Skazani nie będą już decydować o sprawach lokalnych

123RF

Prezydentem miasta nie będzie mogła zostać osoba z prawomocnym wyrokiem.

Szykują się zmiany w kodeksie wyborczym. W parlamencie w tempie ekspresowym toczą się prace nad kontrowersyjnym projektem w tej sprawie. Jego autorami są posłowie PiS. Celem zmian jest zablokowanie osobie skazanej prawomocnym wyrokiem objęcia urzędu. Chodzi m.in. o przypadek prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej, którą ukarano grzywną za poświadczenie nieprawdy w dokumentach bankowych. Dlatego projekt niektórzy nazywają lex Zdanowska.

Z projektu wynika, że na wójta, burmistrza ani prezydenta nie będzie można wybrać osoby skazanej prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe na każdą karę.

Natomiast osoby spokrewnione z kandydatami w wyborach będą zasiadać w obwodowych komisjach wyborczych w innych okręgach niż ten, w którym kandyduje spokrewniona osoba.

Kandydat na członka obwodowej komisji wyborczej musi mieć ukończone 18 lat na dzień zgłoszenia do komisji. Proponuje się, aby w wyborach do Sejmu i do Senatu, na prezydenta oraz wyborach do Parlamentu Europejskiego obwodowe komisje wyborcze rozwiązywała Państwowa Komisja Wyborcza, natomiast w wyborach samorządowych komisarze wyborczy.

Nowe przepisy wprowadzają możliwość obiegowego podejmowania uchwał Państwowej Komisji Wyborczej w sprawach niecierpiących zwłoki, gdy nie ma możliwości zwołania posiedzenia Komisji. Dlaczego? Zdaniem autorów przy niektórych zadaniach Państwowej Komisji Wyborczej terminy są bardzo krótkie (np. 2–3 dni) i w związku z tym konieczność prawidłowego i terminowego ich wykonania uzasadnia podjęcie rozstrzygnięcia w trybie obiegowym, bez konieczności obecności członków Państwowej Komisji Wyborczej na posiedzeniu.

Mogą Ci się również spodobać

Strategię wizerunkową trzeba planować z głową

Promocja gmin odbywa się bez jasnych strategii i planów działań, głównie na podstawie doraźnych ...

Warszawa chce podnieść ceny za parkowanie. Zmiany również w innych miastach

Szykują się duże zmiany w strefie płatnego parkowania w stolicy. Opłaty w górę, wydłużone ...

Ranking: samorządowcy zmęczeni stanem finansów

Laureaci tegorocznego rankingu mówili o finansowych problemach samorządów powodowanych przez kolejne rządy. Nie szczędząc ...

Na Dolnym Śląsku zastawili zamek, żeby dokończyć budowę kanalizacji

Samorząd Wlenia ustanowił hipotekę na swoim najcenniejszym zabytku, XII-wiecznym zamku Lenno, by dokończyć budowę ...

Kuszenie hinduskich firm

Wyjazd na szczyt gospodarczy do New Delhi, umowa ze stanem Maharasztra, współpraca z Mumbajem ...

Postój busa kosztuje

Jednolita stawka opłaty za korzystanie z przystanków nikogo nie dyskryminowała – orzekł Naczelny Sąd ...