Trzeba uważać, określając preferencje w przyjęciu do placówek

Prawo do wychowania przedszkolnego mają wszystkie dzieci w wieku od 3 do 6 lat
AdobeStock

Obowiązkowe dla sześciolatków roczne przygotowanie przedszkolne nie daje podstaw do ich szczególnego traktowania podczas rekrutacji do tych placówek.

W uchwale z 30 marca 2017 r. Rada Miasta Katowice określiła kryteria rekrutacji do miejskich przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

Niedobór miejsc w przedszkolach, zwłaszcza w bliskości osiedli mieszkaniowych, powoduje, że o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo mają dzieci z rodzin wielodzietnych, z niepełnosprawnością własną lub w rodzinie, dzieci wychowywane tylko przez jednego rodzica oraz te z rodzin zastępczych. Jeżeli jednak po pierwszym etapie rekrutacji zostaną wolne miejsca, gmina może przeprowadzić rekrutację uzupełniającą i ustalić dodatkowe kryteria. Może ich być nie więcej niż sześć.

Preferencje przy rekrutacji

W § 1 pkt 1 uchwały Rada Miasta Katowice ustaliła, że „dziecku objętemu obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym albo dziecku z odroczonym obowiązkiem szkolnym przysługuje w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 64 pkt”. Uchwała obowiązywała już rok, gdy prokurator Prokuratury Rejonowej Katowice-Północ zaskarżył ten punkt do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Przepisy przewidują wprawdzie, że sześciolatki muszą odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Żaden przepis nie daje jednak szczególnych preferencji tej grupie przy przyjęciach do przedszkoli – stwierdził prokurator.

Rada Miasta odpowiedziała, że jako organ prowadzący miejskie przedszkola ma pełną swobodę w określaniu kryteriów przyjęcia do tych placówek na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego. Uchwała dotyczy kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, gdy zdecydowana większość kandydatów została już przyjęta do przedszkoli. Do drugiego etapu przystępują nieliczni, dla których w wybranym przez nich przedszkolu nie znalazło się miejsce. Przyznane punkty miałyby im zapewnić odbycie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego w ponownie wybranym przedszkolu, które ma jeszcze wolne miejsca. Dla rodziców 6-letniego dziecka, którzy są ustawowo zobowiązani do zorganizowania mu rocznego przygotowania przedszkolnego, najważniejszy jest bowiem wybór przedszkola najbliżej miejsca zamieszkania i szkoły.

Zasada równego traktowania

Rozpatrując skargę prokuratora, WSA w Gliwicach ocenił, że przepisy ustawy – Prawo oświatowe, nakładające na sześciolatków obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, nie dają podstaw do szczególnego traktowania tej grupy podczas rekrutacji. Prawo do wychowania przedszkolnego mają bowiem wszystkie dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Uzależnienie przyznania lub odmowy przyznania punktów w procesie rekrutacji do przedszkoli od spełnienia kryterium wieku narusza więc zasadę równości – stwierdził sąd. Żaden przepis nie daje szczególnych preferencji sześciolatkom. Wszyscy powinni być traktowani niezależnie od wieku.

W konsekwencji WSA stwierdził nieważność części zaskarżonego § 1 pkt 1 o treści: „dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym albo”. Pozostawił natomiast preferencje dla dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym. ©?

Sygn. IV SA/Gll 582/18

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Autobusy obciążają lokalne budżety

Rośnie dziura między wpływami z biletów a kosztami funkcjonowania komunikacji miejskiej. Jest łatana poprzez ...

Faktury na rzecz ośrodka pomocy społecznej kosztowały mandat

Wykorzystanie mienia komunalnego gminy obejmuje wszystkie przypadki korzystania z tego mienia bez względu na ...

Samorządy: niech rząd zapłaci za testy dla nauczycieli

Niektóre samorządy przed ponownym uruchomieniem szkół zdecydowały się na przebadanie pracowników na obecność koronwirusa. ...

Dzięki konkursowi dofinansowanie uzyskało m.in. 13 parafii na kwotę blisko 28 mln zł. Najwięksi beneficjenci dostali po 2,9 mln zł, to cztery parafie – w Koszalinie, Choszcznie, Szczecinie i Białogardzie

Na ratunek starym świątyniom

Trwa wielki remont zabytków 
na Pomorzu Zachodnim. W tym roku 
samorząd województwa postanowił 
dofinansować ...

Nie tylko my mamy kłopoty z hulajnogami

Elektryczne urządzenia do transportu zyskują popularność. To wyzwanie, z którym trzeba się zmierzyć.

Długi najemców komunalnych idą w miliony

Najemcy mieszkań komunalnych są winni setki miliony złotych. Odzyskanie zaległego czynszu nie jest proste. ...