W poszukiwaniu czystego powietrza

Jak zapewnić bezpieczeństwo metropoliom? Jak poprawić jakość powietrza? Na te i wiele innych pytań będą szukali odpowiedzi uczestnicy 5. edycji Kongresu Smart Metropolia.

Publikacja: 15.11.2016 00:00

W tym roku odbędzie się już piąta edycja Kongresu Smart Metropolia.

W tym roku odbędzie się już piąta edycja Kongresu Smart Metropolia.

Foto: materiały prasowe

Bezpieczeństwo to motyw przewodni tegorocznej edycji kongresu. Przez dwa dni w Gdańsku będą o tym debatować samorządowcy, w tym przedstawiciele obszarów metropolitalnych, naukowcy, reprezentanci organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy i inwestorzy.

– Zarówno w trakcie sesji plenarnych, jak i paneli tematycznych, będziemy szukać systemowych i technologicznych rozwiązań, sprzyjających bezpieczeństwu obszarów metropolitalnych, a także zapytamy o rolę powiązań miejsko-wiejskich metropolii w zrównoważonym i bezpiecznym rozwoju regionów i państw – mówi Michał Glaser, dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, organizatora kongresu. – Spróbujemy również zidentyfikować zagrożenia, na jakie są narażone metropolie i zastanowić się, w jakim wymiarze potrzebna jest ich prewencja.

Kongres odbywać się będzie już po raz piąty. Jego ideą jest przybliżenie zjawiska metropolizacji, tworzenia się silnych obszarów obejmujących kilkadziesiąt gmin – wiejskich i miejskich, zdolnych do tworzenia i przyciągania nowych pomysłów i kapitału. W tym roku zostanie powiększony o dwa nowe elementy. Pierwszy to Smart Metropolia Expo, wcześniej znane jako Technicon Innowacje. To 12. Edycja targów Techniki, Nauki i Innowacji zorganizowanych przez Międzynarodowe Targi Gdańskie.

Drugi nowy element to Smart Metropolia Eko Forum, który jest kontynuacją organizowanej już od trzech lat debaty na temat ekologii w metropoliach. Osią dyskusji będą tu dwa tematy: gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym oraz problemy jakości powietrza i związanej z tym niskiej emisji.

– Gdańsk jest doskonałym miejscem do dyskusji na te tematy, bowiem Strategia Rozwoju Gdańsk 2030 Plus i towarzyszące jej programy operacyjne stawiają przed nami ambitne wyzwania w zakresie gospodarki odpadami i efektywności energetycznej – mówi „Rz” Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej. Miasto zamierza rozwijać systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych, wykorzystując nowoczesne technologie do podniesienia ich efektywności. – Wśród celów strategii znajdują się także: poprawa efektywności energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego, czy zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych na terenie miasta i metropolii. W trakcie wydarzenia chcemy rozmawiać o naszych osiągnięciach w tym zakresie, ale przede wszystkim liczymy na wymianę doświadczeń i wiedzy z ekspertami i samorządowcami z całej Polski.

Kierunki ekologicznej części Smart Metropolii wyznacza Re:Miasto, gdański projekt edukacji ekologicznej we współpracy z Zakładem Utylizacji w Gdańsku. W tym roku uczestnicy będą dyskutować m.in. o czystości powietrza. Wiele miast – mimo ostrych regulacji unijnych o ograniczeniu pyłu zawieszonego – boryka się z tym problemem.

– Gminy borykają się z niską emisją od lat – ocenia Agnieszka Orłowska z Re:Miasto, organizator Smart Metropolia Eko Forum.

– W mieszkalnictwie komunalnym i indywidualnym stosuje się nisko sprawne urządzenia grzewcze, a także spala się w piecach złej jakości paliwa i niestety odpady. Z badań prowadzonych w ramach kampanii „Misja-emisja” wynika, że zaledwie 10 procent gmin realizuje bądź realizowało program likwidacji niskiej emisji. Chcemy pokazać gminom skuteczne narzędzia do walki z niską emisją, modele współpracy oraz źródła finansowania inwestycji mających na celu poprawę jakości powietrza – stwierdza Orłowska.

Kongres Smart Metropolia Eko Forum odbędzie się w dniach 23 i 24 listopada. „Rzeczpospolita Życie Regionów” jest patronem medialnym wydarzenia.

Bezpieczeństwo to motyw przewodni tegorocznej edycji kongresu. Przez dwa dni w Gdańsku będą o tym debatować samorządowcy, w tym przedstawiciele obszarów metropolitalnych, naukowcy, reprezentanci organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy i inwestorzy.

– Zarówno w trakcie sesji plenarnych, jak i paneli tematycznych, będziemy szukać systemowych i technologicznych rozwiązań, sprzyjających bezpieczeństwu obszarów metropolitalnych, a także zapytamy o rolę powiązań miejsko-wiejskich metropolii w zrównoważonym i bezpiecznym rozwoju regionów i państw – mówi Michał Glaser, dyrektor Biura Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot, organizatora kongresu. – Spróbujemy również zidentyfikować zagrożenia, na jakie są narażone metropolie i zastanowić się, w jakim wymiarze potrzebna jest ich prewencja.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży