Powstanie blok energetyczny zasilany odpadami

Spółka Węglokoks Energia ZCP należąca do Węglokoksu chce wybudować w Rudzie Śląskiej nowy blok energetyczny, zasilany paliwem z odpadów.

Trwa procedura zmierzająca do wydania przez samorząd tzw. decyzji środowiskowej w tej sprawie.

Instalacja ma powstać w bezpośrednim sąsiedztwie Elektrociepłowni Mikołaj w Rudzie Śląskiej. – Budowa bloku opalanego paliwem alternatywnym jest elementem modernizacji zakładu, którego podstawowym celem jest zmniejszenie emisji i dostosowanie się do restrykcyjnych norm środowiskowych w przyszłości – tłumaczy Paweł Cyz, rzecznik Węglokoksu. Zapewnia, że koncepcja bloku bazuje na najnowocześniejszych rozwiązaniach technologicznych, a instalacja opalana będzie przetworzonymi wysokoenergetycznymi odpadami, pozbawionymi elementów niebezpiecznych i możliwych do recyklingu. – Paliwo to klasyfikowane jest jako odnawialne źródło energii. Produkować będziemy zatem „zieloną” energię. Szacujemy, że w związku z modernizacją emisja pyłów i gazów zmniejszona będzie o 80 proc. – mówi Cyz. Podkreśla, że nowy blok ma zapewnić mieszkańcom Rudy Śląskiej stabilne dostawy ciepła, a także zmniejszyć ilość składowanych odpadów. Węglokoks Energia ZCP z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowych dotyczących budowy bloku energetycznego wystąpiła do Urzędu Miasta 30 września 2016 roku. – Do prowadzonego postępowania administracyjnego na prawach strony swój udział zgłosiły następujące organizacje ekologiczne: Fundacja Instytut Rozwoju Osobistego Invest w Częstochowie, Fundacja Ekologiczna Silesia w Katowicach, Stowarzyszenie Rudzianie Razem w Rudzie Śląskiej oraz Towarzystwo na rzecz Ziemi w Oświęcimiu – wylicza Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa w ratuszu w Rudzie Śląskiej.

Dodaje, że w ramach przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko realizacji projektowanego przedsięwzięcia do 19 października można było wnosić uwagi i wnioski. Złożyły je trzy osoby fizyczne i dwie organizacje pozarządowe. – Niniejsze uwagi i wnioski zostaną przesłane wnioskodawcy celem udzielenia wyjaśnień – tłumaczy urzędniczka.

Dopiero po uzyskaniu decyzji środowiskowej inwestor będzie mógł wystąpić o pozwolenia na budowę. Paweł Cyz liczy, że stanie się to do końca roku. – Jeśli tak się stanie, wykonawca powinien być wyłoniony w drodze przetargu w drugiej połowie 2018 roku, a sama budowa bloku potrwa ok. dwóch lat.

Mogą Ci się również spodobać

Parku nie można zamykać dla jamników i bokserów

Wprowadzenie zakazu wprowadzania zwierząt na określony teren jest bezpodstawne. Można zobowiązywać właścicieli psów, aby ...

Stacja Stadion Narodowy została uruchomiona w marcu 2015 roku

Transport zbiorowy zyskuje na popularności

Ogromne inwestycje w komunikację miejską przynoszą efekty. Rośnie standard podróży autobusami czy tramwajami, więc ...

Po Dynowie z mapą dzieciństwa

Młodzież z podkarpackiego Dynowa zorganizowała dwa teatralne spacery ze specjalną mapą dzieciństwa. Grupa 25 ...

Faust, Mistrz i Małgorzata w operze i teatrze

Maj to w samorządowych instytucjach czas premier i festiwali. „Życie Regionów” poleca najciekawsze na ...

Błąd nie będzie tak krzywdzący

Z powodu niezależnego od gminy jej finanse nie ucierpią, jeśli źle wyliczono subwencję.

Finansowanie przedsięwzięć niedaleko rzek ma być łatwiejsze

Jednostki samorządu terytorialnego będą mogły partycypować w kosztach inwestycji i utrzymania m.in. wałów przeciwpowodziowych. ...