Projekt z łącznym budżetem 1 mld zł ma pomóc samorządom w zapewnieniu sprzętu i oprogramowania niezbędnego do sprawnego funkcjonowania. To jednak nie wszystko, bo w ramach 2 mln zł, jakie będą mogły otrzymać gminy, finansowane mają być także szkolenia IT oraz rozwiązania podnoszące poziom cyberbezpieczeństwa.

Czytaj więcej

W pierwszych dniach po dotarciu koronawirusa do Polski, internet zalała fala oszustw.
Smart city na celowniku hakerów

Pierwszy nabór do „Cyfrowej gminy” rusza 18 października. Projekt, finansowany z Funduszy Europejskich (w ramach programu React-EU) adresowany jest do wszystkich 2477 gmin w Polsce. Jak wskazuje Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, wykluczenie cyfrowe w szczególności dotyka mniej zamożne gminy, dlatego zaproponowany mechanizm ma charakter tzw. cyfrowej subwencji, która w większym stopniu pomaga mniej zamożnym samorządom.

- Za otrzymane pieniądze gminy będą mogły sfinansować nie tylko cyfryzację urzędów, ale także zrealizować zakupy dla jednostek podległych: szkół, instytucji kultury czy placówek ochrony zdrowia - wyjaśnia minister.

W sumie zaplanowano trzy nabory. Uzyskanie grantu, którego minimalna wysokość sięgnie 100 tys. zł, a maksymalna 2 mln zł, nie będzie wymagało wkładu własnego. - Chcemy, aby pieniądze możliwie jak najszybciej trafiały na konta gmin, dlatego wniosek, jak i cała procedura będą proste i w pełni elektroniczne - zapowiedział Cieszyński.

Z projektu będzie można sfinansować poniesione już wydatki. Okres tzw. kwalifikowalności dla projektu to luty 2020 r., zaś koniec - września 2023 r.