Agencja Standard & Poor's utrzymała wysoki rating Krakowa

Agencja ratingowa Standard & Poor's potwierdziła długoterminowy międzynarodowy rating Krakowa w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie A- z perspektywą stabilną. Ocena jest potwierdzeniem wysokiej wiarygodności miasta na rynkach finansowych.

Publikacja: 01.05.2014 15:40

Ocena A- odpowiada ratingowi Polski dla zadłużenia w walutach obcych i jest najwyższym wynikiem z możliwych do uzyskania przez jednostkę samorządu terytorialnego w kraju.

Według agencji S&P Kraków wciąż wykazuje dobre wyniki budżetowe, dzięki ożywieniu gospodarczemu oraz oszczędnościom wprowadzonym przez władze miasta, które nawet nieco przekroczyły oczekiwania tej instytucji.

Agencja zwraca uwagę na płynność finansową miasta, która wciąż jest słaba. Odnotowuje jednak, że wskaźnik ten stopniowo poprawia się.

„Stabilna perspektywa odzwierciedla pogląd, że stanowcze działania władz Krakowa na rzecz kontroli wydatków oraz wsparcie rozwoju gospodarczego pomogą w wykonaniu budżetu na założonym poziomie oraz poprawią słabą obecnie płynność finansową miasta" - napisano w opublikowanym komunikacie.

Międzynarodowa agencja ratingowa Standard and Poor's ocenia wiarygodność kredytową Krakowa corocznie od 1997 r.

Według władz miasta uzyskanie odpowiednio wysokiego ratingu nie tylko zwiększa prestiż miasta na rynkach międzynarodowych, ale warunkuje szeroki dostęp do rynków finansowych, co jest szczególnie istotne dla prowadzenia aktywnej polityki finansowej związanej z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego.

Zgodnie z budżetem Krakowa na 2014 rok dochody gminy mają wynieść 3,955 mld zł, a wydatki prawie 3,949 mld zł. Planowane w 2014 r. wydatki na inwestycje to 732,5 mln zł. W budżecie będzie niewielka nadwyżka - w wysokości 6,5 mln zł. Zadłużenie Krakowa ma się zmniejszyć o 28,5 mln zł, do 1 mld 971,5 mln zł.

Ocena A- odpowiada ratingowi Polski dla zadłużenia w walutach obcych i jest najwyższym wynikiem z możliwych do uzyskania przez jednostkę samorządu terytorialnego w kraju.

Według agencji S&P Kraków wciąż wykazuje dobre wyniki budżetowe, dzięki ożywieniu gospodarczemu oraz oszczędnościom wprowadzonym przez władze miasta, które nawet nieco przekroczyły oczekiwania tej instytucji.

Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony