyskanie koncesji wydobywczych dla nowych złóż – mówi rzecznik PGE. Grupa chce uzyskać koncesję dla dwóch złóż: Gubin 2, gdzie starania formalnie zaczęły się w 2010 roku, po nabyciu przez PGE 100 proc. udziałów w PWE Gubin, oraz Złoczew, który formalnie został uruchomiony decyzją Zarządu PGE w 2009 roku. Zasoby przemysłowe węgla brunatnego dla złoża Złoczew wynoszą ok. 540 mln ton, a planowane docelowe roczne wydobycie osiągnie ok. 20 mln ton w okresie ok. 30 lat.

Budowę kopalni odkrywkowej w Złoczewie wspierają lokalne samorządy, założyły nawet specjalne stowarzyszenie. – Mamy poważne argumenty za powstaniem odkrywki. Od kilku lat podejmowaliśmy działania w tej kwestii, zrealizowaliśmy projekt Złoczewskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZOF), w ramach którego opracowano plany sieci drogowej, wodno-kanalizacyjnej, oczyszczalnię. Punktem centralnym ZOF jest Złoczewska Strefa Inwestycyjna, czyli cała struktura okołokopalniana. Zdajemy sobie sprawę, że kopalnia nie zapewni miejsc pracy dla wszystkich chętnych, dlatego stawiamy na zrównoważony rozwój – wyjaśnia Jadwiga Sobańska, burmistrz Złoczewa. Dodała, że wszystkie gminy, na których terenie znalazłaby się odkrywka, są obecnie na etapie wprowadzania zmian w planach zagospodarowania przestrzennego. Na początku tego roku mają one być wykorzystane do złożenia wniosku o koncesję. Harmonogram przewiduje uzyskanie jej najpóźniej w ciągu dwóch lat.

Inwestycję wspiera także łódzki Urząd Marszałkowski. – Wierzymy, iż nowa kopalnia będzie służyła zrównoważonemu rozwojowi obszaru złoczewsko-bełchatowskiego w interesie poprawy jakości życia mieszkańców województwa łódzkiego – tłumaczy Grzegorz Sławiński z urzędu. – Stworzenie odkrywki w Złoczewie i dalsze wykorzystywania potencjału kopalni w Bełchatowie otworzy nowe perspektywy gospodarcze w obszarze środkowej Polski.

Koncesja to dopiero początek drogi. – Decyzję inwestycyjną w zakresie budowy nowego kompleksu energetycznego PGE będzie podejmować w oparciu o rachunek ekonomiczny i możliwości pozyskania kapitału zarówno własnego, jak i dłużnego – mówi rzecznik PGE.