Wizerunek regionu będzie się zmieniał

Wielkopolska stawia na innowacyjność sektora MSP. Zachęca firmy do współpracy przy projektach badawczo-rozwojowych.

Publikacja: 30.04.2015 21:23

Wielkopolska, kojarzona głównie z przemysłem i rolnictwem, chce zerwać z tym wizerunkiem. Dlatego Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015–2020 (RIS3), która została w styczniu przyjęta przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego, zakłada położenie większego nacisku na rozwój innowacyjności, w tym lokalnych przedsiębiorstw.

Obecnie Wielkopolska, jeśli chodzi o innowacyjność, wypada blado nie tylko na tle innych regionów Unii Europejskiej, ale również innych regionów Polski. Jak wynika z cyklicznych badań Regional Innovation Scooreboard (RIS), prowadzonych od 2002 r. na zlecenie Komisji Europejskiej, tylko pięć województw z naszego kraju: mazowieckie, podkarpackie, śląskie, małopolskie oraz dolnośląskie, zaliczono do grupy umiarkowanych innowatorów.

Wielkopolska niezmiennie (już od 2004 r.) uznawana jest za region niskoinnowacyjny. Wynika to m.in. z faktu, że lokalne firmy nie dbają o strategiczne zarządzanie procesami innowacyjnymi oraz nie stosują nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Polityka samorządu wojewódzkiego, który stawia sobie za cel poprawę statystyk w tym obszarze, jak wynika ze strategii, skupiać się będzie przede wszystkim na zwiększaniu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspieraniu ich współpracy, głównie w obszarze badawczo-rozwojowym.

Długofalowe działania samorządu w obszarze wspierania innowacyjności nakierowane będą na rozwój w sześciu obszarach, tzw. inteligentnych specjalizacjach. Pierwsze trzy, czyli biosurowce, wnętrza przyszłości i przemysł jutra, wynikają z tradycyjnych specjalizacji gospodarczych Wielkopolski (odpowiednio: rolnictwa, przemysłu drzewnego i ciężkiego).

Z kolei rozwój oparty na technologiach teleinformatycznych i wyspecjalizowanych procesach logistycznych będzie bazował na potencjale naukowym regionu i bardzo dobrej infrastrukturze transportowej.

Największym wyzwaniem wydaje się obszar nowoczesnych technologii medycznych, który ma być odpowiedzią na powolne starzenie się społeczeństwa oraz coraz częstsze występowanie chorób cywilizacyjnych.

Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej