Prawa człowieka, to codzienność każdego z nas

Związek Miast Polskich włącza się w obchody i zaprasza także miasta do celebrowania Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, który obchodzimy 10 grudnia.

Publikacja: 10.12.2021 10:35

Prawa człowieka to nie tylko prawa mniejszości. To także prawa dziecka, prawa kobiet, czy prawa seni

Prawa człowieka to nie tylko prawa mniejszości. To także prawa dziecka, prawa kobiet, czy prawa seniorów

Foto: Halfpoint

- W samorządach, w naszych wspólnotach lokalnych najlepiej wiemy, że prawa człowieka to nie są tylko górnolotne idee. To jest codzienność każdego z nas. Każdy z nas ma prawa do nauki, do pracy, do rozrywki, sportu, do tego wszystkiego, co oferują nasze miasta. I naszą rolą jest zagwarantować, aby nikt nie czuł się wykluczony – podkreśla Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania Związku Miast Polskich. 

10 grudnia 1948 roku podpisana została Powszechna Deklaracji Praw Człowieka. I co roku, od 73 lat, obchodzimy tego dnia Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

- Gdzie ostatecznie zaczynają się powszechne prawa człowieka? W małych miejscach, blisko domu - tak blisko i tak małych, że nie widać ich na żadnej mapie świata. Jeśli te prawa nie mają tam znaczenia, nigdzie nie mają znaczenia - powiedziała Eleanor Roosevelt, jedna z współautorek Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Czytaj więcej

Nie wygasa spór o uchwały anty-LGBT

Prawa człowieka dotyczą godności każdego człowieka. – Ten dzień przypomina nam, że bez względu na wszystko, nikt nigdy nie może nas godności pozbawić. Jest ona należna każdemu człowiekowi, bez względu na to, kim jest i jaki jest, bez względu na to, co zrobił, w jakiej jest sytuacji i jakie wyznaje poglądy – podkreśla Związek Miast Polskich.

Tematem przewodnim Dnia Praw Człowieka w tym roku jest równość, która odnosi się do Artykułu 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka czyli „wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw”. 

W tym roku Związek Miast Polskich, nie tylko zachęca wszystkie miasta do pokazania, jak realizują prawa swoich mieszkańców, oraz celebrowania Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.

Z inicjatywy Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania ZMP powstał specjalny spot wideo.

- Przedstawia on w praktycznym ujęciu różne prawa, które we współczesnym świecie posiada człowiek. Uświadamia, jaką wielką rolę, możliwości i zasługi mają samorządy we wdrażaniu praw człowieka, szczególnie w kontekście tych dotyczących codziennej egzystencji – podkreśla ZMP.

W piątek 10 grudnia Zarząd ZMP obradujący w Lublińcu przyjmie deklarację z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.

Związek dostarczył też miastom członkowskim tematyczne grafiki, które mogą być  wykorzystane na ich  portalach społecznościowych.

Czytaj więcej

Taksówki zawiozą seniora do lekarza. Na koszt miasta

O tym, że prawa człowieka zaczynają się w małych ojczyznach, blisko domów doskonale wiedzą polscy samorządowcy. 

- Te prawa dotyczą nas wszystkich na co dzień. Chodzi tu między innymi o wolność słowa, zrzeszania się, czy o prawo do edukacji. W tych trudnych czasach na świecie i obecnie w naszym kraju powinniśmy o nich pamiętać i domagać się ich respektowania, bo widzimy, że zbyt łatwo można je naruszać – uważa Szymon Chojnowski, wiceprezydent Świdnicy.

Agnieszka Łuczak, pełnomocniczka prezydenta Łodzi ds. równego traktowania podkreśla, że prawa człowieka nie są dane raz na zawsze, a w każdym pokoleniu należy o nie zabiegać, o nich mówić i się o nie upominać. - W dzisiejszej rzeczywistości na samorządach spoczywa w tym obszarze szczególny obowiązek – dodaje Agnieszka Łuczak.

Także Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydent Warszawy uważa, że prawa człowieka, to prawa każdego z nas, a łamanie ich może także nas dotyczyć.

- To nie tylko prawa mniejszości, to także prawa dziecka, prawa kobiet, prawa seniorów i innych. Po prostu każdego. Dlatego tak ważne jest uczenie i wychowywanie dzieci od najmłodszych lat w poszanowaniu praw i poczuciu, że to jest niezbywalne prawo, którego nie wolno łamać – mówi prezydent Machnowska-Góra.

Społeczności lokalne
Pierwsi wyborcy głosują już w wyborach samorządowych 2024. Korespondencyjnie
Społeczności lokalne
Nie ma cię w rejestrze? Nie będziesz mógł głosować w wyborach samorządowych
Społeczności lokalne
Familijny samorząd. Gdzie w wyborach samorządowych 2024 startują całe rodziny?
Społeczności lokalne
Walczą sami ze sobą. Jak wygląda kampania w gminach z jednym kandydatem
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Społeczności lokalne
Poczuć siłę dobra. Gdzie odbędą się świąteczne śniadania dla potrzebujących?