Małe i średnie ze wspomaganiem

materiały promocyjne

Kraków pomaga przedsiębiorstwom szybko się rozwijać. Przygotował dla nich specjalne strategie.

Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta, Porozumienie na rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości, program wspierania przedsiębiorczości w zakresie branż chronionych i zanikających to tylko niektóre działania władz Krakowa wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa.

Jak podkreślają władze miasta, Kraków jest ośrodkiem o silnych tradycjach gospodarczych, przyjaznym dla inwestorów oraz stwarzającym równe szanse i atrakcyjne warunki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). To ośrodek efektywnej współpracy władz miasta, środowisk gospodarczych i sfery naukowo-badawczej.

Z myślą o małych i średnich przedsiębiorcach powstał Krakowski Program Wspierania Przedsiębiorczości i Rozwoju Gospodarczego Miasta na lata 2016– 2020. Został wypracowany wspólnie przez przedstawicieli: Rady Miasta Krakowa, pracowników Urzędu Miasta Krakowa, przedstawicieli startupów oraz przedsiębiorców. Zakłada on realizację 45 zadań, w ramach pięciu priorytetów.

Działania miasta mają także bardziej przyziemne kształty. Ogłoszono konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” pod nazwą „Kraków dla MSP”. Przyznawane będą dofinansowania mające na celu wspieranie i rozwój przedsiębiorczości w Krakowie. Powstało też Porozumienie na rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem jest stworzenie platformy współdziałania gminy miejskiej Kraków z organizacjami reprezentującymi przedsiębiorców, szczególnie małych i średnich.

Jak podkreślają urzędnicy, porozumienie jest niezależną i „niezbiurokratyzowaną” platformą wymiany opinii oraz zapoznawania się z polityką rozwoju miasta, szczególnie w aspektach dotyczących MSP. Co ważne, opinie porozumienia, choć niewiążące, są brane pod uwagę. Porozumienie pełni w niektórych przypadkach rolę swoistego ucha dla Wydziału Rozwoju Miasta i wentyla dla przedsiębiorców.

W stolicy Małopolski powstał też program gospodarczego wspierania branż chronionych i zanikających. Wsparcie dla firm polega m.in. na wynajmie im lokali użytkowych stanowiących własność miasta.

Jak wynika z danych GUS, w 2017 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 215,3 tys. osób, tym samym zwiększyło się o 3,7 proc. w ujęciu rocznym (przed rokiem odnotowano wzrost o 2,5 proc.). 95,7 proc. osób pracuje w firmach zatrudniających do dziewięciu osób. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2017 r. było o 8,1 proc. większe niż w roku poprzednim. Wyniosło 4977,52 zł i stanowiło 113,8 proc. przeciętnego wynagrodzenia w województwie.

Według stanu na koniec grudnia 2017 r. w rejestrze REGON figurowało 138,5 tys. podmiotów gospodarczych z siedzibą w Krakowie. W stosunku rocznym ich liczba zwiększyła się o 3 proc. Większość z nich kwalifikowana jest do sektora MSP.

Opinia

Rafał Kulczycki, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta

Kraków to miasto nowoczesne, ale mocno osadzone w tradycji. Ta sama zasada dotyczy krakowskich małych i średnich przedsiębiorstw. Ten sektor jest swoistym motorem gospodarki stolicy Małopolski. Nie jest to odosobniona sytuacja – praktycznie na całym świecie to właśnie tzw. MSP jest tym, co buduje siłę i przewagę konkurencyjną miast, regionów, a nawet całych krajów. Mimo to często głos tych firm pomijany jest w debacie na temat rozwoju ekonomicznego. Dlatego tak ważna jest rola, jaką pełni w tym środowisku samorząd gospodarczy – stowarzyszenia, związki, izby – to instytucje, które pozwalają małym i średnim przedsiębiorcom zostać usłyszanymi. Wtedy moc przedsiębiorców staje się faktem i z małych cegiełek wyrasta dom o solidnych podstawach, który pozwala konkurować już nie tylko lokalnie, ale i globalnie.

Mogą Ci się również spodobać

Niezależna agencja zamiast kuratoriów oświaty

Sieć szkół można by uzależnić od wyboru danej placówki przez rodziców poprzez wykorzystanie przez ...

Od środy można otwierać przedszkola i żłobki. Czy dzieci będą bezpieczne?

Zanim samorządy otworzą żłobki i przedszkola, muszą się do tego dobrze przygotować. Tak by ...

Noc Księgarń, czyli wielkie święto księgarzy i czytelników

20 września, po zmroku, w ponad 100 księgarniach stacjonarnych w całej Polsce rozpocznie się ...

Bierzcie śmigła w swoje ręce

Zarówno strategiczne dokumenty rządu, jak i szczegółowe ustawy utrudniają jst zaangażowanie w OZE.

Sopot: Spór o cenę kranówki

Władze Sopotu są oburzone podwyżkami stawek opłat za wodę. Idą na wojnę z firmą ...

Brakuje pieniędzy na działanie punktów pomocy prawnej

W Warszawie i Gliwicach dotacja z budżetu państwa nie starcza na funkcjonowanie punktów pomocy ...