Blisko 60 proc. respondentów mieszkających w tym regionie zgromadziło kapitał przekraczający 1 tys. zł. Ponadto w tym województwie mieszka najwięcej osób, których oszczędności przekraczają 40 tys. zł. Większość kapitału ulokowana jest w nieruchomościach. Aż 17 proc. badanych właśnie tak inwestuje wolne środki, gdy średnia dla kraju wynosi 11 proc.

Mieszkańcy Małopolski chętniej też lokują pieniądze w fundusze inwestycyjne (16 proc.) czy akcje spółek giełdowych (14 proc.), a wybierając te produkty, bardzo często radzą się specjalistów. – Po ich opinię sięga dwóch na pięciu ankietowanych – mówią autorzy badania przeprowadzonego przez instytut ARC Rynek i Opinia na zlecenie Avivy. Ich zdaniem wybór produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych związany jest z podejściem do oszczędzania. Znaczny odsetek mieszkańców Małopolski inwestuje z myślą o dalszej przyszłości i oszczędza przez dłuższy okres. Aż 8 proc. badanych ulokowało swoje pieniądze na ponad pięć lat, tyle samo też gromadzi kapitał z myślą o emeryturze; dla porównania w skali kraju robi tak zaledwie 3 proc. Polaków.

Autorzy badania zwracają uwagę, że mieszkańcy Małopolski należą do grupy najbardziej aktywnych poszukiwaczy ofert. Aż 82 proc. z nich sprawdza dostępne rozwiązania, a niemal co trzeci sięga również po te oferowane przez instytucje finansowe, które nie są bankami. Poza tym mieszkańcy tego regionu chętniej konsultują decyzje o sposobie oszczędzania z bliskimi. Robi to co czwarta osoba, podczas gdy średnia dla kraju to 20 proc., a wśród małżeństw tylko 17 proc. W ubiegłym roku 12 proc. mieszkańców regionu powiększyło posiadany kapitał także dzięki oprocentowaniu oszczędności; dla całego kraju wskaźnik ten był o 1/3 niższy.