Pierwszy taki podział pieniędzy w województwie

Jeszcze w tym roku rozpocznie się realizacja części projektów wybranych przez mieszkańców w ramach pierwszej edycji wojewódzkiego budżetu obywatelskiego.

Publikacja: 11.09.2016 23:00

W ramach budżetu obywatelskiego sfinansowane mają być np. zajęcia sportowe

W ramach budżetu obywatelskiego sfinansowane mają być np. zajęcia sportowe

Foto: Rzeczpospolita, Radek Pasterski RP Radek Pasterski

Wszystkie 46 pomysłów powinno zostać wdrożone w życie w przyszłym roku. Władze województwa zapowiadają koleją edycją budżetu.

Małopolska jest pierwszym regionem w Polsce, gdzie samorząd wojewódzki zdecydował na to, by to mieszkańcy dzielili część pieniędzy z budżetu. Wcześniej robiono to tylko w gminach czy miastach. Projektowi z uwagą przyglądają się inne regiony, bo zastanawiają się czy u nich też wprowadzić budżet partycypacyjny.

Małopolscy urzędnicy przeznaczyli na ten cel 6 mln zł. Województwo podzielono na sześć subregionów.

W sumie zgłoszono 204 projekty, z czego 152 zostały pozytywnie ocenione. Wśród nich przeważały inicjatywy społeczne o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i sportowym. Niewiele mniej zgłoszono pomysłów prospołecznych, turystycznych, a także z innych dziedzin. I to na nie głosowali mieszkańcy. Mogli to robić tradycyjnie, w urzędach za pośrednictwem poczty, lub mailowo. W sumie zagłosowało 79 708 osób. Małopolanie głosowali w większości tradycyjnie. Kartki do urny wyborczej z pomysłami zgłosiło 45,3 tys. osób, a 3,6 tys. wysłało kartki ze zgłoszeniami.

Głosowały osoby w różnym wieku, ale najwięcej było osób młodych. Najwięcej głosów, bo 15 835 oddali mieszkańcy województwa w wieku 26-35. Drugą co do liczebności grupą były osoby w wieku 36-45 lat.– wyliczają przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego. Najchętniej do urn wyborczych szli mieszkańcy Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Najmniejsze poparcie wykazali Podhalanie z 7 tys. głosów.

Wśród wybranych projektów są m.in. zajęcia dodatkowe dla uczniów, zakup strojów sportowych do piłki nożnej, przeprawa pieszo-rowerowa w Piekarach, zakup defibrylatorów, wyjazdy integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin, doposażenie szpitali, budowa chodnika, czy stworzenie sal pierwszej pomocy w szkołach. Poza tym zaplanowano turystyczną linię kolejową, czy wybudowanie stylowej zadaszonej sceny w Szymbarku na terenie Skansenu Wsi.

– Dla każdego z subregionów przeznaczono kwotę 1 mln zł. Do realizacji w danym subregionie zostały wybrane te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów mieszkańców, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski w danym subregionie – tłumaczy Arkadiusz Gaj z biura prasowego urzędu marszałkowskiego. Urzędnicy marszałka już zapowiadają drugą edycję budżetu obywatelskiego. – mówi Arkadiusz Gaj.

Wszystkie 46 pomysłów powinno zostać wdrożone w życie w przyszłym roku. Władze województwa zapowiadają koleją edycją budżetu.

Małopolska jest pierwszym regionem w Polsce, gdzie samorząd wojewódzki zdecydował na to, by to mieszkańcy dzielili część pieniędzy z budżetu. Wcześniej robiono to tylko w gminach czy miastach. Projektowi z uwagą przyglądają się inne regiony, bo zastanawiają się czy u nich też wprowadzić budżet partycypacyjny.

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?