Sztuczna puszcza

W Kampinoskim Parku Narodowym ruszyła niezwykle istotna dla jego kształtu inwestycja „Kampinoskie bagna”. Jej celem jest ochrona bagien na terenie puszczy przed letnimi suszami.

Nie wchodząc w szczegóły, inwestycja ma polegać na wybudowaniu różnego rodzaju zastawek, progów i przepustów oraz rowów, które doprowadzać będą wodę z istniejących kanałów do obniżeń terenu na obszarze puszczy. Projekt ma uwzględniać również społeczne aspekty ochrony puszczy poprzez działania osłonowe zmierzające do zlikwidowania pól konfliktów społecznych związanych z gospodarką wodną na tym terenie. W rejonie dolnej Łasicy oraz Kanału Zaborowskiego ma zostać wykupionych ok. 120 ha gruntów prywatnych przylegających bezpośrednio do tych cieków. Natomiast w okolicy miejscowości Sadowa zostanie wyremontowana grobla zapobiegająca wylewaniu się wód wysokich z terenu Puszczy Kampinoskiej na teren dwóch sąsiednich wsi. Dodatkowo planowane jest także opracowanie planu zarządzania populacją bobrów oraz „zebranie szczegółowych informacji o populacji bobra w Puszczy Kampinoskiej, jej rozmieszczeniu oraz szkodach w gospodarce człowieka, jakie powoduje ten gatunek. Zostaną też zebrane doświadczenia polskie i międzynarodowe dotyczące minimalizacji szkód powodowanych przez bobry. Zebranie tych informacji pozwoli na opracowanie, w ramach konsultacji społecznych dokumentu, który będzie określał, w jakich granicach jest możliwa i konieczna ingerencja ludzka w populację bobrów na terenie KPN”.

Przywołuję ten dość obszerny fragment opisu projektu z jego oficjalnej strony internetowej www.kampinowskiebagna.pl nie bez powodu. Oto, jak w wielu tego typu przypadkach, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że za często ogromne środki chcemy przywrócić to, co sami bezmyślnie i często bez najmniejszego wymiernego celu niszczymy. W tym kontekście znamienne jest groteskowo-symboliczne sadzenie drzew w Puszczy Białowieskiej, które przed chwilą wycięło się celem jej ochrony. A przecież te, na chwilę obecną słuszne, działania wobec Puszczy Kampinoskiej funkcjonują w szerszym kontekście prowadzonej na jej terenie dość intensywnej wycinki drzew czy nawet planów regulacji polskich rzek z Wisłą na czele. Innymi słowy, angażujemy ogromne środki w to, co przy ogromnych środkach sami zniszczyliśmy. Melioracje, osuszania, regulacja rzek i potoków połączona z walką z bobrami trwa bowiem w najlepsze od lat, mimo zaskakujących powodzi, coraz częstszych i gwałtowniejszych podtopień i ulew.

Wydaje się, że na polskim gruncie, w tym przypadku odnoszącym się do jednej z najpiękniejszych obok białowieskiej Puszczy Kampinoskiej, mamy do czynienia z tym samym rozdwojeniem jaźni, jakie na dobre opanowało polski system ochrony przyrody, o ile w ogóle w chwili obecnej możemy mówić o czymś takim. Z jednej strony kwestionujemy globalne ocieplenie, z drugiej uznajemy realność suszy, która do tej pory nie dotykała przecież samoregulującej się Puszczy Kampinoskiej. Kiedy tylko pojawia się kwestia ochrony przyrody, natychmiast szukamy usprawiedliwień (jak w tym przypadku) dla potencjalnej redukcji populacji bobrów na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Przywołanie nieszczęsnej nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, pozwalającej na całkowicie niekontrolowaną wycinkę drzew (również na terenie lasów państwowych), jest już tylko wisienką na torcie owego antysystemu ochrony przyrody, w którym nie liczy się samoregulująca rola przyrody, tylko działania przemieniające ją w coś na wskroś sztucznego i w pełni kontrolowanego przez człowieka.

Wydaje się, że w ten sposób niewiele się osiągnie, choć z pewnością wyda duże pieniądze. „Kampinoskie bagna”, choć na chwilę obecną wydają się nie tylko słuszne, ale i zbawienne dla puszczy, musząc być częścią większej wizji ochrony przyrody, która dziś jest tylko jej eksploatacją.

Mogą Ci się również spodobać

Na poszukiwanie Złota Bałtyku

Nowa pięcioodcinkowa seria telewizji HISTORY pokaże, jak wygląda życie osób ogarniętych „gorączką bursztynu”. Premiera ...

Ochrona środowiska głównym tematem XIX Kongresu Gmin Wiejskich

Jak podkreślają przedstawiciele Związku Gmin Wiejskich RP, realizacja gminnych zadań w tym zakresie jest ...

Sopot: Spór o cenę kranówki

Władze Sopotu są oburzone podwyżkami stawek opłat za wodę. Idą na wojnę z firmą ...

Gwiazda hipisowskiej muzyki w Dolinie Charlotty

Wydarzeniem Festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotty będzie koncert Johna Fogerty, byłego lidera hipisowskiej ...

Tam, gdzie Zielona Gęś i Arkadia

Zbliżająca się wiosna wzmocni w nas chęć obcowania z kulturą w plenerze. Zapraszają Leśniczówka ...

Inkasent nie może obliczyć należności

Ewentualne trudności z egzekwowaniem obowiązku poboru opłat lokalnych mogłyby być rozwiązane przez właściwą organizację ...