– Obligacje będą wyemitowane na maksymalną łączną kwotę ok. 280 mln zł. Spółka będzie wykupywać określoną w harmonogramie część wszystkich obligacji systematycznie, co kwartał. Wykup ostatnich obligacji zaplanowany jest pod koniec 2025 r. – opowiada Magdalena Iwańska z zespołu ds. kontaktów z mediami Kolei Śląskich (KŚ). Podpisanie umowy na emisję obligacji to następstwo wcześniejszych ustaleń KŚ z samorządem województwa, który chce inwestować w rozwój swego przewoźnika.

Koleje Śląskie dzięki pieniądzom uzyskanym z emisji chcą wykupywać dzierżawione składy: sześć pojazdów typu 27WEb (tzw. długie elfy), dwa pojazdy typu EN71AKŚ oraz pięć pojazdów typu 57AKŚ. Spółka planuje też kolejne inwestycje w nowe składy. – Planujemy ogłosić przetarg na zakup siedmiu pojazdów. Równocześnie urząd marszałkowski przewiduje przetarg na dziesięć pociągów, z możliwością zamówienia dwóch kolejnych, z których mogłyby korzystać Koleje Śląskie – mówi Magdalena Iwańska.

Dodaje, że w przypadku inwestycji samego przewoźnika zakup nowych pojazdów będzie finansowany ze środków własnych spółki oraz częściowo z funduszy pozyskanych dzięki emisji obligacji. Jak tłumaczy przedstawicielka przewoźnika, poza zakupem nowego taboru największą inwestycją realizowaną przez spółkę jest pozyskanie bazy utrzymaniowo-naprawczej w Katowicach przy ul. Raciborskiej. – Pod koniec lutego podpisaliśmy umowę z Przewozami Regionalnymi na dzierżawę bazy z opcją wykupu – mówi Iwańska. Tłumaczy też, że na razie trudno mówić o dokładnych kosztach całości tej inwestycji, bo trwają prace projektowo-kosztorysowe.

Dzięki bazie w centrum regionu Koleje Śląskie będą mogły m.in. szybciej reagować w sytuacjach awaryjnych czy zwiększyć efektywność wykorzystania taboru.

Dziś Koleje Śląskie korzystają z 62 pojazdów. Wiek taboru jest różny. Najstarszym typem są pociągi typu EN57 dzierżawione od Przewozów Regionalnych. Przewoźnik ma ich 23. – Z tych pojazdów planujemy zrezygnować w roku 2018, zastępując je całkowicie nowym taborem – zdradza Magdalena Iwańska. Rocznie Koleje Śląskie przewożą niemal 16 mln pasażerów.