Ekspresówka Via Baltica zyska kolejne kilometry

Czynna już obwodnica Augustowa jest fragmentem przyszłej Via Balica.
RoboD7

Przyspiesza budowa Via Baltica, jednego z najważniejszych szlaków drogowych przecinających Podlasie.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) podpisała z włoską firmą Impresa Pizzarotti umowę na wybudowanie odcinka drogi ekspresowej S61 pomiędzy Suwałkami a Budziskiem. Włosi mają 31 miesięcy na przygotowanie projektu, uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, a następnie prace budowlane. Te ostatnie powinny ruszyć jesienią przyszłego roku. Koniec inwestycji przewidziany jest za trzy lata. Liczący 24 km odcinek będzie mieć dwie jezdnie po dwa pasy ruchu oraz pasy awaryjne i pas rozdziału. Zaplanowano na nim dwa węzły: Suwałki Północ i Szypliszki, a także cztery Miejsca Obsługi Podróżnych.

Umowa ma kluczowe znaczenie dla domknięcia prac przy Via Baltice od Ostrowi Mazowieckiej do granicy z Litwą. W rezultacie 37-kilometrowy odcinek od istniejącej obwodnicy Augustowa do Budziska znalazł się w fazie realizacji: obwodnica Suwałk jest budowana od lutego, a na odcinek do Budziska przygotowywane są materiały do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji.

Ruszyły już także prace przy planowanej drugiej jezdnia obwodnicy Szczuczyna. W końcu maja GDDKiA podpisała umowę z firmą Polaqua, która zaprojektuje, a następnie zbuduje drugą nitkę obwodnicy, doprowadzając ją do standardu drogi ekspresowej S61. Brakująca jezdnia o długości 6,6 kilometra zostanie wykonana w technologii betonowej i będzie połączona z istniejącym węzłem Szczuczyn. Natomiast istniejąca prawa jezdnia o nawierzchni asfaltowej ma być na długości 5 km przebudowana, a dwa skrzyżowania – zlikwidowane. Powstaną także ekrany ochronne i przejścia dla zwierząt. Inwestycja pochłonie 75 mln zł.

Pozostała część Via Baltica – od Ostrowi Mazowieckiej aż po obwodnicę Augustowa znajduje się w decydującej fazie postępowań przetargowych. GDDKiA uruchomiła drugi etap przetargu na odcinek S61 Szczuczyn–Raczki. Będzie miał 63 km długości i cztery węzły: Guty (gmina Szczuczyn), Ełk Południe w pobliżu miejscowości Nowa Wieś Ełcka, Ełk Wschód oraz Wysokie (gmina Kalinowo). Z kolej na podlaskich odcinkach S61 od Ostrowi do Szczuczyna stopniowo wyłaniani są już wykonawcy, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty. Cała trasa S61 będzie docelowo liczyć 235 km i przetnie trzy województwa: mazowieckie, podlaskie oraz częściowo warmińsko-mazurskie.

Większe tempo ma być widoczne także na trasie Via Carpatia. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa uznaje ten szlak za priorytetowy. Odpowiedzialny za inwestycje drogowe wiceminister Jerzy Szmit skierował w ubiegłym miesiącu pismo do szefa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), w którym prosi o „zintensyfikowanie działań” w przygotowaniach i budowie odcinków wchodzących w skład Via Carpatia. W szczególności chodzi o przyspieszenie prac związanych z odcinkiem drogi S16 pomiędzy Ełkiem a Knyszynem, będącej uzupełnieniem głównej trasy.

Na Podlasiu w przypadku czterech odcinków Via Carpatia planowane jest złożenie wniosków o decyzje o uwarunkowaniach środowiskowych, niezbędne do dalszych prac nad planowaną inwestycją. Chodzi o odcinki: Kuźnica–węzeł Sokółka (16 kilometrów), Sokółka–węzeł Korycin (35 km), Białystok–Ploski i Ploski–Chlebczyn. Dla odcinka Korycin–Knyszyn–Dobrzyniewo–węzeł Białystok (37 km) taką decyzje już uzyskano.

Via Carpatia to międzynarodowa trasa, która ma połączyć kraje regionu bałtyckiego z regionem karpackim. Będzie nowym połączeniem północy z południem Europy, w zamierzeniach mającym integrować systemy transportowe Litwy, Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii i Grecji.

Na terenie Polski w skład szlaku Via Carpatia wchodzą odcinki dróg: S61, DK8 i S19 łączące Budzisko, Suwałki, Białystok, Lublin, Rzeszów i Barwinek.

Mogą Ci się również spodobać

Zrównoważony rozwój za mniejsze pieniądze

Wyłonione w wyborach lokalne władze, chcąc rozwijać konkurencyjność gminy czy miasta, będą miały ciężki ...

Bazar i galeria handlowa mogą się lubić

Targowiska muszą ewoluować, ich oferta musi się rozszerzać – mówi Aleksandra Wasilkowska, architektka pracująca ...

Obrót mieniem z podatkiem

Gmina, która sprzedaje, wywłaszcza czy wnosi aportem nieruchomości otrzymane w drodze komunalizacji czy w ...

Apartamentowce psują rynek najmu?

Zdaniem części samorządowców turyści zawyżają ceny mieszkań oraz obniżają standard życia stałym mieszkańcom. Najem ...

Prezydent Świdnicy: Najważniejszy jest zrównoważony rozwój

Najważniejsza walka z niską emisją i rewitalizacja terenów zielonych - mówi Beata Moskal-Słaniewska, prezydent ...

Mało pieniędzy na lokalne drogi

Samorządy mają dostać na inwestycje infrastrukturalne 36 mld złotych w ciągu dziesięciu lat. Potrzebują ...