Polacy akceptują podwyżki cen wody związane z inwestycjami i remontami

Ponad 70 proc. badanych akceptuje podwyżki opłat za wodę i odbiór ścieków wynikające z konieczności inwestycji i remontów – wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Publikacja: 27.07.2023 19:15

Aż 62 proc. badanych nie zauważa żadnych problemów z siecią wodociągowo-kanalizacyjną

Aż 62 proc. badanych nie zauważa żadnych problemów z siecią wodociągowo-kanalizacyjną

Foto: Adobe Stock

– Polacy nie tylko o akceptują podwyżki, ale wykazują się również głębokim zrozumieniem sytuacji branży. Dzisiaj wszystkie przedsiębiorstwa wod.-kan. borykają się z ogromnym wzrostem swych kosztów, a większość nie może waloryzować cen. W efekcie aż ok. 90 proc z nich wstrzymało inwestycje, 40 proc. ma problem z płynnością finansową, a 81 proc. odnotowało stratę za 2022 rok – mówi mec. Paweł Sikorski, prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

– Te dramatyczne dane jasno wynikają z prowadzonych przez nas ankiet. Bez zachowania ciągłości inwestycyjnej może spaść jakość wody, która dziś jest jeszcze bardzo dobra. Może wzrosnąć również poziom awaryjności, czyli przerw w dostawach wody, jeśli branża nie będzie mogła podnieść cen, tak jak zrobiły to wszystkie inne sektory infrastruktury krytycznej – wyjaśnia.

Badania, na które powołuje się IGPW zostały przeprowadzone przez firmę badawczo-analityczną Zymetria na reprezentatywnej próbie 1004 dorosłych mieszkańców Polski (metoda CAWI). Wynika z nich również, że Polacy dostrzegli, że jakość wody i stan infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej uległ w ostatnich latach znaczącej poprawie.

Czytaj więcej

Sąd sobie, Wody Polskie sobie. Jest szansa na zmianę patowej sytuacji

Odpowiadając na pytanie o to, jakie problemy w tym obszarze pamięta z przeszłości, co druga osoba wskazała, że na niskie ciśnienie (50 proc.). Aż 39 proc. wskazało na rdzawą wodę, a 38 proc. – na nieprzewidziane przerwy w dostawie wody. Co trzeci respondent (33 proc.) wymienił nieprzyjemny zapach z kanalizacji, a awarie z zupełnym brakiem wody przez dłuższy czas wskazało 29 proc.

A jak według badanych jest dziś? Odczuwalność awarii spadła do 4 proc., niezapowiedziane przerwy w dostawie wody – do 8 proc. Rzadkością jest także rdzawa woda (6 proc.). Aż 62 proc. badanych nie zauważa żadnych problemów z siecią wodociągowo-kanalizacyjną. IGPW podkreśla, że do utrzymania obecnego stanu infrastruktury konieczne jest nieustanne inwestowanie w nią. Z badania wynika, że zdecydowana większość Polaków rozumie tę zależność. Widzimy też znaczenie wodociągów i kanalizacji jako tzw. infrastruktury krytycznej.

W pytaniu o określenie poziomu ważności lub nieistotności poszczególnych aspektów życia, jakie zależą od sprawnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, aż 91 proc. badanych stwierdziło, że od jej sprawnego funkcjonowania zależy zdrowie zarówno respondenta, jak i jego/jej rodziny. O 3 punkty procentowe mniej uzyskały odpowiedzi wskazujące na poprawne funkcjonowanie służby zdrowia. Z kolei kwestie poprawnego funkcjonowania gospodarki respondenci również uzależniają od sprawnych sieci wod.-kan. – tu poziom wskazań to niemal 90 proc.

Tymczasem, jak przypomina IGPW, państwowy regulator, czyli „Wody Polskie” w wielu przypadkach zablokował możliwość waloryzacji stawek za wodę.  – W obliczu wysokiej inflacji i wzrostu wszystkich kosztów tylko branża wodociągowo-kanalizacyjna została pozbawiona możliwości urealnienia cen – alarmuje po raz kolejny Izba.

– Polacy nie tylko o akceptują podwyżki, ale wykazują się również głębokim zrozumieniem sytuacji branży. Dzisiaj wszystkie przedsiębiorstwa wod.-kan. borykają się z ogromnym wzrostem swych kosztów, a większość nie może waloryzować cen. W efekcie aż ok. 90 proc z nich wstrzymało inwestycje, 40 proc. ma problem z płynnością finansową, a 81 proc. odnotowało stratę za 2022 rok – mówi mec. Paweł Sikorski, prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Usługi komunalne
Cena wody rośnie, podobnie jak ścieków. Na wiosnę kolejne podwyżki
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Usługi komunalne
Bydgoszcz: Prywatna firma przejmuje obsługę autobusów komunikacji miejskiej
Usługi komunalne
Mieszkania samorządowe są coraz poważniej zadłużone
Materiał partnera
Bezpłatna i ekologiczna komunikacja jest możliwa
Usługi komunalne
Naliczanie opłat za śmieci do gruntownej przebudowy