Kawka poprawiła jakość powietrza

W ramach kampanii edukacyjnej związanej z programem Kawka organizowano festyny miejskie.
Rzeczpospolita

Na walkę ze smogiem na terenie województwa zachodniopomorskiego nie ma na razie środków. Urząd Marszałkowski nie dostał dotacji na nowy program walki ze smogiem.

– Na tle innych regionów wypadamy znacznie korzystniej pod względem jakości powietrza, ale stężenie zanieczyszczeń i tak zostało w ostatnim czasie w naszym województwie przekroczone – przyznaje Łukasz Jucha z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Chodzi o pył zawieszony PM10 oraz zawarty w nim benzo(a)piren. Głównym powodem powstania tych zanieczyszczeń jest palenie niskiej jakości paliwem w przestarzałych piecach w okresie jesienno-zimowym.

– Zgodnie z prawem ochrony środowiska Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala programy ochrony powietrza dla stref, w których stwierdzono przekroczenia obowiązujących standardów – wyjaśnia Łukasz Jucha. Aktualnie – dodaje – obowiązujące programy zostały przyjęte uchwałami z 29 października 2013 r.

W ich ramach realizowany jest m.in. program Kawka. Chętni właściciele lub zarządcy nieruchomości mogą się starać w urzędzie gminnym (miejskim) o udzielenie dotacji celowej na likwidację źródeł niskiej emisji i zastąpienie ich źródłami proekologicznymi, czyli na wymianę starego węglowego pieca na piec gazowy, elektryczny lub przyłącze do miejskiej sieci ciepłowniczej. Na wymianę pieca można było dostać nawet 5 tys. zł.

– Do tej pory w ramach programu Kawka zlikwidowano na terenie Szczecina ponad 800 starych pieców, które zastąpiono bardziej ekologicznymi źródłami ciepła. Do końca sierpnia 2018 r. ma być w sumie zdemontowanych jeszcze ok. 1000 pieców – mówi Piotr Zieliński z Urzędu Miasta w Szczecinie.

Koszt dwóch edycji programu Kawka wyniósł w Szczecinie blisko 30 mln zł, z czego prawie połowa pochodziła z dotacji wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska (WFOŚiGW). Natomiast do końca sierpnia 2018 r. zarządcy komunalni planują likwidację pieców i podłączenie do ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej 42 budynków. Oprócz tego zostanie w nich wykonana termomodernizacja oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Koszty tych inwestycji to niespełna 17 mln zł.

Nie będzie już jednak kolejnej edycji programu Kawka. Taką decyzję podjął Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zdecydował się on nie przekazać WFOŚiGW dotacji na ten cel. Zamiast tego programu oraz kilku innych ma postać nowy.

W tej chwili Urząd Marszałkowski pracuje więc nad programem antysmogowym. Ma on zastąpić m.in. program Kawka i obowiązywać przez trzy lata. Zostanie uruchomiony po uzyskaniu dotacji z WFOŚiGW w Szczecinie. W jego ramach przewidziano wymianę około 1 tys. przestarzałych kotłów na paliwo stałe. O fundusze mogliby się ubiegać mieszkańcy i wspólnoty mieszkaniowe. Zakup pieców uwzględniających nowoczesne źródła energii refundowany byłby nawet w 50 proc., lecz nie więcej niż do kwoty 10 tys. zł na jeden lokal mieszkalny.

Nie wiadomo, czy program antysmogowy zostanie w ogóle uruchomiony. Rada nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nie przyznała bowiem dotacji na ten cel.

Urząd Marszałkowski się jednak nie poddaje. – Od szefa rady nadzorczej funduszu usłyszeliśmy, że właściwie problem smogu się kończy, bo kończy się sezon grzewczy. Dla mnie to zupełnie niezrozumiała argumentacja, której nie przyjmuję do wiadomości – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz. – Wysyłałem pismo do ministra środowiska Jana Szyszki, bowiem przewodniczący rady nadzorczej jest jego przedstawicielem, o podjęcie przez resort kroków związanych z rozpatrzeniem wniosku i uruchomieniem środków. Jeżeli nic się nie zmieni, to do uruchomienia programu po prostu nie dojdzie.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: r.krupa@rp.pl

Mogą Ci się również spodobać

Lokalny transport: pieniądze nie wystarczą

Transport zbiorowy potrzebuje jasnych, kompleksowych przepisów. Finanse pomogą, ale nie rozwiążą problemów.

Kolejny Most dla regionów ze wsparciem

1,2 mln zł rządowego dofinansowania trafi na dokumentację mostu Perlejewo-Jabłonna Lacka na Bugu. Wsparcie ...

Będą nowe miejskie plaże

Trwają pracę związane z zabudową części nabrzeża jeziora w Sławie (woj. lubuskie). Nowego terenu ...

Mieszkańcy w centrum uwagi

Większość miast zwiększyła w 2018 roku wydatki promocyjne, kierując swoje działania głównie do lokalnej ...

Tajne listy drogowe

Niestety, samorządowcy cały czas nie wiedzą, które przedsięwzięcia zostały zatwierdzone przez wojewodę do dofinansowania.

To nie Warszawa ma decydować

Potrzeby mieszkańców najlepiej znają ich samorządowcy - mówi Domicela Kopaczewska, z-ca prezydenta Włocławka.