Polacy akceptują podwyżki cen wody związane z inwestycjami i remontami

Ponad 70 proc. badanych akceptuje podwyżki opłat za wodę i odbiór ścieków wynikające z konieczności inwestycji i remontów – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Publikacja: 27.07.2023 19:15

Aż 62 proc. badanych nie zauważa żadnych problemów z siecią wodociągowo-kanalizacyjną

Aż 62 proc. badanych nie zauważa żadnych problemów z siecią wodociągowo-kanalizacyjną

Foto: Adobe Stock

– Polacy nie tylko o akceptują podwyżki, ale wykazują się również głębokim zrozumieniem sytuacji branży. Dzisiaj wszystkie przedsiębiorstwa wod.-kan. borykają się z ogromnym wzrostem swych kosztów, a większość nie może waloryzować cen. W efekcie aż ok. 90 proc z nich wstrzymało inwestycje, 40 proc. ma problem z płynnością finansową, a 81 proc. odnotowało stratę za 2022 rok – mówi mec. Paweł Sikorski, prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

– Te dramatyczne dane jasno wynikają z prowadzonych przez nas ankiet. Bez zachowania ciągłości inwestycyjnej może spaść jakość wody, która dziś jest jeszcze bardzo dobra. Może wzrosnąć również poziom awaryjności, czyli przerw w dostawach wody, jeśli branża nie będzie mogła podnieść cen, tak jak zrobiły to wszystkie inne sektory infrastruktury krytycznej – wyjaśnia.

Badania, na które powołuje się IGPW zostały przeprowadzone przez firmę badawczo-analityczną Zymetria na reprezentatywnej próbie 1004 dorosłych mieszkańców Polski (metoda CAWI). Wynika z nich również, że Polacy dostrzegli, że jakość wody i stan infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej uległ w ostatnich latach znaczącej poprawie.

Czytaj więcej

Sąd sobie, Wody Polskie sobie. Jest szansa na zmianę patowej sytuacji

Odpowiadając na pytanie o to, jakie problemy w tym obszarze pamięta z przeszłości, co druga osoba wskazała, że na niskie ciśnienie (50 proc.). Aż 39 proc. wskazało na rdzawą wodę, a 38 proc. – na nieprzewidziane przerwy w dostawie wody. Co trzeci respondent (33 proc.) wymienił nieprzyjemny zapach z kanalizacji, a awarie z zupełnym brakiem wody przez dłuższy czas wskazało 29 proc.

A jak według badanych jest dziś? Odczuwalność awarii spadła do 4 proc., niezapowiedziane przerwy w dostawie wody – do 8 proc. Rzadkością jest także rdzawa woda (6 proc.). Aż 62 proc. badanych nie zauważa żadnych problemów z siecią wodociągowo-kanalizacyjną. IGPW podkreśla, że do utrzymania obecnego stanu infrastruktury konieczne jest nieustanne inwestowanie w nią. Z badania wynika, że zdecydowana większość Polaków rozumie tę zależność. Widzimy też znaczenie wodociągów i kanalizacji jako tzw. infrastruktury krytycznej.

W pytaniu o określenie poziomu ważności lub nieistotności poszczególnych aspektów życia, jakie zależą od sprawnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, aż 91 proc. badanych stwierdziło, że od jej sprawnego funkcjonowania zależy zdrowie zarówno respondenta, jak i jego/jej rodziny. O 3 punkty procentowe mniej uzyskały odpowiedzi wskazujące na poprawne funkcjonowanie służby zdrowia. Z kolei kwestie poprawnego funkcjonowania gospodarki respondenci również uzależniają od sprawnych sieci wod.-kan. – tu poziom wskazań to niemal 90 proc.

Tymczasem, jak przypomina IGPW, państwowy regulator, czyli „Wody Polskie” w wielu przypadkach zablokował możliwość waloryzacji stawek za wodę.  – W obliczu wysokiej inflacji i wzrostu wszystkich kosztów tylko branża wodociągowo-kanalizacyjna została pozbawiona możliwości urealnienia cen – alarmuje po raz kolejny Izba.

– Polacy nie tylko o akceptują podwyżki, ale wykazują się również głębokim zrozumieniem sytuacji branży. Dzisiaj wszystkie przedsiębiorstwa wod.-kan. borykają się z ogromnym wzrostem swych kosztów, a większość nie może waloryzować cen. W efekcie aż ok. 90 proc z nich wstrzymało inwestycje, 40 proc. ma problem z płynnością finansową, a 81 proc. odnotowało stratę za 2022 rok – mówi mec. Paweł Sikorski, prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Materiał partnera
Bezpłatna i ekologiczna komunikacja jest możliwa
Materiał Promocyjny
Zrównoważony transport miejski w Polsce Wschodniej: program Fundusze Europejskie
Usługi komunalne
Naliczanie opłat za śmieci do gruntownej przebudowy
Usługi komunalne
Sąd sobie, Wody Polskie sobie. Jest szansa na zmianę patowej sytuacji
Usługi komunalne
Rząd chce zatwierdzać samorządowe taryfy opłat za śmieci? Sprzeciw ZMP
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Usługi komunalne
Ceny wody polem walki. Czy rząd zmieni przepisy przed wyborami?
Usługi komunalne
Samorządy płacą kary za śmieciowe limity