- W samorządach, w naszych wspólnotach lokalnych najlepiej wiemy, że prawa człowieka to nie są tylko górnolotne idee. To jest codzienność każdego z nas. Każdy z nas ma prawa do nauki, do pracy, do rozrywki, sportu, do tego wszystkiego, co oferują nasze miasta. I naszą rolą jest zagwarantować, aby nikt nie czuł się wykluczony – podkreśla Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania Związku Miast Polskich. 

10 grudnia 1948 roku podpisana została Powszechna Deklaracji Praw Człowieka. I co roku, od 73 lat, obchodzimy tego dnia Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

- Gdzie ostatecznie zaczynają się powszechne prawa człowieka? W małych miejscach, blisko domu - tak blisko i tak małych, że nie widać ich na żadnej mapie świata. Jeśli te prawa nie mają tam znaczenia, nigdzie nie mają znaczenia - powiedziała Eleanor Roosevelt, jedna z współautorek Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Czytaj więcej

Nie wygasa spór o uchwały anty-LGBT

Prawa człowieka dotyczą godności każdego człowieka. – Ten dzień przypomina nam, że bez względu na wszystko, nikt nigdy nie może nas godności pozbawić. Jest ona należna każdemu człowiekowi, bez względu na to, kim jest i jaki jest, bez względu na to, co zrobił, w jakiej jest sytuacji i jakie wyznaje poglądy – podkreśla Związek Miast Polskich.

Tematem przewodnim Dnia Praw Człowieka w tym roku jest równość, która odnosi się do Artykułu 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka czyli „wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw”. 

W tym roku Związek Miast Polskich, nie tylko zachęca wszystkie miasta do pokazania, jak realizują prawa swoich mieszkańców, oraz celebrowania Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.

Z inicjatywy Komisji Praw Człowieka i Równego Traktowania ZMP powstał specjalny spot wideo.

- Przedstawia on w praktycznym ujęciu różne prawa, które we współczesnym świecie posiada człowiek. Uświadamia, jaką wielką rolę, możliwości i zasługi mają samorządy we wdrażaniu praw człowieka, szczególnie w kontekście tych dotyczących codziennej egzystencji – podkreśla ZMP.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

W piątek 10 grudnia Zarząd ZMP obradujący w Lublińcu przyjmie deklarację z okazji Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.

Związek dostarczył też miastom członkowskim tematyczne grafiki, które mogą być  wykorzystane na ich  portalach społecznościowych.

Czytaj więcej

Taksówki zawiozą seniora do lekarza. Na koszt miasta

O tym, że prawa człowieka zaczynają się w małych ojczyznach, blisko domów doskonale wiedzą polscy samorządowcy. 

- Te prawa dotyczą nas wszystkich na co dzień. Chodzi tu między innymi o wolność słowa, zrzeszania się, czy o prawo do edukacji. W tych trudnych czasach na świecie i obecnie w naszym kraju powinniśmy o nich pamiętać i domagać się ich respektowania, bo widzimy, że zbyt łatwo można je naruszać – uważa Szymon Chojnowski, wiceprezydent Świdnicy.

Agnieszka Łuczak, pełnomocniczka prezydenta Łodzi ds. równego traktowania podkreśla, że prawa człowieka nie są dane raz na zawsze, a w każdym pokoleniu należy o nie zabiegać, o nich mówić i się o nie upominać. - W dzisiejszej rzeczywistości na samorządach spoczywa w tym obszarze szczególny obowiązek – dodaje Agnieszka Łuczak.

Także Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydent Warszawy uważa, że prawa człowieka, to prawa każdego z nas, a łamanie ich może także nas dotyczyć.

- To nie tylko prawa mniejszości, to także prawa dziecka, prawa kobiet, prawa seniorów i innych. Po prostu każdego. Dlatego tak ważne jest uczenie i wychowywanie dzieci od najmłodszych lat w poszanowaniu praw i poczuciu, że to jest niezbywalne prawo, którego nie wolno łamać – mówi prezydent Machnowska-Góra.