Kolej wygrywa na Pomorzu

Inwestycje w linie kolejowe pochłoną w najbliższych latach ponad 6 miliardów złotych
Fotolia

Mieszkańcy regionu podróżują pociągami trzy razy częściej niż reszta Polaków.

Walczące o pasażerów PKP ma na Pomorzu szczególne powody do satysfakcji. Według danych Urzędu Transportu Kolejowego województwo pomorskie charakteryzuje się najwyższym w kraju wskaźnikiem wykorzystania kolei. W ubiegłym roku jego statystyczny mieszkaniec podróżował pociągiem 23,3 razy, przy średniej krajowej wynoszącej 7,6 podróży. Liczba wszystkich odprawionych na Pomorzu pasażerów (bez względu na rodzaj przewoźnika) sięgnęła 53,7 mln, podczas gdy w województwie śląskim było to 19,9 mln, w dolnośląskim 22,4 mln, a w małopolskim 15,5 mln. Pomorskie przegrywa pod tym względem jedynie z województwem mazowieckim ze 101,1 mln odprawionych pasażerów, ale statystykę podbija Warszawa. Średnia liczba przejazdów przypadająca na mieszkańca Mazowsza jest bowiem znacznie niższa niż na Pomorzu i wynosi 18,9 proc.

Największy udział w podróżach na terenie Pomorza mają przejazdy w relacjach regionalnych lub aglomeracyjnych – 94 proc. Najpopularniejszym przewoźnikiem jest trójmiejska Szybka Kolej Miejska (SKM), której ofertę dopełniają Przewozy Regionalne.

Atutem SKM jest gęsta sieć przystanków oraz duża częstotliwość kursowania pociągów integrujących nie tylko Trójmiasto, ale także Redę, Wejherowo oraz Pruszcz Gdański i Tczew. Dodatkowo na wzrost liczby pasażerów w ostatnich dwóch latach wpłynęło uruchomienie nowej linii z Gdańska Wrzeszcza do Gdańska Osowy.

Województwo pomorskie należy także to tych regionów, gdzie większość infrastruktury torowej (60 proc.) jest w dobrym stanie, a w niezadowalającym pozostaje tylko 9 proc. (przykładowo na Śląsku jest to aż 26 proc.). Te dane będą się w najbliższych kilku latach jeszcze poprawiać, bo w ramach Krajowego Programu Kolejowego (KPK) w modernizację linii na terenie Pomorza zostanie zainwestowane ponad 6 mld zł.

Projekty na liście podstawowej obejmują poprawę dostępu pociągów do portów morskich w Gdyni i Gdańsku, prace na alternatywnym ciągu transportowym pomiędzy Bydgoszczą a Trójmiastem oraz na odcinku Gdynia Chylonia–Słupsk i Zduńska Wola–Karsznice–Bydgoszcz–Tczew w ramach zwiększenia przepustowości linii wywozowych z Górnego Śląska. Ponadto rewitalizację linii od granicy województwa do Malborka i pomiędzy Lęborkiem a Łebą oraz utworzenie węzła transportowego w Chojnicach.

Według Ireneusza Merchela, prezesa zarządzającej infrastrukturą spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, inwestycje wokół portów w Gdyni i Gdańsku oraz prace na trasie Bydgoszcz–Trójmiasto przyczynią się do poprawy obsługi towarowych przewozów intermodalnych.

– Zwiększy to sprawność i bezpieczeństwo ruchu na liniach tworzących korytarz Morze Bałtyckie–Morze Adriatyckie. Jednocześnie skróci się czas podróży oraz poprawi obsługa na stacjach i przystankach – mówi Merchel.

Mogą Ci się również spodobać

Nieczystości nie są dobrze pilnowane

Sprawdzanie sposobu gromadzenia ścieków w zbiornikach bezodpływowych i ich opróżniania jest obowiązkiem gmin, który ...

Potrzeba inwestycji w innowacje

Dynamika PKB w tym roku może być nieco wyższa niż zakładano. Byłoby jednak dobrze, ...

„Dobry start” nie jest na wyścigi

Konflikt ojca i matki wymaga od wójta większej dociekliwości przed wydaniem decyzji o wypłacie ...

W których regionach firmy mają problem z płatnościami

Najlepsze są pod tym względem te działające w województwie podkarpackim i lubelskim. Najgorsze: kujawsko-pomorskie ...

Ludność pod lepszą ochroną

Władze lokalne będą musiały dokładnie zaplanować, jak pomagać w przypadku wystąpienia niebezpiecznych sytuacji.

Szczecin wspiera startupy

Dwadzieścia młodych firm bierze udział w specjalnie dla nich utworzonym programie mentoringowym Szczecin_Up!, dzięki ...