Decyzje w jednym ręku

Zarząd Inwestycji Miejskich ma odpowiadać za 49 projektów. Ich łączny budżet to 902 mln zł.
materiały prasowe

Zarząd Inwestycji Miejskich ma realizować największe projekty w Krakowie, przejmując kompetencje rozproszone obecnie po różnych instytucjach.

Jak wynika z projektu uchwały powołującej Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM), nowa jednostka ma zostać utworzona 1 maja, natomiast swoją działalność miałaby rozpocząć od 1 września 2017 r. – Utworzenie ZIM w sposób istotny wpłynie na szybkość podejmowania decyzji i działań w procesie inwestycyjnym – wyjaśnia Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa. – Skupienie w jednej jednostce i pod jednym kierownictwem wszystkich elementów istotnych dla procesu inwestycyjnego, m.in. prawnych, zamówień publicznych, finansowych czy majątkowych, przyśpieszy i usprawni operacyjne zarządzanie dla uzyskania określonego efektu – dodaje prezydent Majchrowski. ZIM przejmie zadania m.in. od Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta Krakowa, Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu czy Zespołu Ekonomiki Oświaty.

– Rozwiązanie, które władze Krakowa chcą wprowadzić, należy ocenić pozytywnie, ponieważ może doprowadzić do usprawnienie procesu inwestycyjnego oraz lepszego zarządzania wdrażaniem inwestycji – komentuje Magdalena Zabłocka, Senior Associate w Praktyce Infrastruktury i Energetyki kancelarii Domański Zakrzewski Palinka.

Również w ocenie Tomasza Czajkowskiego, byłego prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, taka konsolidacja jest korzystna, zwłaszcza z punktu widzenia postępowań zamówieniowych. – Takie rozwiązanie powoduje, że zamówienia są realizowane sprawniej i przede wszystkim taniej – podkreśla Tomasz Czajkowski.

Co istotne, utworzenie nowej instytucji ma być dla Krakowa praktycznie bezkosztowe. W szczególności nie będzie się wiązało z koniecznością zatrudniania nowych pracowników. A to dlatego, że jak wynika z projektu uchwały w sprawie utworzenia ZIM, ci zostaną do nowej instytucji przeniesieni z tych komórek i wydziałów urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych, które obecnie realizują zadania inwestycyjne. Przeniesienie niezbędnych pracowników (w pierwszej kolejności ma ono objąć 17 etatów).

Nowa instytucja ma przejąć wszystkie aktualnie realizowane oraz planowane zadania, zgodnie z obowiązującym budżetem i wieloletnią prognozą finansową. Wśród tych najważniejszych wymienić można rozbudowę ul. Kocmyrzowskiej (z limitem wydatków na 2017 r. w wysokości 195 mln zł); przygotowanie budowy Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta (limit wydatków od 2017 r. – 100 mln zł); budowę cmentarza komunalnego w Ruszczy (limit wydatków od 2017 r. – 54,5 mln zł) czy budowę zespołu szkolno-przedszkolnego na osiedlu Gotyk (limit wydatków od 2017 r. – 24 mln zł). W sumie wstępna lista projektów, których realizacją ma się zajmować ZIM, liczy 49 pozycji. Ich łączny budżet opiewa na kwotę przekraczającą 902 mln zł. Projektem uchwały w sprawie utworzenia Zarządu Inwestycji Komunalnych krakowscy radni mają się zajmować na najbliższej sesji, zaplanowanej na 15 marca br.

Opinia

Magdalena Zabłocka, Senior Associate w Praktyce Infrastruktury i Energetyki kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Realizacja wielu zróżnicowanych dużych inwestycji miejskich wymaga wyspecjalizowanej wiedzy (ekonomicznej, prawnej, finansowej) i dobrej koordynacji prac. Pozytywnie oceniam rozwiązanie krakowskie, ponieważ może doprowadzić do usprawnienie procesu. Nowa jednostka będzie także odpowiedzialna za przygotowanie i wdrożenie projektów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Miasto, przypisując zadania związane z przygotowaniem i wdrażaniem projektów PPP jednostce przygotowującej miejskie inwestycje, potwierdza, że PPP może być równoprawnym sposobem realizacji zadań publicznych. Takie wyodrębnienie organizacyjne i zbudowanie silnej jednostki może także pozwolić na świadome budowanie kompetencji urzędników przygotowujących duże projekty inwestycyjne.

Mogą Ci się również spodobać

Przedszkola czekają, ale nowe wytyczne GIS mogą być problemem

Grupy w przedszkolach od lipca mogą być większe, ale tradycyjnie w okresie wakacji do ...

Sylwester inny niż poprzednie. Oto, co się będzie działo w miastach

Internetowa domówka we Wrocławiu, multimedialny pokaz z wykorzystaniem techniki mappingu 3D w Gdańsku, czy ...

Czy Kraków wyda miliony na system monitoringu?

W budżecie stolicy Małopolski na 2020 rok zaplanowano dwie pozycje związane z monitoringiem wizyjnym, ...

Wystraszone upadkiem PBS samorządy zaczynają prześwietlać banki spółdzielcze

Większość małych gmin korzysta z usług banków spółdzielczych. Teraz sprawdzają, czy ich pieniądze są ...

Coraz więcej dzikich zwierząt ginie na torach

Dziki, sarny, jelenie, łosie – te zwierzęta giną najczęściej pod kołami pociągów. Takich wypadków ...

30-lecie samorządu w Polsce: Wspólnota nie zbuduje się sama

Samorząd trzeba stale wspierać, a nie osłabiać finansowo czy kompetencyjnie – zgodnie apelują lokalni ...