Wizerunek regionu będzie się zmieniał

Wielkopolska stawia na innowacyjność sektora MSP. Zachęca firmy do współpracy przy projektach badawczo-rozwojowych.

Publikacja: 30.04.2015 21:23

Wielkopolska, kojarzona głównie z przemysłem i rolnictwem, chce zerwać z tym wizerunkiem. Dlatego Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015–2020 (RIS3), która została w styczniu przyjęta przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego, zakłada położenie większego nacisku na rozwój innowacyjności, w tym lokalnych przedsiębiorstw.

Obecnie Wielkopolska, jeśli chodzi o innowacyjność, wypada blado nie tylko na tle innych regionów Unii Europejskiej, ale również innych regionów Polski. Jak wynika z cyklicznych badań Regional Innovation Scooreboard (RIS), prowadzonych od 2002 r. na zlecenie Komisji Europejskiej, tylko pięć województw z naszego kraju: mazowieckie, podkarpackie, śląskie, małopolskie oraz dolnośląskie, zaliczono do grupy umiarkowanych innowatorów.

Wielkopolska niezmiennie (już od 2004 r.) uznawana jest za region niskoinnowacyjny. Wynika to m.in. z faktu, że lokalne firmy nie dbają o strategiczne zarządzanie procesami innowacyjnymi oraz nie stosują nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Polityka samorządu wojewódzkiego, który stawia sobie za cel poprawę statystyk w tym obszarze, jak wynika ze strategii, skupiać się będzie przede wszystkim na zwiększaniu innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspieraniu ich współpracy, głównie w obszarze badawczo-rozwojowym.

Długofalowe działania samorządu w obszarze wspierania innowacyjności nakierowane będą na rozwój w sześciu obszarach, tzw. inteligentnych specjalizacjach. Pierwsze trzy, czyli biosurowce, wnętrza przyszłości i przemysł jutra, wynikają z tradycyjnych specjalizacji gospodarczych Wielkopolski (odpowiednio: rolnictwa, przemysłu drzewnego i ciężkiego).

Z kolei rozwój oparty na technologiach teleinformatycznych i wyspecjalizowanych procesach logistycznych będzie bazował na potencjale naukowym regionu i bardzo dobrej infrastrukturze transportowej.

Największym wyzwaniem wydaje się obszar nowoczesnych technologii medycznych, który ma być odpowiedzią na powolne starzenie się społeczeństwa oraz coraz częstsze występowanie chorób cywilizacyjnych.

Wielkopolska, kojarzona głównie z przemysłem i rolnictwem, chce zerwać z tym wizerunkiem. Dlatego Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015–2020 (RIS3), która została w styczniu przyjęta przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego, zakłada położenie większego nacisku na rozwój innowacyjności, w tym lokalnych przedsiębiorstw.

Obecnie Wielkopolska, jeśli chodzi o innowacyjność, wypada blado nie tylko na tle innych regionów Unii Europejskiej, ale również innych regionów Polski. Jak wynika z cyklicznych badań Regional Innovation Scooreboard (RIS), prowadzonych od 2002 r. na zlecenie Komisji Europejskiej, tylko pięć województw z naszego kraju: mazowieckie, podkarpackie, śląskie, małopolskie oraz dolnośląskie, zaliczono do grupy umiarkowanych innowatorów.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Archiwum
Znaleźć sposób na nierówną walkę z korkami
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Archiwum
W Kujawsko-Pomorskiem uczą się od gwiazd Doliny Krzemowej
Archiwum
O finansach samorządów na Europejskim Kongresie Samorządów
Archiwum
Pod hasłem #LubuskieChallenge – Łączy nas przyszłość
Archiwum
Nie można zapominać o ogrodach, bo dzięki nim żyje się lepiej