Słońce oświetli im domy i plebanie

Kolektory słoneczne ustawiane są przy podkarpackich domach. A będzie ich jeszcze więcej, kiedy ruszą dofinansowania na ten cel.

Publikacja: 18.09.2016 23:00

Dofinansowanie instalacji słonecznej na domach może wynieść nawet 70 proc. kosztów

Dofinansowanie instalacji słonecznej na domach może wynieść nawet 70 proc. kosztów

Foto: 123RF

Farmy fotowoltaiczne wyrosną nie tylko przy prywatnych domach, ale też parafiach rzymsko-katolickich. W Krośnie już od 2009 roku samorząd udziela dotacje dla mieszkańców, którzy w swoich gospodarstwach domowych zainstalowali system wykorzystania energii odnawialnej. – Mogą oni liczyć na dofinansowanie w wysokości 20 proc. kosztów instalacji, jednak nie więcej niż 2 tys. zł – tłumaczy Joanna Niepokój, z urzędu miasta Krosno. W 2009 roku samorząd przyznał 16 dotacji na kwotę blisko 30 tys. zł, a powierzchnia zamontowanych kolektorów miała 66 mkw, dzięki którym uzyskano 33 tys. kWh. W 2014 roku urzędnicy przyznali już 29 dotacji na kwotę niemal 54 tys. zł, a powierzchnia kolektorów osiągnęła 159 mkw. Uzyskano dzięki nim 84,5 tys. kWh. W zeszłym roku urząd przyznał zaledwie sześć dotacji na kwotę ponad 10 tys. zł, a powierzchnia kolektorów zajmowała 32 mkw. – Widoczny spadek ilości udzielonych dotacji w 2015 roku wynika głównie z faktu, że zakończył się program udzielania przez banki kredytów dla osób fizycznych, z przeznaczeniem na montaż kolektorów słonecznych z dofinansowaniem do 45 proc.- mówi Joanna Niepokój.

Wsparcie z UE

Od maja miasto, korzystając z możliwości, jaką stwarza Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, rozpoczęło działania związane z pozyskaniem dotacji na kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, kotły CO opalane biomasą i gruntowe pompy ciepła. – Wysokość dofinansowania w tym projekcie to 70 proc. z Unii Europejskiej w ramach Działania 3.1 Rozwój OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Podkarpackiego na lata 2014-2020 – tłumaczy urzędniczka. Dodaje, że wkład własny mieszkańca przystępującego do projektu stanowić będzie 30 proc. wartości. Aby uzyskać dotacje z tego programu, chętni muszą mieć dom na terenie Krosna i mieć do niego tytuł prawny. Choć, ten program jest na starcie, to już urzędnicy z Krosna zarejestrowali 607 wniosków o dotacje. – W tej chwili trwają oględziny domów. Instalacji jeszcze nie montowano – mówi Joanna Niepokój.

W Ustrzykach Dolnych w kwietniu urzędnicy zorganizowali pięć spotkań informacyjnych z mieszkańcami gminy dotyczących możliwości i warunków dofinansowania instalacji odnawialnych źródeł energii. – Podczas nich i ogłoszonego przez urząd naboru wpłynęło 310 zgłoszeń w większości na instalacje energii słonecznej, głównie fotowoltaikę – mówi Anna Dybała z Urzędu Miasta w Ustrzykach Dolnych. Zdradza, że władze miasta podjęły decyzję o dofinansowaniu w wysokości 30 proc. ze względu na możliwość uzyskania większej punktacji w konkursie ogłoszonym przez Urząd Wojewódzki Województwa Podkarpackiego. Konkurs został zaplanowany na IV kwartał tego roku. – Jesteśmy w trakcie przygotowania dokumentacji technicznej – tłumaczy Anna Dybała

Znaczące dofinansowanie

Także Dębica stawia na systemy energii odnawialnej. Prawie pół tysiąca mieszkańców złożyło dotąd wnioski o dofinansowanie instalacji systemów energii odnawialnej. Miasto stara się o 70 proc. dofinansowania z RPO Województwa Podkarpackiego. Ok. pół tysiąca mieszkańców Dębicy złożyło dotąd wnioski o dofinansowanie instalacji systemów energii odnawialnej. Pieniądze mogą być przeznaczone na dostawę i montażu kolektorów słonecznych, fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę w gospodarstwach indywidualnych. W tej chwili trwa audyt techniczny budynków. Wnioski można składać do 30 września.

– 10 października podamy do wiadomości listę osób, które się zakwalifikowały do projektu – informuje Marzena Mordarska – Czuchra, z wydziału promocji ratusza w Dębicy. Dodaje, to, czy i kiedy zostanie przyznana dotacja, leży w gestii Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. – Obecnej nie jest jeszcze ogłoszony konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w zakresie OZE. Prawdopodobnie zostanie on ogłoszony w IV kwartale 2016 r. Ogłoszenie wyników naboru i przyznanych dotacjach będzie miało miejsce w przyszłym roku – tłumaczy urzędniczka z Dębicy. Także Tarnobrzeg przygotowuje się do złożenia „projektu parasolowego” w ramach działania 3.1 Rozwój OZE w ramach RPO Województwa Podkarpackiego 2014-20. – Będziemy starali się pozyskać zewnętrzne dofinansowanie z UE. Na dziś zebraliśmy ponad 600 ankiet dot. uczestnictwa w projekcie- tłumaczy Joanna Lewicka, naczelnik Wydziału Promocji, Sportu i Kultury w Urzędzie Miasta w Tarnobrzegu. Podkreśla, że wsparcie będzie oscylowało na poziomie 85 proc. dofinansowania kosztów kwalifikowanych, a warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu będzie spełnienie kilku wymagań. Wnioskodawcy muszą być nie tylko mieszkańcami miasta, posiadać tam nieruchomość (z tytułem prawnym do niej), ale też nie mieć zaległości wobec miasta z tytułu podatków i opłat w dniu składania wniosku, a także złożyć wypełnioną ankietę dotyczącą instalacji paneli fotowoltaicznych w terminie określonym w regulaminie. Poza tym nie będzie przeciwwskazań technicznych do montażu urządzeń. Ale to nie wszystko.

Instalacje przy kościołach

Energię ze słońca będą mieć też podkarpackie parafie, które w kwestii instalacji fotowoltaicznych współpracują ze spółką Sieć Parków Energii Słonecznej. Zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznymi wyraziło 77 parafii z 250 w całej diecezji. – Działania związane z pozyskaniem środków na inwestycję, organizacją dofinansowania, budową instalacji leżą po stronie spółki Sieć Parków Energii Słonecznej – tłumaczy ks. Tomasz Nowak rzecznik prasowy Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie. Dodaje, że w ramach współpracy parafie oferują dzierżawę ziemi. Ustalono, że grunty powinny być niższej klasy (IVa, IVb, V, VI), mieć powierzchnię ok. 0,5 ha i dostęp do sieci energetycznej średniego napięcia. – Koszty parafii ograniczają się głównie do przygotowania gruntu pod dzierżawę, np. przygotowanie mapek geodezyjnych – wylicza ks. Nowak.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: j.blikowska@rp.pl

Farmy fotowoltaiczne wyrosną nie tylko przy prywatnych domach, ale też parafiach rzymsko-katolickich. W Krośnie już od 2009 roku samorząd udziela dotacje dla mieszkańców, którzy w swoich gospodarstwach domowych zainstalowali system wykorzystania energii odnawialnej. – Mogą oni liczyć na dofinansowanie w wysokości 20 proc. kosztów instalacji, jednak nie więcej niż 2 tys. zł – tłumaczy Joanna Niepokój, z urzędu miasta Krosno. W 2009 roku samorząd przyznał 16 dotacji na kwotę blisko 30 tys. zł, a powierzchnia zamontowanych kolektorów miała 66 mkw, dzięki którym uzyskano 33 tys. kWh. W 2014 roku urzędnicy przyznali już 29 dotacji na kwotę niemal 54 tys. zł, a powierzchnia kolektorów osiągnęła 159 mkw. Uzyskano dzięki nim 84,5 tys. kWh. W zeszłym roku urząd przyznał zaledwie sześć dotacji na kwotę ponad 10 tys. zł, a powierzchnia kolektorów zajmowała 32 mkw. – Widoczny spadek ilości udzielonych dotacji w 2015 roku wynika głównie z faktu, że zakończył się program udzielania przez banki kredytów dla osób fizycznych, z przeznaczeniem na montaż kolektorów słonecznych z dofinansowaniem do 45 proc.- mówi Joanna Niepokój.

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej