Kończą się miejsca na istniejących cmentarzach

W Śremie otwarto nową część Cmentarza Komunalnego. Podobne inwestycje planują inne miasta. Chcą budować nowe nekropolie lub rozbudowywać te istniejące.

Publikacja: 02.11.2021 10:21

Kilka dni temu otwarto nową część Cmentarza Komunalnego w Śremie

Kilka dni temu otwarto nową część Cmentarza Komunalnego w Śremie

Foto: UM Śrem

Ale to nie wszystko - Dokładamy starań, aby prowadzić racjonalną gospodarkę grobami. Jest to podstawowa kwestia brana pod uwagę przy analizie ewentualnego rozwoju nekropolii, w której uwzględnia się: bieżące wykorzystywanie do ponownych pochówków nieopłaconych grobów, zachęcanie do pochówków urnowych oraz uporządkowane planowanie wykorzystania poszczególnych kwater – tłumaczy Monika Nowotna, zastępczyni dyrektora ds. komunalnych Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania.

Nowa część dla grobów i urn

Kilka dni temu otwarto nową część Cmentarza Komunalnego w Śremie przy ul. Malczewskiego. Docelowo przewidziano tam łącznie ok. 3300 miejsc pochówku w formie grobów ziemnych, grobów murowanych, grobów urnowych oraz urn w kolumbarium.

Przygotowania do tej inwestycji miasto zaczęło już kilka lat temu. Nowa część cmentarza została ogrodzona. Wykonano bramy, zamontowano kolumbaria oraz został wzniesiony krzyż. Koszt pierwszego oraz drugiego etapu rozbudowy cmentarza wyniósł niemal 2,5 mln zł. 

Czytaj więcej

Kwesty wracają na cmentarze. Nie tylko na ratowanie starych pomników

Nowy cmentarz ma 871 miejsc pochówkowych pod groby ziemne i 46 grobów murowanych dwu i czteromiejscowych.

W kolumbarium są przygotowane 72 nisze na urny. W każdej z niszy można będzie wstawić maksymalnie cztery urny, co daje możliwość umieszczenia w nim 288 urn z prochami zmarłych. Trzeci etap rozbudowy cmentarza będzie kontynuowany w przyszłym roku.

120 tys. miejsc pochówku

O nowym cmentarzu już od lat myślą władze Lublina, bo kończą się miejsca na istniejących nekropoliach. Nowy ma on powstać u zbiegu ulic Zelwerowicza i Bohaterów Września na powierzchni ok. 50 hektarów.

-  Rezerwa terenu pod ten cel została ujęta już w planie ogólnym z 1986 roku, a potem uwzględniona w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalonym w 2000 roku, a także potwierdzona w obecnie obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2019 roku – mówi Monika Głazik z lubelskiego ratusza.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu przyjęty w czerwcu potwierdza możliwość lokalizacji na tym obszarze cmentarza komunalnego.

Czytaj więcej

Drugie życie zniczy. Wójt Izabelina z ciekawą akcją

Miasto zakłada, że na nowym cmentarzu będzie ok. 120 tys. miejsc pochówków, które szacunkowo mają zaspokoić potrzeby miasta na około 55 lat.

Przy nowej nekropolii: mają powstać domy pogrzebowe, kaplice wyposażone w katakumby i kolumbaria oraz inne obiekty wynikające z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

W sąsiedztwie projektowanego cmentarza wyznaczono strefy parkingowe, na których ma być zostać zlokalizowanych ok. 1,2 tys. miejsc. Z szacunków władz miasta nowy cmentarz powstanie nie wcześniej niż za trzy lata.

Poszukiwanie odpowiedniego terenu

Z kolei władze Wrocławia są w trakcie przygotowania i realizacji budowy dwóch cmentarzy - przy ul. Avicenny i Kiełczowskiej. - Czas realizacji tych inwestycji jest bezpośrednio związany z możliwościami zagwarantowania pochówków na już istniejących nekropoliach – mówi Grzegorz Rajter z wrocławskiego magistratu. Obecnie we Wrocławiu jest sześć cmentarzy komunalnych, a prognozowany czas ich zapełnienia to około dziewięć lat.

Także Warszawa rozważa budowę dwóch nowych cmentarzy komunalnych na osi „wschód-zachód”.

- Obecnie trwa poszukiwanie odpowiedniego terenu pod ich budowę. Określenie lokalizacji, czasu i kosztów budowy nowych cmentarzy nastąpi dopiero po znalezieniu odpowiedniego terenu nadającego się pod budowę cmentarza – podaje Monika Beuth-Lutyk, rzecznik stołecznego ratusza.  

Władze Warszawy planują również powiększenie Cmentarza Wojskowego. - W tym celu niezbędne jest uchwalenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Cmentarza Wojskowego – dodaje pani rzecznik.

A władze Krakowa przygotowują się do rozbudowy dwóch cmentarzy: w Grębałowie (ma się rozpocząć w przyszłym roku i potrwa do 2023 roku) oraz w Podgórkach Tynieckich.

Ale to nie wszystko - Dokładamy starań, aby prowadzić racjonalną gospodarkę grobami. Jest to podstawowa kwestia brana pod uwagę przy analizie ewentualnego rozwoju nekropolii, w której uwzględnia się: bieżące wykorzystywanie do ponownych pochówków nieopłaconych grobów, zachęcanie do pochówków urnowych oraz uporządkowane planowanie wykorzystania poszczególnych kwater – tłumaczy Monika Nowotna, zastępczyni dyrektora ds. komunalnych Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Poznania.

Nowa część dla grobów i urn

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Społeczności lokalne
Pierwsi wyborcy głosują już w wyborach samorządowych 2024. Korespondencyjnie
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Społeczności lokalne
Nie ma cię w rejestrze? Nie będziesz mógł głosować w wyborach samorządowych
Społeczności lokalne
Familijny samorząd. Gdzie w wyborach samorządowych 2024 startują całe rodziny?
Społeczności lokalne
Walczą sami ze sobą. Jak wygląda kampania w gminach z jednym kandydatem
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Społeczności lokalne
Poczuć siłę dobra. Gdzie odbędą się świąteczne śniadania dla potrzebujących?