Główne elementy systemu to sieć transmisji danych oraz centrum zarządzania danymi. Głównym celem systemu jest poprawa płynności ruchu przy jednoczesnym podniesieniu bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz poprawę funkcjonowania komunikacji zbiorowej i pojazdów uprzywilejowanych poprzez skrócenie czasu podróży na określonych trasach w mieście.

System jest podzielony na trzy tzw. warstwy główne, którym przypisano konkretne zadania. Pierwsza to urządzenia fizycznie rozlokowane w mieście, które komunikują się z pozostałymi warstwami za pomocą stworzonej w tym celu sieci. Kolejne to wszystkie podsystemy oprogramowania przeznaczone do kontroli urządzeń, zarządzania informacją, do jej rejestrowania i przekazywania na najwyższą warstwę. W warstwie najwyższej znajdują się użytkownicy i aplikacje stworzone z myślą wspomaganiu zarządzaniem ruchem. Na serwerach w centrum danych pracuje zaawansowane oprogramowanie odpowiedzialne za komunikację i wizualizację stanu ruchu w mieście. Wspiera ono operatorów Centrum Zarządzania Ruchem monitorujących stan miejskiego ruchu mających także do dyspozycji aplikacje służące m.in do optymalizacji ruchu, wglądu w stan skrzyżowań, kontrolowania wjazdów na czerwonym świetle, zdalnego zmieniania programów sygnalizacji i in.

Projekt ten wdrożony został w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; Priorytet: VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe; Działanie: 8.3 Rozwój inteligentnych systemów transportowych. W ramach projektu przebudowano 43 skrzyżowania i dostosowano je do włączenia w system ITS. Zainstalowano ponad 100 kamer; 5 świetlnych znaków zmiennej treści na głównych drogach wjazdowych do centrum miasta, aby informować kierowców o utrudnieniach; zaadaptowano istniejącą stację meteo, która obecnie raportuje informacje o pogodzie na portalu www i w Centrum Zarządzania Ruchem; na wybranych przystankach uruchomiono system dynamicznej informacji przystankowej, a dla użytkowników komunikacji publicznej wdrożono aplikację mobilną MyBus, pozwalającą zaplanować podróż autobusem miejskim na smartfonie. Więcej informacji its.legnica.eu.