Ranking samorządów część innowacyjna pytania wyniki

Zapoznaj się z zasadami punktacji i wynikami innowacyjnej części w najnowszym rankingu Rzeczpospolitej - Ranking Samorządów 2010

Publikacja: 16.07.2010 18:59

[b]1A. Czy w gminie można załatwić przez internet kwestie meldunkowe (np. meldunek na pobyt czasowy). TAK=1 pkt. NIE=0 pkt.

[b] 1B[/b]. Czy przez internet można załatwić formalności związane z ewidencją dział. gosp. - np. zgłosić ją. TAK=1 pky. NIE=0 pkt.

[b]1C[/b]. Czy przez internet można załatwić kwestie związane z podatkami lokalnymi. TAK=1 pkt., NIE=0 pkt.

[b]1D[/b]. Czy przez internet można załatwić kwestie związane z komunikacją - np. udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu osób i rzeczy) (tylko miasta na praw powiatu). TAK= 1 pkt; Nie = 0 pkt.

[b]2[/b]. Udogodnienia dla niepełnosprawnych: ocena na podstawie wyliczonych przez ankietowanych istniejących na terenie gminy udogodnień dla osób niepełnosprawnych: Gmina przyjazna niepełnosprawnym = 2 pkt; Średnio przyjazna = 1 pkt.; Nieprzyjazna = 0 pkt.

[b]3[/b]. Email i komunikatory - czy zapytania zadane za ich pośrednictwem przez mieszkańców są przez urząd gminy rejestrowane: TAK = 1 pkt. NIE = 0

[b]4[/b]. Czy w gminie jest jednostka odpowiedzialna za informatyzację? TAK=2 pkt. NIE=0 pkt.

[b]4A[/b]. Czy jednostka cyklicznie ocenia wdrożone rozwiązania i analizuje ich udoskonalanie? TAK=2 pkt. NIE=0 pkt.

[b]5[/b]. Czy urząd przeprowadza szkolenia pracowników z zakresu rozwiązań teleinformatycznych? TAK=2 pkt. NIE=0 pkt.

[b]6[/b]. Jaki odsetek gospodarstw domowych w gminie ma dostęp do szerokopasmowego internetu (przepływność łącza powyżej 2 Mb/s)? Kapituła zdecydowała o nie uwzględnianiu tego pytania w ostatecznej punktacji.

[b]7[/b]. Ile jest na obszarze gminy darmowych, finansowanych przez samorząd punktów dostępu do internetu? 1 punkt na 1 tys. mieszkańców = 1 pkt. Mniej niż 1 punkt na 1 tys. ludzi = 0 pkt.

[b] 8[/b]. Czy w gminie występują obszary bez dostępu do sieci z powodów technicznych? Jeśli tak, to czy samorząd podejmuje działania je eliminować? Jakie? Internetowych „białych plam” nie ma=1 pkt.; „plamy” są, ale podjęto działania na rzecz ich likwidacji=1 pkt.; inne odpowiedzi=0 pkt.

[b]9[/b]. Czy samorząd prowadzi skierowane do osób zagrożonych wykluczenie cyfrowym szkolenia z wykorzystania technologii informatycznych? TAK=1 pkt. NIE=0 pkt.

[b] 10[/b]. Czy samorząd zaplanował świadczenie usług telekomunikacyjnych na zasadach określonych w ustawie o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych? TAK=1 pkt. NIE=0 pkt.

[b] 11[/b]. Czy samorząd korzysta z możliwości elektronicznego udzielania zamówień publicznych? TAK=2 pkt. NIE=0 pkt.

[b]12[/b]. Czy w gminie działa elektroniczny system informacji przestrzennej? TAK=3 pkt. NIE=0 pkt.

[b]12A[/b]. Jaki % terytorium gminy (z wyłączeniem terenów rolnych i leśnych) posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego? ODP: 0-25 proc.= 0 pkt.; 26-50 proc.=1 pkt.; 51 i więcej=2 pkt.

[b]12B[/b]. Jaka jest liczba pozwoleń na budowę wydanych na podstawie decyzji adm. O warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu? )? Kapituła zdecydowała o nie uwzględnianiu tego pytania w ostatecznej punktacji.

[b]13[/b]. Czy w gminie wprowadzono zintegrowany informatyczny system zarządzania gminą, którego moduły potrafią wymieniać się danymi, i który jest powiązany z systemem informacji przestrzennej? TAK=2 pkt. NIE=0 pkt.

[b] 13A[/b]. Czy system którego dotyczy pytanie nr. 13. obejmuje wszystkie jednostki komunalne? TAK=1 pkt. NIE=0 pkt.

[b]14[/b]. Prosimy o podanie unikalnego rozwiązania stworzonego i wprowadzonego przez samorząd, które w innowacyjny sposób wpływa lub może wpływać na życie mieszkańców gminy. Ocena subiektywna od 0 pkt. (brak rozwiązania) do maks 2 pkt.

[ramka][b]ZOBACZ WYNIKI[/b]

[ul][li][link=http://grafik.rp.pl/grafika2/524064]Ranking Innowacyjny - wszystkie kategorie[/link] (pdf) [/li][/ul] [/ramka] [/b]

[b]1A. Czy w gminie można załatwić przez internet kwestie meldunkowe (np. meldunek na pobyt czasowy). TAK=1 pkt. NIE=0 pkt.

[b] 1B[/b]. Czy przez internet można załatwić formalności związane z ewidencją dział. gosp. - np. zgłosić ją. TAK=1 pky. NIE=0 pkt.

Pozostało 92% artykułu
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?