27 pytań o to, jak stosować RODO

Urzędnikom ma być łatwiej postępować z danymi osobowymi.
Czy transmitowanie online posiedzeń np. rady gminy bez anonimizacji imion i nazwisk osób uczestniczących w posiedzeniach (w tym gości) jest zgodne z RODO? Czy organizując imprezę masową, np. na plakacie musi być zawarta informacja, iż uczestnictwo jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku np. na stronie urzędu ? Czy można publikować zdjęcia z imprez z udziałem mieszkańców gminy i pracowników urzędu na stronach internetowych i w mediach społecznościowych?
To tylko przykładowe spośród 27 pytań, na jakie odpowiedź można znaleźć w przygotowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji przewodniku po RODO dla administracji.
Dla przykładu, jak wynika z informacji zawartych w przewodniku, jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do udostępniania nagrań sesji np. rady gmin, powiatów i sejmików województw, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Ewentualna anonimizacja może być konieczna, ale dopiero na etapie publikacji nagrań – i to tylko w zakresie, w jakim udostępnienie określonych informacji naruszałoby prywatność osoby fizycznej, np. wówczas, gdy wiązałoby się z ujawnieniem szczególnych kategorii danych osobowych.
– Wdrażanie RODO jest jednym z codziennych problemów polskiej administracji w ostatnim czasie – mówił wiceminister Paweł Szefernaker.
– Ważne jest, aby w urzędach odnaleźć balans pomiędzy stosowaniem wprost przepisów rozporządzenia a codziennym funkcjonowaniem, tak żeby nie paraliżowało to pracy urzędów. Jestem pewien, że ten przewodnik, oparty na realnych pytaniach urzędników, będzie ważnym punktem odniesienia dla wiele stosujących te przepisy – dodał.

Mogą Ci się również spodobać

Autonomiczne drony bliżej polskich miast

Toruń jest na najlepszej drodze, by stać się pierwszym ośrodkiem, który wprowadzi autonomiczny ruch ...

Igrzyska Wolności to spotkanie osób otwartych na dialog, nowe idee i zabawę!

Paradoksem jest dziś fakt, że PiS jest w stanie mobilizować kluczową grupę wyborców transferami ...

Większe statki w małych portach

Nowe tory wodne powstaną do portów w Policach i Stepnicy. To kolejne po Szczecinie ...

Opłaty za odpady w górę

Rząd chce, by gminy dopłacały swoim mieszkańcom do wywozu śmieci. Te protestują. Nasze budżety ...

Lokalne inicjatywy blokowane przez złe prawo

Gminy razem z mieszkańcami wydawały przewodniki oraz organizowały zajęcia świetlicowe. Takich działań w całym ...

O alkoholu i narkotykach na festynach i wycieczkach

Władze samorządowe nierzetelnie realizują zadania dotyczące profilaktyki uzależnień – ocenia Najwyższa Izba Kontroli. Polski ...