Przejścia graniczne będą bardziej przyjazne

Region, w porozumieniu z MSWiA, inwestuje w przejścia
Fotorzepa, Jakub Dobrzyński

Na polsko-rosyjskim przejściu drogowym w Bezledach powstaje terminal odpraw dla autobusów. Z kolei w Gronowie przebudowany zostanie budynek użytkowany przez Straż Graniczną i administrację celną.

W województwie są cztery przejścia drogowe między Polską a obwodem kaliningradzkim. I teraz są modernizowane. W Bezledach powstaje terminal odpraw autobusów. – Potrzebę wykonania na drogowych przejściach granicznych miejsc do odpraw pasażerów z autobusów w przystosowanych do tego terminalach zgłosił Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie – tłumaczy Alfred Wenzlawski z biura wojewody warmińsko-mazurskiego.

A por. Mirosława Aleksandrowicz, rzeczniczka warmińsko-mazurskiego oddziału SG, dodaje, że utworzenie terminali wynika z konieczności dostosowania infrastruktury do wdrożenia wizowego systemu informacyjnego (VIS), które się wiąże z obligatoryjnym pobieraniem od cudzoziemców m.in. obywateli Federacji Rosyjskiej podróżujących na podstawie wiz, odcisków palców podczas przekraczania granicy. – Zgodnie z schengeńskim katalogiem UE, w sytuacji gdy na przejściu panuje duże natężenie ruchu lub trzeba korzystać ze sprzętu technicznego, wówczas odprawę graniczną pasażerów autobusu należy przeprowadzić w terminalu pasażerskim – wyjaśnia por. Aleksandrowicz.

Przypomina, że w 2016 r. adaptowano pomieszczenia i uruchomiono terminale na drogowych przejściach w Gronowie i Gołdapi. – W związku z tym, iż infrastruktura przejścia w Bezledach nie pozwala na adaptację pomieszczeń na potrzeby terminala odpraw przyjęto koncepcję budowy terminala odpraw pasażerów podróżujących autobusami – wyjaśnia rzeczniczka SG.

Pod koniec maja na przejściu w Bezledach rozpoczęła się budowa terminala odpraw dla autobusów. Z tego powodu zamknięte zostały dwa pasy ruchu w kierunku Polski – jeden dla autokarów i jeden dla aut osobowych. Pas odpraw dla osobówek został już uruchomiony, ale terminal dla autokarów ma być gotowy na wrzesień.

Terminal autobusowy to niejedyna inwestycja w tym roku w Bezledach. Jak poinformował nas Alfred Wenzlawski, w planie inwestycyjnym na rok 2017, zatwierdzonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), uwzględniono także przebudowę budynku toalety publicznej w Bezledach. Umowę zawarto w kwietniu, a warta blisko 700 tys. zł inwestycja ma się zakończyć we wrześniu.

W tym roku zaplanowano też rozbudowę budynku użytkowanego przez SG i Izbę Administracji Skarbowej na przejściu w Gronowie. Przetarg ogłoszono w połowie maja, termin składania ofert minął 6 czerwca.

– Jest to podyktowane przede wszystkim faktem dysponowania przez SG zbyt małą ilością pomieszczeń. Pozyskanie dodatkowych pozwoli znacząco dostosować warunki odprawy do prawa UE, jak też pozytywnie wpłynie na poprawę warunków biurowych i sanitarno-higienicznych – twierdzi Alfred Wenzlawski.

To niejedyne inwestycje, jakie planuje urząd wojewódzki na przejściach granicznych w regionie. Jak informuje rzecznik wojewody, przygotowywane są wnioski do MSWiA dotyczące inwestycji na rok 2018. Urzędnicy chcą, by m.in. zostało zakupione wyposażenia budynku dla Służby Granicznej na przejściu w Gronowie, powstał tam pawilon Tax Free. Poza tym chcą, by wybudowano w Gronowie kojec dla służbowych psów. Urzędnikom zależy też na przebudowie drogi na przejściu w Gronowie w kierunku wyjazdowym.

– Jest to inwestycja niezbędna ze względu na konieczność zachowania bezpieczeństwa ruchu pojazdów – tłumaczy Alfred Wenzlawski.

Dodate, że urząd chce, by na kolejowym przejściu w Braniewie stanęła nowa bramka radiometryczna. Na liście jest też przebudowa monitoringu na przejściu w Grzechotkach i wykonanie tam nowoczesnych tablic informacyjnych, które pozwolą na optymalne sterowanie ruchem. Podobne rozwiązanie są już na przejściach w Gronowie, Bezledach i Gołdapi i są bardzo pomocne.

Według szacunków urzędu wojewódzkiego łączny koszt tych inwestycji wyniesie ok. 15 mln zł. Teraz lista zadań na 2018 rok zostanie zweryfikowana przez Zespół do spraw Zagospodarowania Granicy Państwowej w MSWiA i to on zdecyduje o ostatecznym jej kształcie.

Mogą Ci się również spodobać

Wybrano najpiękniejsze krakowskie szopki. Ich twórcy będą w końcu mieli swoje pracownie

W niedzielę zakończył się 77. Konkurs Szopek Krakowskich. Wszystkie prace można teraz oglądać na ...

Granice użytku ekologicznego muszą być precyzyjne

Rada Miejska nie wykazała, ażeby interes publiczny uzasadniał ustanowienie na prywatnym gruncie obszaru służącego ...

Prezydent Łodzi: pracownicy przyciągają inwestorów

Ulgi w podatkach były bardzo istotnym czynnikiem dla potencjalnych inwestorów, ale straciły na znaczeniu. ...

Zrealizuj swoje marzenia. Pomoże stypendium pomostowe

Ponad 600 zdolnych i ambitnych maturzystów, którzy pochodzą z małych miejscowości i niezamożnych rodzin ...

Mieszkanie+: nowy cel to 20 tys. lokali rocznie

20 tysięcy mieszkań rocznie - to nowy cel spółki PFR Nieruchomości, realizującej program Mieszkanie+.

Bieżące koszty topią samorządy

Tysiąc gmin w Polsce bez środków na bieżące działania. Będzie gorzej – mówią samorządowcy. ...