Region walczy o młodych

Kampania „Młodzi On-Life” ma zaktywizować tę grupę mieszkańców. W programie: zniżki do teatrów, doposażenie szkół, profity dla firm dających pracę w regionie.

Publikacja: 03.11.2016 21:00

Kampania „Młodzi on-life” ma zatrzymać młodzież  w regionie.

Kampania „Młodzi on-life” ma zatrzymać młodzież w regionie.

Foto: materiały prasowe

Młodzi uciekają z regionu, o czym świadczą statystyki: osoby poniżej 18 lat stanowią w Lubuskiem niespełna jedną piątą mieszkańców, a według prognoz demografów ten niekorzystny trend może się pogłębić. Władze województwa chcą temu zapobiec – przygotowały pakiet działań, by zatrzymać młodych.

„Młodzi On Life” – kampania prowadzona na wielu płaszczyznach, ma zaktywizować lubuską młodzież do uczestnictwa w życiu społecznym poprzez np. młodzieżowe rady miast czy udział w opiniowaniu budżetów obywatelskich. Ale także w przystępny sposób zapoznać ich z ofertą działających w regionie instytucji .

– Chcemy przedstawić młodym ludziom taką ofertę, żeby chciało się im w Lubuskiem mieszkać, kształcić, zakładać rodziny i pracować. A także stworzyć przystępną dla nich bazę informacji o działaniach podejmowanych na ich rzecz – mówi Katarzyna Kozińska, pełnomocnik zarządu województwa ds. koordynacji programu „Młodzi On-Life”.

Działania są wielotorowe, jedne przedsięwzięcia są już w toku, inne w planach. Najpierw o to, jakich zmian oczekują, władze zapytały samych młodych, a ci przedstawili swoje postulaty w październiku na III Lubuskim Sejmiku Młodzieżowym.

I tak młodzi chcieliby m.in. zniżek dla uczniów i studentów np. do muzeów i teatrów a także bezpłatnego transportu na te wydarzenia, dofinansowania do studiów na kierunkach najbardziej pożądanych, podniesienia prestiżu wyższych uczelni w regionie oraz jakości kształcenia. Inny ważny postulat dotyczy integracji systemu szkolnictwa z lokalnym rynkiem pracy. Chcą także wprowadzenia systemu motywacyjnego dla firm, które zatrudniają młodych.

Część przedsięwzięć mających spełnić te oczekiwania samorząd województwa już realizuje.

– Pracujemy nad stworzeniem młodzieżowej karty zniżek do obiektów kultury i sportu podległych urzędowi marszałkowskiemu. Na przykład muzeów, teatrów i obiektów sportowych – zaznacza Katarzyna Kozińska.

Z kolei w ramach projektu „Partnerstwa dla wolontariatu” powstanie 15 poradni dla młodych ludzi, którzy borykają się z problemami, np. z depresją, a nie maja z kim o nich porozmawiać czy się poradzić. Poradnie mają powstać głównie w małych miastach, a do projektu udało się pozyskać 17 partnerów i trzy tysiące harcerzy. – Zebraliśmy dane dotyczące poszczególnych powiatów, co pomoże nam trafić z pomocą tam, gdzie jest najbardziej potrzebna – zaznacza pełnomocniczka ds. koordynacji programu „Młodzi On-Life”. Już teraz działa taka poradnia, prowadzona przez ZHP i doskonale się sprawdza.

„Rewolucja” ma objąć także rynek pracy. Na modernizację szkolnictwa zawodowego zostanie bowiem przekazane 170 mln zł. – To ma być nowoczesna nauka i kreatywne myślenie – mówiła podczas młodzieżowego sejmiku marszałek Elżbieta Anna Polak.

Środki zostaną przeznaczona na modernizację bazy dydaktycznej oraz wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt. Z kolei szeroko rozumiany dialog z pracodawcami ma prowadzić do tego, by młody człowiek znalazł pracę, a wcześniej zdobył zawód, który zapewni mu zatrudnienie.

– Jesteśmy na etapie przygotowania programu rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie, który ma określić w jakich kierunkach należy kształcić i  na jakie zawody jest zapotrzebowanie w lubuskich przedsiębiorstwach. Chcemy wskazywać ścieżki rozwoju – zaznacza Katarzyna Kozińska.

Obecnie ok. 49 proc. absolwentów szkół wyjeżdża, albo nosi się z zamiarem wyjazdu na na uczelnie poza obszar województwa lubuskiego.

Samorząd województwa myśli o zwiększeniu szans dla ludzi młodych również w obszarze przedsiębiorczości. Firmy dające młodym pracę na dobrych warunkach mają być nagradzane. Projekt pod nazwą „Lubuskie rusza w świat” dotyczący 13 misji gospodarczych przewiduje specjalne profity dla „młodych firm”. Niekoniecznie prowadzone przez młodych biznesmenów, ale np. firm młodych stażem.

Opinia

Elżbieta Anna Polak, marszałek woj. lubuskiego

Program Młodzi on-life, ma aktywizować młodzież do działania obywatelskiego. Obserwujemy duży odpływ młodych ludzi z regionu, a chcemy, aby tutaj żyli, realizowali swoje ambicje i pasje. Młodzi potrzebują wsparcia pedagogicznego i psychologicznego, dlatego tworzyliśmy projekt powstania poradni w każdym powiecie. Finansujemy staże i praktyki, otwieramy atrakcyjne kierunki na uczelniach, oferujemy stypendia, chcemy pokazać się jako region mistrzów. Chodzi o praktyczną realizację słów Papieża Franciszka, który zaapelował do młodych, by wreszcie „zeszli z kanapy i kupili sobie buty”.

Młodzi uciekają z regionu, o czym świadczą statystyki: osoby poniżej 18 lat stanowią w Lubuskiem niespełna jedną piątą mieszkańców, a według prognoz demografów ten niekorzystny trend może się pogłębić. Władze województwa chcą temu zapobiec – przygotowały pakiet działań, by zatrzymać młodych.

„Młodzi On Life” – kampania prowadzona na wielu płaszczyznach, ma zaktywizować lubuską młodzież do uczestnictwa w życiu społecznym poprzez np. młodzieżowe rady miast czy udział w opiniowaniu budżetów obywatelskich. Ale także w przystępny sposób zapoznać ich z ofertą działających w regionie instytucji .

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Archiwum
Innowacje wkraczają na miejskie przejścia dla pieszych