W latach 2013-2014 ponad 50% poszkodowanych pieszych została potrącona właśnie na przejściach. Co rok ginie ponad 200 osób, a obrażenia odnosi nawet 3000! Często winni są sami piesi, zapatrzeni w smartfony lub zamyśleni, nie zwracający często uwagi na kolor światła na sygnalizatorze. Instalowane na nielicznych skrzyżowaniach sygnały dźwiękowe są łatwe do zignorowania w miejskim zgiełku.

Ciekawe rozwiązaniem tego problemu oferuje system I-SAFE. Jest on wspomagającym systemem ostrzegawczym umieszczanym na przejściach dla pieszych, wymuszającym na poruszających się pieszo uczestnikach ruchu zwrócenie uwagi na drogę, zanim wkroczą na jezdnię. Jest on szczególnie przydatny w miejscach uczęszczanych przez dzieci, osoby starsze, niepełnosprawne i z wadami wzroku.

W miejscu, gdzie chodnik łączy się z przejściem dla pieszych, po obu stronach stawiane są należące do systemu słupki. Wykonane ze stali nierdzewnej, pozbawione elementów ruchomych i możliwych do ułamania części, posiadają wmontowane w konstrukcję powierzchnie odblaskowe, dzięki czemu są widoczne również w nocy. Wewnątrz znajdują się fotokomórki obserwujące przejście dla pieszych oraz linię pomiędzy słupkami. Po wykryciu ruchu zostaje odtworzony komunikat dźwiękowy – nagranie ludzkiego głosu ostrzegające przed niebezpieczeństwem lub przypominające o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Nagłośnienie znajduje się w dolnej części słupków I-SAFE i jest wmontowane w ich strukturę. Całość jest autonomiczna energetycznie dzięki zainstalowanemu na wyższym ze słupków panelowi słonecznemu. System może zostać zintegrowany z sygnalizacją świetlną, ale również działać od niej niezależnie na przejściach pozbawionych świateł. Firma Leditech zapewnia, że system ostrzegawczy I-SAFE został zaprojektowany jako możliwie najprostszy i możliwy do zainstalowania na każdym skrzyżowaniu.