Czy możliwa jest współpraca międzysektorowa na rzecz zieleni?

Temat zmian klimatu i związanych z nimi zagrożeń coraz częściej przebija się do opinii publicznej. Adaptacja do tych nowych wyzwań zaczyna być poważnie traktowana przez miejskie samorządy, a rozwój tzw. błękitno-zielonej infrastruktury staje się priorytetem. Harmonijny rozwój zieleni miejskiej nie jest możliwy bez współpracy między różnymi grupami wywierającymi wpływ na przestrzeń publiczną – samorządami, biznesem, organizacjami pozarządowymi czy wreszcie mieszkańcami miast.

Błękitno-zielona infrastruktura to przemyślany i zaplanowany system terenów zieleni i wody, składa się z wielu rozproszonych elementów, które dzięki wzajemnym połączeniom sprawnie działają. To nie tylko zieleń parkowa i przyuliczna, ale występująca na podwórkach, szkolnych boiskach czy w mniej typowych miejscach jak dachy i ściany budynków, torowiska, filary mostów czy wiaty przystankowe. To wreszcie system zieleni, który łączy tereny miejskie z podmiejskimi i może sprawnie ograniczać proces rozlewania się miast.

Fundacja Sendzimira już od dziesięciu lat angażuje się w sprawy dotyczące zarządzania zielenią w polskich miastach. Zebrane w tym czasie doświadczenia i obserwacje zaowocowały projektem „Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach”, w ramach którego wspieramy dialog i wymianę doświadczeń w tym obszarze.

Brak współpracy między podmiotami zaangażowanymi w zarządzanie zielenią jest jedną z podstawowych barier dla zazieleniania miast, przekłada się też na konflikty w tym obszarze. Współpracę można jednak z powodzeniem realizować również w polskich warunkach, a jej inspirujące przykłady opisaliśmy
w poradniku „Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w mieście” (Zrównoważony Rozwój – Zastosowania nr 6/2018). Bezpłatną wersję drukowaną można zamówić http://sendzimir.org.pl/magazyn6.

Jednym z obszarów, który sprzyja przejrzystemu budowaniu współpracy między samorządami a biznesem jest realizowanie polityki sprzyjającej zieleni z wykorzystaniem zamówień publicznych. Okazuje się, że na poziomie zamówień publicznych można wyeliminować uciążliwe dla użytkowników i przede wszystkim dla przyrody takie rozwiązania, jak powszechnie używane na terenach zieleni dmuchawy, jednocześnie wspierając rozwiązania korzystne, takie jak najwyższej jakości materiał do nasadzeń czy wysokie standardy utrzymania posadzonych drzew, tworząc zielone miejsca pracy. Zebraną wiedzą
i doświadczeniami w tym obszarze chcemy się dzielić. Fundacja Sendzimira właśnie uruchomiła ogólnodostępne szkolenie e-learningowe „Ochrona zieleni w zamówieniach publicznych” (http://sendzimir.org.pl/e-learning_zamowienia_publiczne).

Osoby zaangażowane w zarządzanie zielenią w miejskich samorządach zapraszamy do spotkania 28–29.03.2019 r. w trakcie konferencji: „Zieleń w miastach – krajobraz po bitwie czy bitwa o krajobraz?”. Wydarzenie to będzie doskonałą okazją do wymiany
doświadczeń z przedstawicielami
miast zaangażowanych w realizację projektu. Nasz gość specjalny Salvador Rueda, dyrektor BCNecologia, przybliży uczestnikom kulisy innowacyjnej strategii tzw. superbloków, która zmienia życie mieszkańców Barcelony. Rejestracja tylko do 5 marca: http://sendzimir.org.pl/konferencja_zielen_w_miastach_28-29_marca_2019.

Zapraszamy do współpracy!

Mogą Ci się również spodobać

Boom na żeglarstwo

Nowa marina na 226 jachtów z wielkim kompleksem mieszkalno-konferencyjnym w Szczecinie-Dąbiu, powrót sławnego ośrodka ...

Obrót mieniem z podatkiem

Gmina, która sprzedaje, wywłaszcza czy wnosi aportem nieruchomości otrzymane w drodze komunalizacji czy w ...

4 czerwca w samo południe

Zbliża się 30. rocznica wyborów, które dały wolność. Samorządowe instytucje kultury zaplanowały na ten ...

Zawsze trzeba reagować na zmiany

Lokalny rozwój powinien być zrównoważony, uwzględniający trzy czynniki: społeczny, gospodarczy i środowiskowy – mówi ...

Fundusze na remonty zabytków

1,6 mln zł zaplanowano w tym roku w budżecie Pomorza Zachodniego na dofinansowanie remontów ...

PRL – niewygodne dziedzictwo

Połączenie nowohuckiego Muzeum PRL-u (w budowie) z Muzeum Krakowa (d. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa) ...