Silna pozycja w kraju i Europie

Mazowsze jest krajowym liderem rozwoju gospodarczego. Jest to również region rozwijający się najszybciej w Unii Europejskiej.

Publikacja: 25.10.2016 21:00

Warszawa jest w czołówce miast  m.in. pod względem przyjazności dla biznesu oraz w ogólnej klasyfika

Warszawa jest w czołówce miast m.in. pod względem przyjazności dla biznesu oraz w ogólnej klasyfikacji najlepszych miast Wschodniej Europy.

Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz

Mazowsze osiągnęło najwyższy wzrost PKB na mieszkańca w latach 2008-2014, wyprzedzając 275 regionów na terenie Unii Europejskiej. – PKB per capita wzrosło w naszym regionie aż o 25,5 proc. – powiedział Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego. Ponadto jak wynika z badań Eurostatu zaprezentowane w październiku w Brukseli, województwo mazowieckie jest najszybciej rozwijającym się regionem w Europie.

Eurostat badał regiony w oparciu o tzw. poziom NUTS 2. To ustanowiona przez Unię Europejską wspólna klasyfikacja jednostek terytorialnych do celów statystycznych. Ułatwia gromadzenie, opracowywanie i rozpowszechnianie regionalnych danych statystycznych w UE. Ten hierarchiczny system pozwala też na przeprowadzanie analiz społeczno-ekonomicznych regionów i planowanie interwencji w kontekście unijnej polityki spójności. Według najnowszych badań wszystkie polskie województwa rozwijały się szybciej niż średnia unijna. Aż siedem regionów zostało zakwalifikowanych do grona 28 najbardziej dynamicznych. Natomiast województwo mazowieckie już trzy lata temu jako jedyny region w Polsce przekroczyło próg 75 proc. średniej wartości PKB dla wszystkich krajów UE. Z kolei dynamika wzrostu PKB na mieszkańca Mazowsza sięgnęła w ostatnich pięciu latach 24 proc.

Krajowy lider

Mazowsze jest w Polsce niekwestionowanym liderem rozwoju gospodarczego. Według danych GUS szacujących produkt krajowy brutto według województw (ostatnie dane dotyczą 2014 roku), województwo mazowieckie miało PKB najwyższy, wynoszący 381,8 mld zł. Ten poziom bardzo mocno wyróżniał się w porównaniu do pozostałych regionów: w będącym na pozycji wicelidera województwie śląskim wartość PKB wyniosła 213,2 mld zł, a w zajmującej trzecie miejsce Wielkopolsce – 145,3 mld zł. Natomiast różnica pomiędzy Mazowszem a najsłabszymi regionami jest już kolosalna: w województwie lubuskim wartość PKB wyniosła 38,4 mld zł, a w opolskim – 36,3 mld zł. Co istotne, udział Mazowsza w tworzeniu całego polskiego PKB wyniósł 22,2 proc., podczas gdy udział drugiego pod tym względem województwa śląskiego był o prawie połowę mniejszy. Mazowieckie zostawia daleko za sobą pozostałe województwa również pod względem PKB przypadającego na mieszkańca z 71,7 tys. zł. W znajdującym się na drugim miejscu województwie dolnośląskim jest to 50 tys. zł, w trzeciej Wielkopolsce – 48 tys. zł., przy średniej krajowej wynoszącej 44,7 tys. zł.

Inwestycje i strefy

Nic dziwnego, że w ostatnim, ogłoszonym w grudniu ubiegłego roku przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIIZ) „Raporcie atrakcyjności inwestycyjnej województw – 2015″. Mazowsze okazało się zwycięzcą. Wysokie oceny zebrały także pozostałe województwa mocno rozwinięte gospodarczo: dolnośląskie, śląskie oraz małopolskie. Ale to Mazowsze przyciąga największą liczbę zagranicznych inwestorów. Ocenia się, że ze wszystkich inwestycji zagranicznych ulokowanych w Polsce, blisko jedna czwarta trafiła do województwa mazowieckiego. Obecnie działa tu ok. 660 firm zagranicznych. Mazowsze to także lider pod względem wykorzystania funduszy unijnych.

Mocnym wsparciem dla inwestycji są działające na Mazowszu specjalne strefy ekonomiczne: łódzka, starachowicka, suwalska, tarnobrzeska i warmińsko-mazurska. Duże znaczenie mają także tzw. strefy aktywności gospodarczej: tworzą je lokalne samorządy, scalając grunty, budując infrastrukturę techniczną i dostosowując do potrzeb inwestycyjnych plany zagospodarowania przestrzennego. W strategii rozwoju województwa za kluczowe sektory uznano m.in. rolnictwo, przemysł, budownictwo, handel, usługi, turystykę zagraniczną, logistykę czy branżę teleinformatyczną. Z kolei PAIIZ dokonał wyboru tzw. sektorów wysokich szans, opierając się na dotychczasowych tendencjach w zakresie napływu inwestycji na teren Mazowsza: wskazał na branżę spożywczą, budowlaną oraz sektor nowoczesnych usług biznesowych BPO.

Miasto przyszłości

Najważniejszym atutem regionu jest Warszawa. Stolica jest największym miastem, ma centralne położenie i dobre skomunikowanie z resztą kraju i Europą. Ponadto port lotniczy z połową całego ruchu pasażerskiego w Polsce, najwyższy w kraju poziom PKB na osobę, wysoką wydajność pracy, obecność wielu uczelni oraz ośrodków naukowych. Jest także siedzibą centralnych instytucji oraz central największych firm. W tegorocznym rankingu „Europejskie miasta i regiony przyszłości 2016/17″ sporządzonego przez fDi Intelligence – analityczny zespół należący do grupy Financial Times, Warszawa znalazła się w czołówce pod względem przyjazności dla biznesu, efektywności kosztów oraz w ogólnej klasyfikacji najlepszych miast Wschodniej Europy. Rok wcześniej w rankingu fDi Intelligence Warszawę uznano „Polskim Miastem Przyszłości” na lata 2015-2016. Stolica wygrała w czterech spośród sześciu kategorii: potencjału ekonomicznego, kapitału ludzkiego i stylu życia, przyjazności dla biznesu oraz dostępności.

Mazowsze osiągnęło najwyższy wzrost PKB na mieszkańca w latach 2008-2014, wyprzedzając 275 regionów na terenie Unii Europejskiej. – PKB per capita wzrosło w naszym regionie aż o 25,5 proc. – powiedział Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego. Ponadto jak wynika z badań Eurostatu zaprezentowane w październiku w Brukseli, województwo mazowieckie jest najszybciej rozwijającym się regionem w Europie.

Eurostat badał regiony w oparciu o tzw. poziom NUTS 2. To ustanowiona przez Unię Europejską wspólna klasyfikacja jednostek terytorialnych do celów statystycznych. Ułatwia gromadzenie, opracowywanie i rozpowszechnianie regionalnych danych statystycznych w UE. Ten hierarchiczny system pozwala też na przeprowadzanie analiz społeczno-ekonomicznych regionów i planowanie interwencji w kontekście unijnej polityki spójności. Według najnowszych badań wszystkie polskie województwa rozwijały się szybciej niż średnia unijna. Aż siedem regionów zostało zakwalifikowanych do grona 28 najbardziej dynamicznych. Natomiast województwo mazowieckie już trzy lata temu jako jedyny region w Polsce przekroczyło próg 75 proc. średniej wartości PKB dla wszystkich krajów UE. Z kolei dynamika wzrostu PKB na mieszkańca Mazowsza sięgnęła w ostatnich pięciu latach 24 proc.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Akcje Specjalne
Naszym celem jest osiągnięcie 9 GW mocy OZE do 2030 roku
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Archiwum
Innowacje wkraczają na miejskie przejścia dla pieszych