Choć ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie psychologów ma już ponad sześć lat, praktycznie nie weszła jeszcze w życie. Procedura powołania samorządu jest bowiem nader skomplikowana, a w rezultacie w ogóle nie został on wyłoniony.

W ustawie brakuje także jednoznacznego rozstrzygnięcia, że zawód psychologa jest zawodem zaufania publicznego. Nie został w niej również dokładnie określony dostęp do tej profesji absolwentów kierunków innych niż psychologia. Dlatego rzecznik praw obywatelskich zaapelował do ministra pracy i polityki społecznej o zmianę ustawy.

Badanie psychologiczne kierowców, instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów przeprowadzają osoby, które nie mają wydanych przez marszałka województwa zaświadczeń o wpisie do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań. Marszałkowie nie mogą wydawać takich dokumentów, ponieważ konieczne jest do tego poświadczenie o dokonaniu wpisu na liście psychologów regionalnej izby psychologów. Takie izby jednak nie zostały powołane.

Niepowołanie samorządu psychologów i brak nowelizacji ustawy o zawodzie psychologa zdaniem rzecznika powoduje niepewność osób wykonujących tę profesję, jaka jest ich sytuacja prawna. Psycholodzy nie mogą potwierdzić uprawnień do wykonywania zawodu, co utrudnia im pracę.