15 listopada odbyła się w Łodzi konferencja pt. „Międzynarodowa współpraca gospodarcza regionów państw Grupy Wyszehradzkiej z uwzględnieniem współpracy z Chinami”. Była częścią IX Europejskiego Forum Gospodarczego. „Życie Regionów” było partnerem medialnym wydarzenia.

Otwierając konferencję marszałek Witold Stępień przypomniał znaczenie trwającej już od 25 lat współpracy Grupy Wyszehradzkiej podkreślając, że od początku ma ona nie tylko wymiar polityczny, ale i ekonomiczny. Prof. Bogdan Góralczyk, dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, który brał udział w konferencji, powiedział „Rz”, że władze Chin preferują współpracę w formacie „16+1″, a ze środkowoeuropejskiej grupy szesnastu państw kluczową rolę dla Pekinu odgrywa Polska. Duże znaczenie może mieć również aktywność poszczególnych regionów, w tym łódzkiego.

– Dla Pekinu odgrywamy centralną rolę w projekcie „Jedwabnego Szlaku”, łączącego ten kraj z Europą. A centrum logistycznym dla tej współpracy w Polsce może stać się województwo łódzkie, ze szczególnym uwzględnieniem terminali w Łodzi i Kutnie. W chińskiej strategii to kluczowe punkty na mapie – mówi „Rz” Jarosław Żak, wiceprezes firmy Hatrans Logistics.

Jego zdaniem w Europie Środkowo – Wschodniej jest miejsce nawet na kilkadziesiąt podobnych terminali. Wiele podmiotów i państw może na nim zyskać, także współpracując w ramach Grupy Wyszechradzkiej. – My chcemy w łódzkim zbudować nowy multimodalny terminal, który połączy nas z prowincją Chengdu – mówi „Rz” wiceprezes Hatrans Logistics.

Żak wiąże również nadzieję z działalnością polskich parlamentarzystów, którzy powołali Parlamentarny Zespół ds. Wspierania Realizacji Inwestycji Środkowo – Europejskiego Centrum Logistycznego w Łodzi.