Odra prawie jak autostrada

Dla przyspieszenia rozwoju gospodarczego województwa lubuskiego równie ważna jak budowa nowych dróg będzie poprawa żeglowności Odry.

Publikacja: 04.02.2016 18:15

Trasa ekspresowa S3 będzie kręgosłupem zachodniej Polski

Trasa ekspresowa S3 będzie kręgosłupem zachodniej Polski

Foto: materiały prasowe

Cała droga S3 będzie miała docelowo ok. 470 kilometrów długości, łącząc Świnoujście z granicą z Czechami w Lubawce. Przez województwo lubuskie przebiega największa część trasy – przeszło 180 kilometrów. Zagospodarowanie inwestycjami tego przebiegu będzie miało dla rozwoju regionu kapitalne znaczenie.

Tym bardziej że region ma bardzo duży potencjał rozwojowy, a położone przy granicy z Niemcami województwo posiada wiele atutów. Najważniejszy – właśnie bliskość Niemiec – ułatwia międzynarodową współpracę gospodarczą. Korzystne dla niej warunki ma zapewniać m.in. 14 przejść granicznych, położenie na strategicznym szlaku transportowym wschód–zachód, a także przynależność do euroregionu Pro Europa Viadrina oraz euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr.

Według raportu Atrakcyjność Inwestycyjna Województw 2015 przygotowanego przez zespół pracowników naukowych warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej, znaczącym walorem regionu jest także dobrze rozwinięta sieć dróg wodnych. Odra umożliwia bowiem transport do portów Szczecina, a także Świnoujścia, które właśnie przystępuje do znaczącej rozbudowy towarowego połączenia promowego ze szwedzkim Trelleborgiem.

– Szacujemy, że do 2040 roku liczba przeładowanych jednostek intermodalnych zwiększy się trzykrotnie – podkreśla Zbigniew Miklewicz, prezes Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Usprawnienie logistyki będzie tym ważniejsze, że dla części zakładów regionu kluczowe znaczenie ma eksport. W przemyśle województwa szczególne znaczenie ma branża motoryzacyjna, produkcja wyrobów z drewna i korka oraz papieru. M.in. dlatego Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych razem z wojewódzkim samorządem na liście tzw. sektorów wysokich szans umieściła branżę motoryzacyjną, elektroniczną, drzewną i papierniczą, do tego jeszcze przemysł spożywczy i szklarski. Z kolei władze województwa za strategiczne dla rozwoju regionu uznały również przemysł maszynowy i biotechnologiczny. Wszystkie mają duży potencjał eksportowy i potrzebują dogodnych połączeń.

Dlatego oprócz rozwoju sieci drogowej województwo lubuskie musi się starać o rozwój żeglugi na Odrze. W tym tygodniu o poprawę żeglowności tej rzeki zaapelowali samorządowcy z zachodniej Polski. Marszałkowie województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego zwrócili się do rządu, prezydenta i parlamentarzystów o przygotowanie planów dotyczących rozwoju transportu rzecznego na Odrze. Chodzi m.in. o podwyższenie jej parametrów do wyższej, IV klasy żeglowności.

Przywrócenie pełni funkcji transportowych na Odrze przyniosłoby wiele korzyści. Dałoby impuls do rozwoju terenów przyległych do rzeki, pozwoliłoby na ekologiczny i tani transport towarów, poprawiłoby bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, ułatwiłoby rozwój turystyki wodnej. Przerzucenie części transportu towarów na Odrę odciążyłoby szlaki drogowe i kolejowe.

– Przywrócenie i rozwój transportu wodnego z wykorzystaniem śródlądowych portów rzecznych stanowić będzie dodatkowy impuls rozwojowy dla makroregionu zachodniej Polski– apelują samorządowcy.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora, a.wozniak@rp.pl

Cała droga S3 będzie miała docelowo ok. 470 kilometrów długości, łącząc Świnoujście z granicą z Czechami w Lubawce. Przez województwo lubuskie przebiega największa część trasy – przeszło 180 kilometrów. Zagospodarowanie inwestycjami tego przebiegu będzie miało dla rozwoju regionu kapitalne znaczenie.

Tym bardziej że region ma bardzo duży potencjał rozwojowy, a położone przy granicy z Niemcami województwo posiada wiele atutów. Najważniejszy – właśnie bliskość Niemiec – ułatwia międzynarodową współpracę gospodarczą. Korzystne dla niej warunki ma zapewniać m.in. 14 przejść granicznych, położenie na strategicznym szlaku transportowym wschód–zachód, a także przynależność do euroregionu Pro Europa Viadrina oraz euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej