Podkowa Leśna stawia na silną partycypację społeczną. W ten sposób powstają unikatowe pomysły.

Podkowa Leśna to podwarszawskie miasto-ogród, zatopione w zieleni, z przedwojenną architekturą. Liczba mieszkańców nie zmienia się od lat i sięga ok. 3,8 tys., ale władzom miasta zależy przede wszystkim na rozwoju innego rodzaju. Jak przekonuje Artur Tusiński, burmistrz miasta, niezwykle ważne jest włączanie mieszkańców w proces zarządzania i planowania rozwoju, w efekcie czego w mieście powstają innowacyjne pomysły. – Jednym z przykładów jest proces budowy dróg. Od początku ich tworzenia, już na etapie koncepcji, wykorzystujemy różne narzędzia konsultacji społecznych. Dzięki temu udało się wypracować rozwiązania odpowiadające na wyzwania jutra. Droga jest nie tylko bezpieczna, ale też dzięki małej retencji zatrzymuje wody opadowe w pasie drogowym z korzyścią dla środowiska naturalnego – opisuje burmistrz. W naszym rankingu miasto ma doskonałe wyniki w zarządzaniu finansami i kapitałem społecznym.