Nowy blok w Krakowie powstał przy ul. Fredry. Inwestycja jest gotowa i ma już zgodę na użytkowanie z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie. 

Budynek został przekazany do Zarządu Budynków Komunalnych. Ma on 46 mieszkań, z czego pięć jest przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Inwestycje ze wsparciem BGK

  gotowe do zasiedlenia, a ich standard wykończenia różni się od tzw. standardu deweloperskiego. - W przypadku nowych mieszkań komunalnych, w standardzie jest malowanie ścian, ułożenie paneli podłogowych, płytek naściennych i podłogowych w kuchni i łazienkach, a także biały montaż w łazienkach – wylicza Dariusz Nowak z krakowskiego magistratu.

Inwestycja kosztowała ponad 8 mln zł, z czego 2,5 mln zł dołożył Bank Gospodarstwa Krajowego.

Czytaj więcej

Ciepłownie i klienci doczekają się wsparcia

W Poznaniu tylko w  tym roku oddano do użytku 278 mieszkań przy ul. Opolskiej. Z czego 22 lokale są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

- Koszt wybudowania inwestycji to 62 miliony złotych z czego 80 proc. uzyskaliśmy z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego – mówi Łukasz Kubiak z Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu (ZKZL).

Stare do remontu, nowe z TBS

Inną politykę lokalową ma Warszawa. - Miasto realizuje potrzeby osób oczekujących na mieszkania z zasobu komunalnego poprzez budowę i kompleksową modernizację budynków komunalnych, ale także poprzez zapewnianie tym osobom lokali mieszkalnych w budynkach budowanych przez miejskie TBS-y – mówi Marlena Salwowska ze stołecznego ratusza.

Dodaje, że urząd poprzez wniesienie wkładu finansowego do spółek, uzyskuje odpowiednią liczbę mieszkań do swojej dyspozycji w budynkach TBS, do których ma prawo wskazania najemców lub uzyskuje prawo najmu lokali od TBS.

W tym roku w budowie jest 450 mieszkań w inwestycjach TBS przy Pełczyńskiego, Strzeleckiej i Ząbkowskiej. A w przyszłym roku do użytku zostanie oddanych 235 mieszkań przy ul. Pełczyńskiego.

Poza tym w przygotowaniu jest budowa ok. 800 mieszkań, w tym ok. 260 w zasobach miasta i ok. 540 lokali w zasobach TBS.

– Poza tym prowadzimy również działania, które mają przywrócić budynki wyłączone z użytkowania. Są one remontowane, by możliwe było ich zasiedlenie – mówi Marlena Salwowska. W latach 2018-2022 Warszawa remontowała ok. 9 tys. lokali za kwotę ok. 243 mln zł.

Wszystkie lokale dla niepełnosprawnych

Stolica Pomorza w ramach swojego Programu Mieszkalnictwa Społecznego zamierza rozpocząć w tym roku budowę pięciu budynków mieszkalnych z 44 lokalami. Wszystkie będą przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

- Szacowane nakłady wyniosą ok. 34 mln zł, z czego środki własne to ok. 20 proc. szacowanych nakładów a w pozostałym zakresie środki z Funduszu Dopłat BGK – mówi Jędrzej Sieliwończyk z gdańskiego magistratu.

Czytaj więcej

Nadchodzi drastyczna podwyżka podatków lokalnych

Gdańsk planuje budowę kolejnego budynku mieszkalnego z 12 lokalami mieszkalnymi oraz placówki opiekuńczo-wychowawczej przy ul. Kolorowej.

W  marcu rozpoczęła się budowa czterech budynków TBS, w których będzie 127 mieszkań. W każdym budynku jedno z nich zlokalizowane na parterze zostanie przystosowane dla osób z niepełnosprawnością.

W grudniu TBS Motława planuje oddać do użytku blok przy Piotrkowskiej z 34 lokalami. Koszt inwestycji wynosi około 8,57 mln zł.

Katowice swoją politykę mieszkaniową realizują za pośrednictwem spółki miejskiej Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

– W tym roku działania koncentrowały się na modernizacji kamienic z przełomu XIX/XX wieku. Zakończono podłączanie do sieci ciepłowniczej budynków w centrum miasta oraz modernizacji energetycznej – mówi Ewa Lipka z Urzędu Miasta Katowice.

Poza tym KTBS buduje dwie czynszówki przy ul. Kossutha, gdzie powstanie 75 mieszkań. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja będzie kosztować ponad 50 mln zł.