Sypnęli kasą na zabytki

Ponad 44 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego trafi do samorządów, muzeów i kościołów na renowację zabytkowych budynków jeszcze w tym roku.

Publikacja: 16.11.2016 23:00

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu

Foto: materiały prasowe

W lutym ma być ogłoszony kolejny konkurs związany z dziedzictwem narodowym, w którym do podziału będzie niemal 13 mln euro.

W zakończonym w październiku konkursie najwyższe dofinansowanie przyznano na modernizację barokowej siedziby muzeum w Elblągu, najniższe – miastu Giżycko na remont Twierdzy Boyen. Jak informuje nas Urząd Marszałkowski w Olsztynie, w konkursie na renowację i zagospodarowanie obiektów dziedzictwa kulturowego wybrano 11 projektów, których całkowita wartość wynosi 63,8 mln zł, z czego 44,7 mln zł to dofinansowanie unijne.

Blisko 10,4 mln zł przyznano na dokończenie modernizacji siedziby Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. W ramach pierwszego etapu prac już w 2014 roku odnowiono budynek Podzamcza, a teraz ma zostać zmodernizowany pochodzący z końca XVI w. barokowy budynek po dawnym gimnazjum, który jest obecnie w złym stanie, a większość środków ma pójść na jego remont kapitalny. Reszta pójdzie na wyposażenie sal wystawowych i pomieszczeń magazynowych.

Prawie 8,5 mln zł otrzyma kuria metropolitalna w Olsztynie, która wystąpiła o dofinansowanie gruntownego remontu przyszłej siedziby Muzeum Archidiecezji Warmińskiej, które ma powstać w trzech XIX-wiecznych kościelnych kamieniczkach przy ul. św. Barbary.

– Całość nie prezentuje się dziś zbyt okazale. Stan budynków stale się pogarsza. Wymagają one gruntownego remontu, ale i adaptacji pomieszczeń do celów wystawienniczych. Dzięki otrzymanym środkom rozpoczęto już rewitalizację budynków, które w przyszłości staną się Muzeum Archidiecezji Warmińskiej im. bp Jana Obłąka – tłumaczy nam ks. Marcin Sawicki, rzecznik Kurii Archidiecezji Warmińskiej.

Poza tym wsparcie otrzyma projekt Fundacji Kanał Elbląski – Drulity „Wspólna Historia”, która chce zagospodarować na cele kulturalne i turystyczne obiekty wchodzące w skład zespołu pałacowego w Drulitach koło Pasłęka. Przyznane na ten cel dofinansowanie wynosi 4,1 mln zł, a całkowity koszt prac szacowany jest na 11,1 mln zł.

Ratusz w Olsztynie otrzyma dofinansowanie na dwa projekty: przygotowanie terenu przy bazylice św. Jakuba na planty miejskie (1,2 mln zł) i drugiego etapu rewaloryzacji Parku Jakubowo (4,7 mln zł), rozpoczętej przed dwoma laty w ramach Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego.

Kiedy zaczną się tam prace? – Można powiedzieć, że już trwają, bowiem planowanie i przygotowanie niezbędnej dokumentacji jest częścią zadania. Natomiast w miejskiej przestrzeni mają być realizowane od wiosny przyszłego roku – mówi Patryk Pulikowski z Biura Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego Urzędu Miasta w Olsztynie.

Dodaje, że rewaloryzacja Parku Jakubowo powinna się zakończyć w następnym roku, natomiast planty mają być gotowe do końca lipca 2018 r.

Jak zdradza, zakres obu zadań jest bardzo szeroki. – W Parku Jakubowo będą wyremontowane schody, wykonana zostanie nowa nawierzchnia alejek, zostanie zamontowane inteligentne oświetlenie zależne od tego, czy ktoś akurat przechodzi w danym miejscu. Poza tym przeprojektowana zostanie zieleń. Będą nowe nasadzenia. Mają też być odnowione place zabaw. Na plantach powstaną nowe deptaki, ustawiona będzie mała architektura, dosadzona zieleń. W sumie renowacja Parku Jakubowo ma kosztować niemal 5,8 ml zł, a plantów prawie 1,5 mln zł. Poza dofinansowaniem pieniądze na renowacje pójdą z urzędu miasta – tłumaczy Patryk Pulikowski. Zdradza, że miasto stara się realizować zadania związane z odnawianiem zabytków z własnego budżetu.

Urząd Marszałkowski przyznał też teraz pieniądze dla Działdowa, które otrzyma 6,5 mln zł na zagospodarowanie gotyckiej części zamku krzyżackiego, a także Ełku – 4,4 mln zł na rewitalizację i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego.

Z kolei Lubawa dostanie 1,2 mln zł na stworzenie ścieżki dydaktycznej wzdłuż murów obronnych zamku biskupów chełmińskich, a Giżycko 584 tys. zł na renowację warsztatu zbrojmistrza w Twierdzy Boyen.

Dofinansowania przyznano też dwóm rzymskokatolickim parafiom – na prace konserwatorskie w gotyckim kościele pw. św. Wawrzyńca w Plutach (2,5 mln zł) oraz w’ średniowiecznym kościele pw. św. Mikołaja i Jana Ewangelisty w Sząbruku (468 tys. zł).

Jak tłumaczy Ewa Labes-Kunicka, kierownik Biura Polityki Informacyjnej w Urzędzie Marszałkowskim, w ramach konkursu na renowację zabytków zostało złożonych 41 projektów, jednak nie wszystkie spełniały wymogi formalne oraz kryteria formalno-merytoryczne, dlatego zostały odrzucone w poprzednich etapach oceny projektu.

– Podpisanie umów z podmiotami na dofinansowanie ma nastąpić do końca tego roku – zapowiada Ewa Labes-Kunicka.

Dodaje, że w ramach poddziałania 6.1.1 Dziedzictwo kulturowe planowany jest drugi konkurs. Przewidywany termin ogłoszenia to luty 2017 roku, wówczas do podziału będzie blisko 13 mln euro.

W lutym ma być ogłoszony kolejny konkurs związany z dziedzictwem narodowym, w którym do podziału będzie niemal 13 mln euro.

W zakończonym w październiku konkursie najwyższe dofinansowanie przyznano na modernizację barokowej siedziby muzeum w Elblągu, najniższe – miastu Giżycko na remont Twierdzy Boyen. Jak informuje nas Urząd Marszałkowski w Olsztynie, w konkursie na renowację i zagospodarowanie obiektów dziedzictwa kulturowego wybrano 11 projektów, których całkowita wartość wynosi 63,8 mln zł, z czego 44,7 mln zł to dofinansowanie unijne.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży