Jak powstał nasz ranking

Sporządzając ranking, chcieliśmy – tak jak w poprzednich latach – uhonorować samorządy, które najbardziej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia. Oczywiście przy jednoczesnym zachowaniu reguł odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego

Publikacja: 20.07.2010 18:48

Ranking przeprowadzony został w dwóch etapach. W pierwszym wybrano miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2006 – 2009 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały.

[b]Przeanalizowaliśmy dane w trzech kategoriach samorządów:[/b]

[ul][li] miasta na prawach powiatu, [/li][/ul] [ul][li] pozostałe gminy miejskie i miejsko-wiejskie, [/li][/ul] [ul][li] gminy wiejskie. [/li][/ul] W pierwszym etapie wzięliśmy pod uwagę dane z Ministerstwa Finansów dotyczące wszystkich samorządów w Polsce mieszczących się w wyodrębnionych przez nas kategoriach (nie analizowaliśmy danych na szczeblu powiatu i województwa).

[b]Aby wybrać samorządy do drugiego etapu, punktowaliśmy:[/b]

[ul][li] dynamikę wzrostu wydatków majątkowych (pomniejszonych o środki unijne) w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2006 – 2009 (maksymalnie 10 pkt), [/li][/ul] [ul][li] wartość środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, które w latach 2007 – 2009 wpłynęły na rachunek budżetu gminy/miasta (maksymalnie 10 pkt), [/li][/ul] [ul][li] zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów w latach 2006 – 2009 (10 pkt), [/li][/ul] [ul][li] nadwyżkę operacyjną w stosunku do dochodów w latach 2007 – 2009 (5 pkt), [/li][/ul] [ul][li] dynamikę wzrostu dochodów własnych w latach 2006 – 2009 (10 pkt), [/li][/ul] [ul][li] relację nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia w latach 2006 – 2009 (6 pkt), [/li][/ul] [ul][li] dynamikę wzrostu wydatków ogółem na jednego mieszkańca w wybranych działach w poszczególnych latach 2006 – 2009: [/li][/ul] [ul][li] transport i łączność (5 pkt), [/li][/ul] [ul][li] ochronę środowiska (4 pkt). [/li][/ul] Łącznie w pierwszym etapie samorząd mógł uzyskać 60 punktów.

Po zakończeniu pierwszego etapu dysponowaliśmy listą samorządów, których finanse najlepiej odpowiadały przyjętym przez kapitułę kryteriom. Wyniki pierwszego etapu poniżej.

[srodtytul]Dokonaliśmy wyboru [/srodtytul]

564 samorządów, które zostały zakwalifikowane do drugiego etapu. W tym gronie znalazły się 64 miasta na prawach powiatu, 250 pozostałych miast i gmin miejsko-wiejskich oraz 250 gmin wiejskich.

Do wybranych przez nas gmin wysłaliśmy ankietę składającą się z 15 pytań. Odpowiedzi miały pomóc w ostatecznym wyborze najlepszych. Punkty z I etapu zostały ponownie przeliczone dla gmin, które odesłały ankiety. Łącznie w drugim etapie samorząd mógł uzyskać kolejne ponad 40 punktów.

[b]W ankiecie pytaliśmy między innymi o:[/b]

[ul][li] udział wydatków na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi w wydatkach ogółem w latach 2006 – 2009 (5 pkt.) [/li][/ul] [ul][li] liczbę złożonych wniosków o dofinansowanie organizacji pozarządowych w latach 2006 – 2009 (5 pkt), [/li][/ul] [ul][li] wydatki mieszkaniowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca w latach 2006 – 2009 (4 pkt), [/li][/ul] [ul][li] wyniki testu szóstoklasistów oraz gimnazjalistów w 2009 i 2010 roku (4 pkt), [/li][/ul] [ul][li] liczbę nowych podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy w latach 2006 [/li][/ul] [ul][li] 2009 r. w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (4 pkt), [/li][/ul] [ul][li] czy (i od kiedy) urząd funkcjonuje zgodnie z normą ISO (3 pkt), [/li][/ul] [ul][li] udział wydatków na promocję gminy w wydatkach ogółem w latach 2008 – 2009 (2 pkt), [/li][/ul] [ul][li] czy sprawozdanie finansowe było badane przez niezależnego biegłego rewidenta (2 pkt), [/li][/ul] [ul][li] współpraca z jednostkami pomocniczymi (2 pkt), [/li][/ul] [ul][li] stopa bezrobocia – pytanie tylko do miast (4 pkt), [/li][/ul] [ul][li] ocena wiarygodności kredytowej – pytanie tylko do miast (4 pkt, po dwa za rating krajowy i międzynarodowy), [/li][/ul] [ul][li] budżet zadaniowy i mierniki określające stopień realizacji celów budżetowych [/li][/ul] [ul][li] pytanie tylko do miast (1 pkt), [/li][/ul] [ul][li] wspieranie rozwoju przedsiębiorczości (2 pkt), [/li][/ul] [ul][li] inicjatywy w ramach PPP (1,5 pkt). [/li][/ul] Tam, gdzie analizowaliśmy dane za kolejne lata, przyjęliśmy zasadę, że najwięcej punktów przyznajemy za ostatni rok.

Ranking przeprowadzony został w dwóch etapach. W pierwszym wybrano miasta i gminy, które w najlepszy sposób zarządzały swoimi finansami w latach 2006 – 2009 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały.

[b]Przeanalizowaliśmy dane w trzech kategoriach samorządów:[/b]

Pozostało 93% artykułu
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?